Kroatisch – Staplerschein – TEST

Pitanja i odgovori

 

Modul 1

 

 1. pitanje: Na koji način viličar podiže teret?

 

Odgovor a) Teret se podiže hidraulički.

 

Odgovor b) Teret se podiže pomoću pneumatički.

 

Odgovor c) Podizanjem tereta upravlja elektronički.

 

 1. pitanje: Koji je kvar u pitanju ako nakon postupka spuštanja popusti nosač vilica?

 

Odgovor a) Ako nosač vilica popusti nakon postupka spuštanja, može se pretpostaviti da je uljna pumpa u kvaru.

 

Odgovor b) Ako u uljovodu ima zraka, to je znak da će nosač vilica popustiti nakon postupka spuštanja.

 

Odgovor c) Ako u hidrauličkom sustavu ima premalo ulja, nosač vilica će nakon spuštanja popustiti.

 

 1. pitanje: Na što je potrebno obratiti pažnju pri odabiru guma za viličar?

 

Odgovor a) Vrsta pogona viličara nema nikakvu ulogu u kupnji guma.

 

Odgovor b) Pri odabiru guma za viličar od posebne je važnosti sastav podloge na kojoj se vozi.

 

Odgovor c) Tlak zraka je najvažniji faktor kojem se mora pridati važnost pri kupnji guma.

 

 1. pitanje: Što pokreće cilindre za podizanje jarbola u viličaru?

 

Odgovor a) Cilindri za podizanje pokreću se pomoću hidrauličkog prijenosa.

 

Odgovor b) Cilindre pokreće motor viličara,stoga se mogu pomicati samo kad se viličar kreće.

 

Odgovor c) Vozač viličara mora ručno povući polugu kako bi pokrenuo cilindar.

 1. pitanje: Koji je drugi naziv za viličar s podiznim jarbolom?

 

Odgovor a) viličar od pocinčanog čelika

 

Odgovor b) čelni viličar

 

Odgovor c) utovarivač

 

 1. pitanje: Zašto je podizni stup ugrađen sprijeda na okvir vozila i povezan s hidrauličkim cilindrom za naginjanje?

 

Odgovor a) Težište opterećenja nalazi se unutar baze kotača, stoga ima smisla postaviti podizni stup u smjeru vožnje.

 

Odgovor b) Cilindar za naginjanje omogućuje nagib prema naprijed radi premještanja težišta opterećenja viličara pri preuzimanju tereta.

 

Odgovor c) Bočno ugrađeni podizni stup rukovatelju bi otežao ulazak u viličar.

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio je nužan za funkciju protuutega kod električnih viličara?

 

Odgovor a) Stražnja osovina služi kao protuuteg.

 

Odgovor b) Pogonski motor koristi se kao protuuteg.

 

Odgovor c) Pogonski akumulator viličara služi kao protuuteg.

 

 1. pitanje: Koji od sljedećih hidrauličnih cilindara nije sastavni dio viličara?

 

Odgovor a) cilindar za naginjanje

 

Odgovor b) cilindar za podizanje

 

Odgovor c) cilindar za savijanje

 

 1. pitanje: Kako se naziva sklop koji izjednačava brzinu vrtnje kotača u zavojima?

 

Odgovor a) Obrtno postolje izjednačava brzinu vrtnje.

 

Odgovor b) Diferencijalni prijenosnik služi za izjednačavanje u zavojima.

 

Odgovor c) Reduktorima se osigurava izjednačavanje brzine vrtnje kotača.

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio mehanički razdvaja trenje motora i prijenosa??

 

Odgovor a) diferencijal

 

Odgovor b) spojka

 

Odgovor c) kardansko vratilo

 

 1. pitanje: Prema kojem je načelu opremljena većina radnih kočnica kod viličara?

 

Odgovor a) Većina kočnica viličara funkcionira mehanički.

 

Odgovor b) U većini slučajeva kočnicama viličara upravlja se pneumatički.

 

Odgovor c) U pravilu je većina radnih kočnica opremljena hidrauličkim pogonom.

 

 1. pitanje: Kojime se od sljedeća tri viličara može upravljati samo kada motor radi?

 

Odgovor a) viličarom s mehaničkim upravljanjem

 

Odgovor b) viličarom s pogonom na prednje kotače

 

Odgovor c) viličarom s hidrauličkim upravljanjem

 

 1. pitanje: Pri kojem postotku napunjenosti baterije počinje dubinsko pražnjenje pogonske baterije?

 

Odgovor a) dubinsko pražnjenje počinje na 80 %

 

Odgovor b) dubinsko pražnjenje počinje na 90 %

 

Odgovor c) dubinsko pražnjenje počinje na 50 %

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri korištenju priključnih uređaja?

 

Odgovor a) Priključni uređaji mogu promijeniti ponašanje vozila.

 

Odgovor b) Korištenjem priključnih uređaja može se promijeniti težište i nosivost vozila.

 

Odgovor c) Priključni uređaji mogu biti opasni za teret koji se transportira.

 

 1. pitanje: Koja sila djeluje na teret pri vožnji u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju?

 

Odgovor a) Centrifugalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

Odgovor b) Centripetalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

Odgovor c) Elastičnost može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

 1. pitanje: Koji od sljedećih navedenih sastavnih dijelova nije sastavni dio viličara?

 

Odgovor a) Protuuteg nije sastavni dio viličara.

 

Odgovor b) Brojač sati rada nije sastavni dio viličara.

 

Odgovor c) Ograničivač zakretnog momenta? nije sastavni dio viličara.

 

 1. pitanje: Koja je karakteristika podvozja u blok izvedbi bez okvira?

 

Odgovor a) svi dijelovi pogona međusobno su povezani zajedničkim blokom.

 

Odgovor b) vilice viličara mogu se premjestiti hidraulički

 

Odgovor c) izvor napajanja je blok baterija

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara?

 

Odgovor a) Dvostupanjski jarbol pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara.

 

Odgovor b) Vilice su sastavni dio hidrauličnog sustava.

 

Odgovor c) Aksijalna klipna pumpa važan je dio hidrauličnog sustava.

 

 1. pitanje: Na koji način razmak između težišta opterećenja utječe na nosivost viličara?

 

Odgovor a) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to lakši mora biti utovareni teret.

 

Odgovor b) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to veći mora biti utovareni teret.

 

Odgovor c) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to manji mora biti utovareni teret.

 

 1. pitanje: Rashladna voda je na temperaturi od oko 80 °C i razina vode je preniska. Što treba učiniti?

 

Odgovor a) Odmah doliti toplu vodu da ne nastane napon u bloku motora.

 

Odgovor b) Što prije doliti hladnu vodu radi trenutačnog spuštanja temperature u hladnjaku.

 

Odgovor c) Pričekati da se motor ohladi i tek onda doliti vodu.

 

Modul 2

 

 1. pitanje: Koji je od sljedeća tri motora poznat po kompresijskom paljenju pomoću mješavine benzina i zraka?

 

Odgovor a) Plinski motor može se sam upaliti pomoću mješavine.

 

Odgovor b) Kompresijsko paljenje nastaje samo u benzinskom motoru.

 

Odgovor c) Dizelski motor poznat je po kompresijskom paljenju pomoću mješavine benzina i zraka.

 

 1. pitanje: Koji je bitni sastavni dio opreme za podizanje?

 

Odgovor a) motor

 

Odgovor b) protuuteg

 

Odgovor c) nosač vilica

 

 1. pitanje: Kako se naziva jarbol koji se sastoji od unutrašnjeg, srednjeg i vanjskog jarbola?

 

Odgovor a) trostruki jarbol

 

Odgovor b) dvostruki jarbol

 

Odgovor c) jednostruki jarbol

 

 1. pitanje: Osim ručice za upravljanje, postoji li u viličaru neka druga hidraulička ručica za pomicanje jarbola?

 

Odgovor a) Ne, postoji ručica samo za podizanje, spuštanje te pomicanje unaprijed jarbola unaprijed i unatrag.

 

Odgovor b) Da, ugrađena je jedna dodatna ručica za brzu i sporu vožnju.

 

Odgovor c) Da, ugrađene su dodatne ručice za rukovanje mogućim priključnim uređajima.

 

 1. pitanje: Kolika je normirana udaljenost od težišta opterećenja potrebna za viličar s nosivosti od ispod 5 tona?

 

Odgovor a) normirana udaljenost od težišta od 600 mm

 

Odgovor b) normirana udaljenost od težišta od 500 mm

 

Odgovor c) normirana udaljenost od težišta od 700 mm

 

 1. pitanje: Na koji su sastavni dio pričvršćene vilice?

 

Odgovor a) Vilice su pričvršćene na nosač vilica.

 

Odgovor b) Vilice su pričvršćene na ograničivač opterećenja uzdužnoga momenta.

 

Odgovor c) Vilice su pričvršćene na protuuteg.

 

 1. pitanje: Kako se može spriječiti bušenje gume na viličaru zbog krhotina stakla ili metalnih strugotina?

 

Odgovor a) Bušenje guma može se spriječiti redovitim odlascima kod mehaničara.

 

Odgovor b) Čim se uoče krhotine i strugotine, trebaju se pomesti ili ukloniti.

 

Odgovor c) Korištenjem superelastičnih (punih) guma sprječava se bušenje guma oštrim ili šiljastim predmetima na kolniku.

 

 1. pitanje: Koje su dimenzije europalete?

 

Odgovor a) 1200 x 800 x 144 mm

 

Odgovor b) 1000 x 800 x 144 mm

 

Odgovor c) 1200 x 900 x 144 mm

 

 1. pitanje: U kojem slučaju postoji posebno velika opasnost od prevrtanja?

 

Odgovor a) Opasnost od prevrtanja posebno je velika u zavojima, padinama, uzbrdicama ili pri kočenju.

 

Odgovor b) Opasnost od prevrtanja posebno je velika ako teret nije dobro pričvršćen.

 

Odgovor c) Viličar je konstruiran i izgrađen tako da se ne može prevrnuti.

 

 1. pitanje: U kojem je slučaju nužna zaštitna rešetka za teret?

 

Odgovor a) Zaštitna rešetka za teret nužna je na svakom viličaru.

 

Odgovor b) Zaštitna rešetka za teret mora se postaviti ako se moraju podizati tereti viši od 2,50 m koji bi mogli pasti na vozača.

 

Odgovor c) Zaštitna rešetka za teret korisna je kod tereta koji nisu dovoljno zaštićeni od pomicanja.

 

 1. pitanje: Na što se mora pripaziti pri korištenju viličara u potencijalno eksplozivnim atmosferama?

 

Odgovor a) Viličar obvezno mora imati odobrenje za to područje.

 

Odgovor b) Najveća brzina viličara smije biti brzina hoda.

 

Odgovor c) Viličar ne smije prevoziti teret.

 

 1. pitanje: Koji je bitan dio protuutega na električnom viličaru?

 

Odgovor a) Baterija je značajan protuuteg.

 

Odgovor b) Vozač je posebno bitan kao protuuteg.

 

Odgovor c) Motor viličara je najvažniji protuuteg.

 

 1. pitanje: Mora li viličar ići na periodične inspekcijske preglede?

 

Odgovor a) Ne, viličar ne mora ići na tehnički pregled jer se u pravilu ne vozi u cestovnom prometu.

 

Odgovor b) Da, periodični se inspekcijski pregledi moraju raditi jednom u kalendarskoj godini (od siječnja do prosinca), a najduže nakon 15 mjeseci.

 

Odgovor c) Potreban je samo jedan godišnji servis kod mehaničara.

 

 1. pitanje: Prema 4×4 osnovnim pravilima pogonskog testiranja, što vozač mora provjeriti u prostoru za stopala u viličaru?

 

Odgovor a) Papučica mora biti od golog metala.

 

Odgovor b) Prianjanje na papučicu.

 

Odgovor c) Prostor za stopala mora biti dobro obojen kako ne bi nastajala hrđa.

 

 1. pitanje: Viličari s dizelskim motorom s filtrima za čestice smiju se koristiti u prostorima samo kad…

 

Odgovor a) … je potrebna nosivost veća od 6 tona.

 

Odgovor b) …kolege radi zaštite od prašine drže tkaninu na ustima ili nose masku.

 

Odgovor c) …se mora savladati razlika u visini veća od 2 metra.

 

 1. pitanje: Zašto se baterija električnog viličara smije puniti samo uz poseban oprez?

 

Odgovor a) Pri punjenju baterije oslobađaju se eksplozivni plinovi.

 

Odgovor b) Akumulatorska kiselina ima jako snažan miris i može izazvati mučninu.

 

Odgovor c) Pri punjenju baterije oslobađaju se zapaljivi plinovi.

 

 1. pitanje: Koje smjernice vrijede za vuču prikolica viličarom?

 

Odgovor a) Prikolica se tijekom vožnje u svako doba mora moći brzo i sigurno zaustaviti.

 

Odgovor b) Ne postoje smjernice s obzirom da je načelno zabranjena vuča prikolice viličarom.

 

Odgovor c) Za stanje prikolice nadležno je vodstvo skladišta ili uprava.

 

 1. pitanje: Po čemu prepoznajete smije li se plinska boca koristiti za dostupni viličar s pogonom na plinski motor?

 

Odgovor a) To se ne može prepoznati, mora se nazvati proizvođača i pitati.

 

Odgovor b) Dopuštena plinska boca ima zavareni štitnik i na sebi ima EU oznaku sukladnosti.

 

Odgovor c) Dopuštena plinska boca obojena je u zeleno i na sebi ima oznaku TF.

 

 1. pitanje: Kako proizvođač provjerava stabilnost viličara?

 

Odgovor a) Proizvođač provjerava stabilnost pomoću izračuna.

 

Odgovor b) Stabilnost viličara može se provjeriti na nagibnoj ploči.

 

Odgovor c) Povećanjem tereta može se provjeriti koliko dugo treba da se viličar prevrne.

 

 1. pitanje: Na što obvezno mora pripaziti rukovatelj viličarom?

 

Odgovor a) Obvezno se mora izbjeći moguće korištenje viličara od strane neovlaštene osobe.

 

Odgovor b) Viličar se ne smije koristiti duže od 5.000 radnih sati.

 

Odgovor c) Nakon najviše 3 sata rada viličarom mora se napraviti stanka.

 

Modul 3

 

 1. pitanje: Zašto je potreban zaštitni krov na viličaru?

 

Odgovor a) Zaštitni krov stabilizira jarbol viličara i sprječava prevrtanje viličara.

 

Odgovor b) Zaštitni krov štiti rukovatelja od padajućeg tereta.

 

Odgovor c) Krov služi samo za zaštitu od vlage u slučaju kiše.

 

 1. pitanje: Što je ugrađeno na viličar radi zaštite rukovatelja?

 

Odgovor a) Zaštitni krov na viličaru

 

Odgovor b) Rotirajuća svjetla na vozilu

 

Odgovor c) Halogeni reflektor

 

 1. pitanje: Koji je broj nesreća na radu godišnje prijavljenih u Austriji čije su posljedice tjelesne ozljede ili čak smrt?

 

Odgovor a) oko 100 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

 

Odgovor b) oko 2000 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

 

Odgovor c) oko 15000 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

 

 1. pitanje: Ako se teret prevozi na dužu udaljenost, jarbol mora biti na određenom položaju. Kojem?

 

Odgovor a) Jarbol mora biti nagnut unatrag prema rukovatelju.

 

Odgovor b) Jarbol mora stajati okomito.

 

Odgovor c) Jarbol mora biti nagnut prema naprijed.

 

 1. pitanje: Smije li težina tereta prekoračiti dozvoljenu nosivost i, ako da, koliko?

 

Odgovor a) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 15 %.

 

Odgovor b) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 10 %.

 

Odgovor c) Nikad se ne smije prekoračiti dozvoljena nosivost.

 

 1. pitanje: Na što morate obvezno pripaziti kao rukovatelj čak i prilikom kratkotrajnog napuštanja viličara?

 

Odgovor a) Jarbol prije napuštanja mora biti nagnut prema naprijed.

 

Odgovor b) Nadređeni mora biti obaviješten da ćete nakratko napustiti vozilo.

 

Odgovor c) Mora se izvaditi ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ.

 

 1. pitanje: Mora li rukovatelj viličarom obvezno vezati sigurnosni pojas?

 

Odgovor a) Vezanje sigurnosnog pojasa obvezno je samo prilikom vožnje izvan prostora poduzeća.

 

Odgovor b) Ako postoji pojas, mora se koristiti.

 

Odgovor c) Samo su vozači s manje od 5 godina vozačkog iskustva obvezni vezati sigurnosni pojas na početku vožnje.

 

 1. pitanje: Smije li se druga osoba voziti na viličaru?

 

Odgovor a) Da, na vozilima na kojima postoji putničko sjedalo smije se voziti druga osoba.

 

Odgovor b) Da, na praznoj europaleti smije se voziti još jedna osoba.

 

Odgovor c) Da, ako i druga osoba ima dozvolu za rukovanje viličarom, smije se voziti na viličaru.

 

 1. pitanje: U kojem slučaju rukovatelj viličarom smije upotrijebiti trubu?

 

Odgovor a) Truba se smije koristiti prije svake vožnje u zavojima radi upozorenja kolega.

 

Odgovor b) Truba se smije koristiti prilikom svakog kočenja.

 

Odgovor c) Truba se smije koristiti na nepreglednim mjestima i raskrižjima.

 

 1. pitanje: Zašto se u stanici za punjenje baterija ne smije pušiti?

 

Odgovor a) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zbog isparavanja kiselina.

 

Odgovor b) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zato što postoji opasnost od zagađivanja baterije ispuštenim nikotinom.

 

Odgovor c) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zato što se pri punjenju oslobađa lakozapaljivi elektrolitički plin.

 

 1. pitanje: Smiju li se na vilicama viličara prevoziti osobe unaprijed i unatrag?

 

Odgovor a) Osobe se načelno smiju prevoziti samo ako je na raspolaganju posebna za to predviđena radna platforma / radna košara.

 

Odgovor b) Osobe se smije prevoziti uvijek ako je na vilicama paleta.

 

Odgovor c) Osobe se na vilicama smiju prevoziti isključivo ako je prisutan osposobljeni nadzornik.

 

 

 1. pitanje: Zašto se viličari sa sjedećom i stajaćom platformom ne smiju pokretati s poda?

 

Odgovor a) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom ne bi se trebao pokretati s poda jer u tim uvjetima teret može pasti.

 

Odgovor b)  Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom može uzrokovati oštećenja na motoru ako se pokreće s poda. Osim toga, zbog nedostatka težine vozača postoji veća opasnost od prevrtanja. 888 casino

 

Odgovor c) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom nikada se ne smije pokretati s poda jer vozač na taj način nema kontrolu nad vozilom.

 

 1. pitanje: Jesu li ispušni plinovi viličara opasni?

 

Odgovor a) Ne, ispušni plinovi viličara nisu opasni.

 

Odgovor b) Da, čak i ispušni plinovi viličara sadrže ugljikov monoksid koji je bez mirisa, ali je otrovan.

 

Odgovor c) Da, posebice ispušni plinovi viličara u halama ili zatvorenim prostorima stvaraju brzu opasnost od eksplozije.

 

 1. pitanje: Zašto se za punjenje baterije viličara ne smije koristiti voda iz slavine?

 

Odgovor a) Voda iz slavine sadrži soli koje električki vodljive.

 

Odgovor b) Voda iz slavine ne može optimalno regulirati temperaturu.

 

Odgovor c) Baterija napunjena vodom iz slavine proizvodila bi previše struje.

 

 1. pitanje: Kako se viličar smije opteretiti?

 

Odgovor a) To ovisi o dužini vilica.

 

Odgovor b) To se može iščitati na dijagramu nosivosti.

 

Odgovor c) To određuje nadređena osoba u skladu s poslom.

 

 

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

 

Odgovor a) Najvećom brzinom

 

Odgovor b) S teretom 8 km/h, bez tereta nema ograničenja

 

Odgovor c) Brzina vožnje mora se prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 

 

 1. pitanje: Što se ni u kojem slučaju ne smije ugraditi na viličar ako mora prevoziti rastaljene tvari poput tekućeg željeza?

 

Odgovor a) U tom se slučaju ne smije ugraditi protuuteg.

 

Odgovor b) Na viličaru ne smije biti zaštiti krov.

 

Odgovor c) Pri prijevozu rastaljenih tvari viličar ne smije biti opremljen pneumatskim gumama.

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pozornost pri utovaru i istovaru kamiona?

 

Odgovor a) Pristupna se rampa mora osigurati od pomicanja i biti postavljena dovoljno duboko u teretnom prostoru kamiona.

 

Odgovor b) Načelno se vozača kamiona mora povesti na viličar kako bi on nadgledao postupak utovara odnosno istovara.

 

Odgovor c) Kamion se mora zaštititi od pomicanja.

 

 1. pitanje: Kako se moraju prevoziti tekućine i viseći tereti?

 

Odgovor a) Moraju se prevoziti oprezno i bez njihanja.

 

Odgovor b) Moraju se prevoziti maksimalnom brzinom kako bi se što brže mogli istovariti.

 

Odgovor c) Prevoziti tekućine i viseći tereti ne smiju se prevoziti.

 

 1. pitanje: Što morate obvezno učiniti kao vozač ako napuštate viličar?

 

Odgovor a) Pri napuštanju treba isključiti bateriu.

 

Odgovor b) Ako se napušta viličar, mora se povući parkirna kočnica.

 

Odgovor c) Spustiti nosač vilica, povući ručnu kočnicu, ugasiti motor i izvući ključ za paljenje.

 

Modul 4

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju vozilo za rukovanje teretom mora osigurati od neovlaštenog korištenja?

 

Odgovor a) Uvijek kada rukovatelj napušta viličar.

 

Odgovor b) Samo u pauzama dužim od 10 minuta.

 

Odgovor c) Samo u pogonima u kojima ima više vozila kako bi se izbjegla zabuna.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na nizbrdici?

 

Odgovor a) Na nizbrdici se ništa ne smije prevoziti.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na uzbrdici?

 

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor b) Na uzbrdici se ništa ne smije prevoziti.

 

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar bez tereta na nizbrdici?

 

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

Odgovor c) Viličar se uopće ne smije voziti na nizbrdici.

 

 1. pitanje: Prilikom održavanja i kontrole Vašeg viličara ustanovili ste da u rezervoaru kočionog sustava više nema dovoljno tekućine za kočnice. Što ćete učiniti?

 

Odgovor a) doliti tekućinu za kočnice i nastaviti s radom viličara

 

Odgovor b) prekinuti s radom i odmah obavijestiti nadređenu osobu

 

Odgovor c) ništa ne dolijevate i nastavljate raditi s vozilom te nakon kraja radnog vremena pišete izvješće.

 

 1. pitanje: U kojem položaju vilica se mora prevoziti teret?

 

Odgovor a) Teret se mora prevoziti na najvišem mogućem položaju.

 

Odgovor b) Teret se mora prevoziti na najnižem mogućem položaju, otprilike 150 mm iznad tla.

 

Odgovor c) Teret se mora prevoziti na srednjoj visini podizanja.

 

 1. pitanje: Smije li se viličar koristiti i na parkiralištu?

 

Odgovor a) Ni u kojem slučaju

 

Odgovor b) Samo u iznimnim slučajevima

 

Odgovor c) Samo uz dozvolu za kretanje u cestovnom prometu.

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju mora smanjiti brzina vožnje?

 

Odgovor a) Brzina vožnje mora se smanjiti na mokroj ili skliskoj podlozi.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti polako ako je baterija skoro prazna.

 

Odgovor c) U slučaju vožnje bez tereta viličar se iz sigurnosnih razloga mora kretati sporo.

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pozornost prilikom vožnje na rampi?

 

Odgovor a) Vozilo mora ubrzati kako bi se svladala uzbrdica.

 

Odgovor b) Načelno se na rampama ne smije voziti s teretom.

 

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

 

 1. pitanje: Viličar se prevrnuo tijekom rada. Što treba učiniti?

 

Odgovor a) Trubiti radi obavještavanja nadređenog

 

Odgovor b) Pritisnuti papučicu gasa radi stabiliziranja vozila.

 

Odgovor c) Staviti obje ruke na volan, stopala na pod i ostati na mjestu dok ne dođe pomoć.

 

 1. pitanje: Što je važno prilikom rada na regalima?

 

Odgovor a) Tijekom utovara i istovara tereta postoji opasnost da vilice zapnu za poprečnu gredu.

 

Odgovor b) Ispod utovarene robe mogu se nalaziti kolege.

 

Odgovor c) Prilikom skladištenja viličar se može pomaknuti.

 

 1. pitanje: Na koji se način teret može sigurno prevoziti?

 

Odgovor a) Vilice podići samo onoliko koliko je dovoljno da više nema kontakta s tlom i nagnuti unatrag.

 

Odgovor b) Potpuno izvući vilice radi osiguravanja preglednosti.

 

Odgovor c) Spustiti i nagnuti vilice radi pomicanja robe

 

 

 1. pitanje: Gdje postoji povećani rizik od nesreća?

 

Odgovor a) na svim prometnim putovima

 

Odgovor b) kod vrata, industrijskih vrata, stuba i prolaza

 

Odgovor c) u području stanice za punjenje

 

 1. pitanje: Na što se mora pripaziti prilikom prijevoza malog tereta?

 

Odgovor a) Mali teret može se prevoziti na jednoj vilici radi uštede dragocjenog vremena.

 

Odgovor b) Mali teret smije se prevoziti isključivo naprijed na vilicama.

 

Odgovor c) Tijekom prijevoza malog tereta mora se koristiti paleta ili paleta s rešetkastim sandukom

 

 1. pitanje: U kojem je slučaju tijekom rada s viličarom nužno voziti s predviđanjem?

 

Odgovor a) Vožnja s predviđanjem nužna je uvijek.

 

Odgovor b) Vožnja s predviđanjem nužna je samo u slučaju vožnji gdje je težina tereta veća od 200 kg.

 

Odgovor c) Vožnja s predviđanjem važna je samo prilikom vožnje bez tereta jer je u tom slučaju duži zaustavni put.

 

 1. pitanje: Iz kojih razloga rukovatelj viličarom prilikom napuštanja vozila mora izvući ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ?

 

Odgovor a) Zato da strana osoba ne može ukrasti ključ.

 

Odgovor b) Kako ne bi došlo do kratkog spoja zbog beskontaktnog paljenja i time nastala šteta na vozilu.

 

Odgovor c) Radi izbjegavanja korištenja od strane neovlaštenih osoba.

 

 1. pitanje: Na koji način treba preuzeti paletu s nejednako raspoređenim teretom?

 

Odgovor a) Takva se paleta ne smije prevoziti viličarom.

 

Odgovor b) Što sporija i opreznija vožnja.

 

Odgovor c) Teški dio palete mora biti okrenut prema nosaču vilica.

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri prevoženju tereta po nepoznatom putu?

 

Odgovor a) Prethodno provjeriti nosivost prometnog puta i tražiti odobrenje.

 

Odgovor b) Vozač mora smanjiti brzinu vožnje.

 

Odgovor c) Odmah obavijestiti nadređenog.

 

 

 1. pitanje: Rukovatelj viličarom slaže palete s rešetkastim sandukom. S kojom maksimalnom težinom smije opteretiti donju paletu s rešetkastim sandukom?

 

Odgovor a) Maksimalno 4 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 6 tona

 

Odgovor b) Za to ne postoji ograničenje, ključna je samo visina naslaganih paleta

 

Odgovor c) Maksimalno 2 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 4 tone

 

 1. pitanje: Tko smije vršiti popravke na viličaru?

 

Odgovor a) Vozač smije sam vršiti popravke na viličaru.

 

Odgovor b) Monter koji radi u proizvođačevoj službi za korisnike nadležan je za popravke na viličaru.

 

Odgovor c) Mehaničar u vlastitom poduzeću koji je za to posebno školovan i zadužen može vršiti nužne popravke na viličaru.

 

Modul 5

 

 1. pitanje: Kako glasi formula za izračun obujma kocke?

 

Odgovor a) V = l*b*h

 

Odgovor b) V = a*a*a = a3

 

Odgovor c) V = l*b*h*t

 

 1. pitanje: Koja je gustoća betona?

 

Odgovor a) 1000 kg/m3

 

Odgovor b) 2700 kg/m3

 

Odgovor c) 2400 kg/m3

 

 1. pitanje: Kako se raspoređuje tlak u tekućini?

 

Odgovor a) Tlak se raspoređuje ravnomjerno u svim smjerovima.

 

Odgovor b) Tlak se raspoređuje samo na jednu stranu.

 

Odgovor c) Tlak se uopće ne raspoređuje.

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju teret viličarom smije prevoziti iznad razine glave?

 

Odgovor a) Smije se prevoziti iznad razine glave ako je ugrađen zaštitni krov.

 

Odgovor b) Ako viličar ima zaštitnu rešetku za teret, teret se smije prevoziti iznad razine glave.

 

Odgovor c) Teret se načelno ne smije slagati iznad razine glave.

 

 1. pitanje: Kada se mora provesti redovita sigurnosna provjera viličara?

 

Odgovor a) Sigurnosna provjera mora se obavljati prije svake vožnje.

 

Odgovor b) Prije početka posla mora se obaviti sigurnosna provjera.

 

Odgovor c) Termine redovite sigurnosne provjere određuje pogon.

 

 1. pitanje: Kako se morate ponašati ako vam teret koji se prevozi blokira pogled prema naprijed?

 

Odgovor a) Voziti polako i biti spreman zakočiti.

 

Odgovor b) Teret podignuti toliko visoko dok pogled nije neometan.

 

Odgovor c) Voziti unatrag radi neometanog pogleda na cestu, unaprijed isključivo uz upućivača.

 

 1. pitanje: Kada se smije raditi ispod podignutog tereta?

 

Odgovor a) Ispod podignutog tereta smije se raditi samo ako teret teži manje od 100 kg.

 

Odgovor b) Ako se teret nalazi na visini od manje od 1,5 metar iznad poda, ispod njega se smije raditi.

 

Odgovor c) Nikad se ne smije raditi ispod podignutog tereta.

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri korištenju radnih platformi/radnih košara?

 

Odgovor a) Na platformu smije doći isključivo vozač viličara osobno.

 

Odgovor b) Platforma mora biti dovoljno osvijetljena.

 

Odgovor c) Platforma mora biti odobrena i pravilno osigurana.

 

 1. pitanje: Kako se pravilno preuzima teret?

 

Odgovor a) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podići ga što je moguće više, kako bi se održao slobodan pregled nad poljem vožnje

 

Odgovor b) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podizni stup nagnuti prema nazad

 

Odgovor c) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane, nagnuti ga te podići

 

 

 1. pitanje: Koji uvjet vozač mora ispuniti za rukovanje viličara sa sjedećom i stajaćom platformom?

 

Odgovor a) Mora posjedovati važeću vozačku dozvolu.

 

Odgovor b) Vozač mora nositi zaštitnu kacigu.

 

Odgovor c) Vozač mora imati pisano ovlaštenje nadređenog.

 

 

 1. pitanje: Što učiniti ako vozač utvrdi kvar ili oštećenje na viličaru?

 

Odgovor a) Neposredni samostalni popravak

 

Odgovor b) Prekid rada i javljanje nadređenom u najkraćem mogućem roku

 

Odgovor c) Oprezan nastavak vožnje i prijava štete kolegama na kraju smjene

 

 

 1. pitanje: Koje zakonske odredbe mora poznavati vozač viličara?

 

Odgovor a) Zakon o industrijskim odnosima u poduzeću

 

Odgovor b) propise o sprječavanju nesreća  za „vozila za rukovanje teretom“

 

Odgovor c) građevinske propise za „vozila za rukovanje teretom“

 

 

 1. pitanje: Za koliko mora biti proširena vozna traka mosta za ukrcaj ako se na njega pristupa terenskim transportnim vozilom na pogon gorivom?

 

Odgovor a) 10 cm lijevo odnosno desno

 

Odgovor b) sveukupno 1,50 m

 

Odgovor c) sveukupno 70 cm

 

 

 1. pitanje: Koliko najmanje godina starosti mora imati vozač vozila za rukovanje teretom sa sjedećom ili stajaćom platformom?

 

Odgovor a) 21 godinu

 

Odgovor b) 18 godina (16 godina u svrhu obuke i pod nadzorom)

 

Odgovor c) 25 godina

 

 

 1. pitanje: Smije li se viličar ostaviti ispred izlaza za nuždu?

 

Odgovor a) Da, ali ne duže od 3 minute

 

Odgovor b) Da, ali samo u vrlo iznimnim slučajevima

 

Odgovor c) Ne, ni u kojem slučaju

 

 

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

 

Odgovor a) Brzinu vožnje treba prilagoditi važnosti te poslu i zadacima.

 

Odgovor b) Brzinu vožnje treba prilagoditi maksimalnoj brzini te kolniku te vidljivosti na cesti i stanju prometa.

 

Odgovor c) Brzinu vožnje treba prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 

 

 1. pitanje: Kakvu odjeću mora nositi vozač?

 

Odgovor a) Vozač mora nositi usku odjeću.

 

Odgovor b) Vozač mora nositi zaštitno odijelo odnosno radni kombinezon.

 

Odgovor c) Ne postoje propisi koji se odnose na odjeću vozača viličara.

 

 

 

 1. pitanje: U kojem slučaju vozač viličara na sjedalu viličara mora nositi zaštitnu kacigu pri radu?

 

Odgovor a) Kada je primljena i podignuta radna platforma.

 

Odgovor b) Vozač uvijek mora nositi zaštitnu kacigu.

 

Odgovor c) Zaštitna je kaciga obvezna kad je visina naslaganog tereta jednaka ili veća od 1,80 m

 

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja prilikom vožnje na rampi?

 

Odgovor a) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

 

Odgovor b) Teret okrenuti prema nizbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

 

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

 

 

 1. pitanje: Krajnje nepažljivom vožnjom teško ste ozlijedili drugu osobu. Koje ćete posljedice snositi?

 

Odgovor a) Morat ćete platiti naknadu štete.

 

Odgovor b) Bit će Vam skraćen godišnji odmor.

 

Odgovor c) Oduzet će Vam se vozačka dozvola.

 


Prüfungsfragen – Staplerschein – Englisch

Cargo handling vehicles

tel.: +43 (0)676 30 74 163

FORKLIFT OPERATING PERMIT

AUSTRIA

www.staplerschein-oesterreich.at

 

Questions and answers

 

Module 1

 

1st question: Based on what principle does the forklift lift cargo?

 

Answer a) The cargo is lifted hydraulically.

 

Answer b) The cargo is lifted pneumatically.

 

Answer c) Cargo lifting is controlled electronically.

 

2nd question: What fault occurred if after the lowering procedure the fork carriage gives way?

 

Answer a) If the fork carriage gives way after the lowering procedures, it is safe to assume that the oil pump is faulty.

 

Answer b) If there is air in the oil line, this is a sign that the fork carriage will give way after the lowering procedure.

 

Answer c) If there is not enough oil in the hydraulic system, the fork carriage will give way after lowering.

 

3rd question: What is important to take into account when choosing tyres for the forklift?

 

Answer a) The  type of drive of the forklift does not affect the purchase of tyres.

 

Answer b) When choosing the tyres for the forklift, the composition of the floor on which the forklift is  operated is of particular importance.

 

Answer c) Air pressure is the most important factor when buying tyres.

 

4th question: What drives the cylinders that lift the forklift’s mast?

 

Answer a) Lifting cylinders are driven via hydraulic transmission.

 

 

 

 

Answer b) Cylinders are driven by forklift engine, therefore they can only move when the forklift is moving.

 

Answer c) Forklift operator must pull the lever by hand in order to start the cylinder.

 

Question no. 5: Which is another name for a forklift with an extendable mast?

 

Answer a) Forklift made from galvanized steel

 

Answer b)counterbalance forklift

 

Answer c) loader

 

Question no. 6: Why is the lifting mast placed on the front of the vehicle and connected to a hydraulic cylinder for tilting?

 

Answer a) The load centre of the mass is located within the wheel base, therefore it makes sense to place the lifting mast in the direction of operation.

 

Answer b) Tilt cylinder gives the ability to tilt forward in order to shift the centre of the mass of the forklift when taking a load.

 

Answer c) A laterally placed lifting mast would make entering the forklift more difficult for the operator.

 

Question no. 7: Which component is necessary to provide a counterweight in electrical forklifts?

 

Answer a) The rear axle serves as a counterweight.

 

Answer b) The drive engine serves as a counterweight.

 

Answer c) The drive battery of the forklift serves as a counterweight.

 

Question no. 8. Which one of the following hydraulic cylinders is not a part of the forklift?

 

Answer a) Tilting cylinder

 

Answer b) Lifting cylinder

 

Answer c) Bending cylinder

 

 

 

 

Question no. 9.: What is the name of the assembly which adjusts the speed of wheels when turning?

 

Answer a) The bogie adjusts the wheel speed.

 

Answer b) Differential transmission adjusts the speed of the wheels when turning.

 

Answer c) The reducers adjust the wheel turning speed.

 

Question no. 10: Which component mechanically engages and disengages the engine and the transmission?

 

Answer a) Differential

 

Answer b) a Clutch

 

Answer c) cardan shaft

 

Question 11: What is the operating principle of the majority of the brakes used in forklifts?

 

Answer a) Most of the forklift brakes operate mechanically.

 

Answer b) Most of the forklift brakes operate pneumatically.

 

Answer c) As a rule, the majority of brakes are equipped with a hydraulic drive.

 

Question no. 12: Which of the following three forklifts can be operated only when the engine is running?

 

Answer a) Mechanical steering forklift

 

Answer b) Forklift with a front-wheel drive

 

Answer c) Forklift with hydraulic control

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question no. 13? At what percentage of battery charge does the deep discharge of the drive battery start?

 

Answer a) Deep discharge starts at 80%

 

Answer b) Deep discharge starts at 90 %

 

Answer c) Deep discharge starts at 50 %

 

Question no. 14: What must be taken into account when using attachments?

 

Answer a) Attachments can change vehicle behaviour.

 

Answer b) The centre of mass and load bearing capacity of the vehicle may change when using attachments.

 

 

Answer c) Attachments can be dangerous to the cargo being transported.

 

Question no. 15: Which force acts on the cargo when operating in bends and when braking and accelerating?

 

Answer a) Centrifugal force can act upon the cargo in bends and when braking and accelerating.

 

Answer b) Centripetal force can act upon the cargo in bends and when braking and accelerating.

 

Answer c) Elasticity can act upon the cargo in bends and when braking and accelerating.

 

Question no. 16: Which of the following components is not a part of the forklift?

 

Answer a) Counterweight in not a component of the forklift.

 

Answer b) The hour counter is not a component of the forklift.

 

Answer c) Torque limiter is not a component of the forklift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question no. 17: Which of the following is a characteristic of the chassis in the block version without a frame?

 

Answer a) All parts of the drive are interconnected by a shared block.

 

Answer b) The forks of the forklift can be moved hydraulically.

 

Answer c) Battery pack is the power source.

 

Question no. 18: Which component belongs to the hydraulic system of the counterbalance forklift?

 

Answer a) The two-stage mast belongs to the hydraulic system of the forklift.

 

Answer b) Forks are a part of the hydraulic system.

 

Answer c) The axial piston pump is an important part of the hydraulic system.

 

Question 19: In what way does the distance between load centre of mass affect the load bearing capacity of the forklift?

 

Answer a) The greater the distance between the load centres of mass, the lighter the load must be.

 

Answer b) The greater the distance between the load centres of mass, the greater the load must be.

 

Answer c) The greater the distance between the load centres of mass, the smaller the load must be.

 

Question no. 20: Cooling water is at a temperature of about 80 °C and the water level is too low. What needs to be done?

 

Answer a) It must immediately be topped up with warm water in order to prevent stress in the engine block.

 

Answer b) Is must be toped up with cold water as soon as possible in order to immediately lower the temperature in the radiator.

 

Answer c) Wait for the engine to cool and only then add water.

 

 

 

 

 

 

 

 

Module 2

 

Question no. 21: Which of the following three engines is known for having compression ignition using a mixture of fuel and air?

 

 

Answer a) A gas engine can start itself using this mixture.

 

Answer b) Compression ignition only occurs in gasoline engines.

 

Answer c) Diesel engines are known for compression ignition using a mixture of fuel and air.

 

Question 22: Which of the following is an essential component of the lifting equipment?

 

Answer a) Engine

 

Answer b) Counterweight

 

Answer c) Fork carriage

 

Question 23: How do we call a mast which consists of an interior, middle and exterior mast?

 

Answer a) Triple mast

 

Answer b) Double mast

 

Answer c) Single mast

 

Question no. 24: In addition to the control lever, is forklift a equipped with some other hydraulic lever for moving the mast?

 

Answer a) No, there is only a lever for raising, lowering and moving the mast forwards and backwards.

 

 

Answer b) Yes, an additional handle for slow and fast operation is installed.

 

Answer c) Yes, additional control levers for controlling all types of attachments have been installed.

 

 

 

 

 

 

Question no.25: What is the standard distance from the load centre of mass that a forklift with a load carrying capacity of less than 5 tonnes must have?

 

Answer a) The standard distance to the centre of mass is 600 mm

 

Answer b) The standard distance to the centre of mass is 500 mm

 

Answer c) The standard distance to the centre of mass is 700 mm

 

Question no. 26: To which part are the forks are attached to?

 

Answer a) The forks are attached to the fork carriage.

 

Answer b) The forks are fastened to the longitudinal torque load limiter.

 

Answer c) The forks are fastened to a counterweight.

 

Question 27: How can tyre puncture on the forklift due to shards of glass or metal scrapings be prevented?

 

Answer a) Tyre puncture can be prevented by regular visits to the mechanic.

 

Answer b) Shards and scrapings should be swept or removed as soon as they are noticed.

 

Answer c) Use of super-elastic (full) tyres prevents tyre puncture by sharp or pointed objects on the carriageway.

 

Question 28: What is the size of a euro pallet?

 

Answer a) 1200 x 800 x 144 mm

 

Answer b) 1000 x 800 x 144 mm

 

Answer c) 1200 x 900 x 144 mm

 

Question 29: In what situation is there a very high risk of overturning?

 

Answer a) Danger from overturning is especially great in bends, on slopes, when going uphill  or during braking.

 

Answer b) Danger from overturning is especially great if the load is not fastened correctly.

 

Answer c) The forklift is designed and manufactured in a way which makes it impossible to overturn.

 

 

 

Question 30: In which case is a protective grill for the cargo necessary?

 

Answer a) A protective grill for cargo is necessary on every forklift.

 

Answer b) A protective grill for cargo must be installed when lifting cargoes taller than 2.50m which could fall on the driver.

 

Answer c) A protective grill for cargo is useful for loads which are not sufficiently secured against moving.

 

 

Question no. 31: To what must attention be paid when using the forklift in potentially explosive atmospheres?

 

Answer a) The forklift must have a permission to operate in such areas.

 

Answer b) The maximum speed of the forklift must not exceed walking speed.

 

Answer c) The forklift must not be used for transporting cargo.

 

Question 32: Which is an essential part of the counterweight on the electric forklift?

 

Answer a) The battery is a significant counterweight.

 

Answer b) The operator is especially important as a counterweight.

 

Answer c) The forklift engine is the most important counterweight.

 

Question 33: Must forklifts undergo periodical inspections?

 

Answer a) No, forklifts do not have to undergo roadworthiness test because, as a rule, they are not used in road traffic.

 

Answer b) Yes, period roadworthiness tests must be performed once in a calendar year (from January to December), but no later than 15 months from the last such test.

 

Answer c) Only one annual service at the mechanic is required.

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 34: According to 4×4 basic rules for drive testing, what must the operator check in the foot space in the forklift?

 

Answer a) The pedal must be made from bare metal.

 

Answer b). Grip of the pedal

 

Answer c) The foot space must be well painted in order to prevent rust from forming.

 

Question 35. Forklifts with diesel engines with particle filters may be used indoors only when…

 

Answer a) …. A load bearing capacity greater than 6 tons is needed.

 

Answer b) …Co-workers are holding a piece of cloth against their mouth or wearing a mask as protection against  dust.

 

Answer c) …height differential greater than 2 metres must be overcome.

 

Question 36: Why must caution be used when charging the batteries of the electric forklift?

 

Answer a) Toxic gases are released when the battery is being charged.

 

Answer b) Battery acid has a strong smell and may cause nausea.

 

Answer c) Toxic gases are released when the battery is being charged

 

Question 37: What are the guidelines for towing trailers with a forklift?

 

Answer a) The trailer must be able to quickly and safely come to a halt during driving at any time.

 

Answer b) There are no guidelines since towing a trailer with a forklift is in principle prohibited.

 

Answer c) Managers of the warehouse or the management are responsible for the condition of the trailer.

 

Question 38: How do you recognize whether a gas bottle may be used with an available forklift which is driven by a gas engine?

 

Answer a) It cannot be recognised, you must call the manufacturer and ask.

 

 

 

 

 

Answer b) Permitted gas containers have a welded guard and also has an EU conformity designation.

Answer c) Permitted gas containers are painted green and have the marking TF. 

 

Question no. 39: How does the manufacturer check the stability of the forklift?

 

Answer a) The manufacturer checks the stability by calculation.

 

Answer b) Forklift stability can be checked on the tilting plate

 

Answer c) By increasing the load we can determine how much it takes to overturn the forklift.

 

Question 40: What does the forklift operator must always pay attention to?

 

Answer a) The forklift must never be used by an unauthorised person.

 

Answer b) The forklift must not be used for more than 5,000 work hours.

 

Answer c) A break must be taken after a maximum of 3 hours of operating the forklift.

 

Module 3

 

Question no. 41: Why do forklifts need a protective roof?

 

Answer a) The protective roof stabilizes the forklift mast and prevents the forklift from being overturned.

 

Answer b) The protective roof protects the operator from falling cargo.

 

 

Question no. 42: What is installed on the forklift in order to protect the operator?

 

Answer a) The protective roof on the forklift

 

Answer b) Rotating lights on the vehicle

 

Answer c) Halogen reflector

 

 

 

 

 

 

 

Question no. 43: How many work-related accidents which lead to physical injury or death are reported in Austria annually?

 

 

Answer a) There are around 100 reported work-related accidents per year in Austria.

 

Answer b) There are around 2000 reported work-related accidents per year in Austria

 

Answer c) There are around 15000 reported work-related accidents per year in Austria

 

 

Question 44: If the cargo is being carried over a longer distance, the mast must be in a specific position. Which one?

 

Answer a) The mast must be tilted back towards the operator.

 

Answer b) The mast must be vertical.

 

Answer c) The mast must be tilted forwards.

 

Question no.45: May the cargo weight exceed the permitted load bearing capacity and if so, by how much?

 

Answer a) Cargo may exceed the permitted load bearing capacity by 15%.

 

Answer b) Cargo may exceed the permitted load bearing capacity by 10%.

 

Answer c) The permitt4ed  load  bearing capacity must never be exceeded.

 

Question 46: As an operator, what you must pay attention to when leaving the forklift, even for a short time?

 

Answer a) Before leaving the forklift, the mast must be tilted forwards.

 

Answer b) The Immediate supervisor must be informed that you will be leaving the vehicle for a short time.

 

Answer c) THe Ignition key i.e. contact key must  be removed.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question no. 47: Is the forklift operator required to fasten a safety seatbelt?

 

Answer a) Fastening the safety belt is only mandatory when driving outside company premises.

 

Answer b) If there is a seat belt, it must be used.

 

 

Answer c) Only drivers with less than 5 years of driving experience are required to fasten their seatbelt before the start of operation.

 

Question 48: May another person ride on a forklift?

 

Answer a) Yes, another person may ride on vehicles equipped with a passenger seat

 

Answer b) Yes, another person may ride on an empty europallet.

 

Answer c) Yes, if that other person has a licence to operate a forklift, that person may ride on the forklift.

 

Question 49: In which case can the forklift operator use the horn?

 

Answer a) The horn can be used before moving and in bends in order to warn co-workers.

 

Answer b) The horn may be used every time when braking.

 

Answer c) The horn my be used in places with bad visibility and intersections.

 

Question 50: Why is smoking prohibited at the recharging station?

 

Answer a) Smoking is not allowed at the recharging station due to acid vapours.

 

Answer b) Smoking is not allowed at the recharging station because there is a danger of polluting the battery with the released nicotine.

 

Answer c) Smoking is not allowed at the recharging station because highly flammable electrolytic gas is being released during recharging.

 

Question 51: Can the forks of the forklift be used for transporting persons forwards and backwards?

 

Answer a) In principle, persons may only be transported if a special work platform / work basket designed for that purpose is available.

.

 

Answer b) Persons may be transported at all times if there is a pallet on the forks.

 

Answer c) Persons may be transported on the forks only if a qualified supervisor is present.

 

 

Question 52: Why is it not permitted to start forklifts with  a seating and standing platform from the floor?

 

Answer a) Forklifts with a seating or standing platform should not be started from the floor because there is a danger of cargo falling

 

Answer b) Forklifts with a seating or standing platform can cause damage to the engine if being started from the floor. In addition to this, due to missing weight of the operator, there is greater risk from overturning.

 

Answer c) Forklifts with a seating or standing platform may never be moved from the floor because the operator has no control when the forklift is being started in that way.

 

Question 52: Are exhaust gases from a forklift dangerous?

 

Answer a) No, exhaust gases from the forklift are not dangerous.

 

Answer b)  Yes, even forklift exhaust gases contain carbon monoxide which is odourless but toxic.

 

Answer c) Yes, especially in halls or indoor spaces, where forklift exhaust gases quickly create explosion risk.

 

Question 54: Why is it not permitted to use tap water for filling the forklift batteries?

 

Answer a) Tap water contains salts which make it electrically conductive.

 

 

Answer b) Tap water cannot optimally regulate temperature.

 

Answer c) A Battery filled with tap water would generate too much electricity.

 

Question 55: How can the forklift be loaded?

 

Answer a) That depends on the length of the forks.

 

Answer b) This can be seen on the load capacity diagram.

 

Answer c) It is determined by a superior in accordance with the work assignment.

 

 

Question 56: At what speeds can the forklift be operated on the plant premises?

 

Answer a) Maximum speed.

 

Answer b) With load, 8 km/h maximum, without load no limitations.

 

Answer c) Speed must be adjusted to the cargo and to the road, visibility and traffic conditions.

 

 

Question 57: What may not be installed on a forklift under any circumstances if the forklift is to transport molten cargo such as molten iron?

 

Answer a). A counterweight must not be installed in the forklift.

 

Answer b) A protective roof must not be fitted to the forklift.

 

Answer c) When transporting molten  material, the forklift must not be equipped with pneumatic tyres.

 

Question 58: To what must attention be paid when loading and unloading a truck?

 

Answer a) The access ramp must be secured against moving and it must be placed deep enough in the cargo space of the truck.

 

Answer b) In principle, the truck driver must be taken to the forklift so that he can oversee loading i.e. unloading procedure.

 

Answer c) The truck must be secured against moving.

 

Question 59: How must liquids and suspended cargoes be transported?

 

Answer a) They must be transported carefully and without swinging.

 

Answer b) They must be transported at the maximum speed so that they can be unloaded as quickly as possible.

 

Answer c) Liquids and suspended cargoes must not be transported.

 

Question no. 60: What actions are you, as the operator, obliged to perform  when leaving the forklift?

 

Answer a) Turn off the battery when leaving.

 

Answer b) If you are leaving the forklift, make sure to engage the parking brake.

 

Answer c) Lower the fork carriage, engage the parking brake, turn off the engine and remove the ignition key.

 

Module 4

 

Question no.61: In which cases must the cargo handling vehicle be secured against unauthorised use?

 

Answer a) Every time when the operator leaves the forklift.

 

Answer b) Only during breaks longer than 10 minutes.

 

Answer c) Only in plants in which more vehicles are present in order to avoid confusion.

 

Question no. 62: How must the forklift be operated if the cargo is to be transported down a slope?

 

Answer a) Cargo may be transported down the slope.

 

Answer b) The forklift must be driven backwards.

 

Answer c) The forklift must be driven forwards.

 

Question no. 63: How must the forklift be operated if the cargo is to be transported up a slope?

 

Answer a) TheForklift must be driven backwards.

 

Answer b) Cargo may be transported up the slope.

 

Answer c) the Forklift must be driven forwards.

 

Question no. 61: How must a forklift without cargo going down a slope be operated?

 

Answer a) The forklift must be driven backwards.

 

Answer b) The forklift must be driven forwards.

 

Answer c).The forklift may not be driven on a down slope at all.

 

Question no. 65: During maintenance and control of your forklift, you found that there was insufficient braking liquid in the braking system reservoir. What should you do?

 

 

 

 

Answer a) Add braking fluid and continue to operate the forklift.

 

Answer b) Stop work and immediately inform your superior.

 

Answer c) Add nothing, continue operating the vehicle and write a report after the work time is finished.

.

Question no. 66: In which position must the fork be when transporting cargo?

 

Answer a) Cargo must be transported at the highest possible position.

 

Answer b) Cargo must be transported at the lowest possible position, approximately 150 mm above ground.

 

Answer c) Cargo must be transported at the middle lift height.

 

Question no. 67: May the forklift also be used on a parking lot?

 

Answer a) No, it may not be used on a parking lot under any circumstances

 

Answer b) Only in exceptional cases.

 

Answer c) Only with a permit for participation in road traffic.

 

Question no. 68: In which case must the driving speed be reduced?

 

Answer a) Speed must be reduced when driving on a wet or slippery surface.

 

Answer b) The forklift must be driven slowly if the battery is almost empty.

 

Answer c) If the forklift is being driven without cargo, it must be driven slowly for safety reasons.

 

Question no. 69: To what the attention must be paid when driving on a ramp?

 

Answer a) The vehicle must accelerate in order to go over the incline.

 

Answer b) In principle, forklifts with cargo may not be driven on ramps.

 

Answer c) Turn the cargo  towards the incline, accelerate carefully and drive straight.

 

 

 

 

 

Question no. 70: The forklift overturned during operation. What  needs to be done?

 

Answer a) Use the horn to warn your superior.

 

Answer b) Press the gas pedal to stabilize the vehicle.

 

Answer c) Place both hands on the wheel, feet to the floor and remain in place until help arrives.

 

Question 71: should you bear in mind when working with shelves?

 

Answer a) During the loading and unloading of cargo there is a danger of forks being caught by the transversal beam.

 

Answer b) There may be co-workers under the loaded goods.

 

Answer c) The forklift may move when storing the goods.

 

Question no. 72: In what way can the cargo be safely transported?

 

Answer a) Forks should be raised only to a height needed to avoid any contact with the floor and tilted backwards.

 

Answer b) Fully extend the forks in order to ensure visibility.

 

Answer c) Lower and tilt the forks in order to move the goods.

 

Question no. 73: Where is the increased risk from accidents present?

 

Answer a) On all busy roads.

 

Answer b) At the doors, industrial doors, stairs and passageways.

 

Answer c) In the area of the charging station

 

Question no. 74: To what must you pay attention to when transporting small cargo?

 

Answer a) Small cargo can be transported on one fork in order to save precious time.

 

Answer b) Small cargo must be transported only on the front part of the forks.

 

Answer c) A pallet or a pallet with latticed crate must be used when transporting small cargo.

 

 

 

 

 

Question no. 75: In which case must you think ahead when operating a forklift?

 

Answer a) You must always think ahead when operating a forklift.

 

Answer b) Thinking ahead when operating a forklift is only necessary when the cargo weight exceeds 200 kg.

 

Answer c) Thinking ahead when operating a forklift is important only when driving without cargo, because in that case the distance needed to stop the vehicle is longer.

 

Question no. 76: Why must the forklift operator remove the ignition i.e. contact key when leaving the vehicle?

 

Answer a) To prevent other persons from stealing the key.

 

Answer b) In order to prevent a short-circuit due to contact-free ignition which would in turn cause damage to the vehicle.

 

Answer c) In order to avoid use by unauthorised persons.

 

Question no. 77: How to take a pallet with unevenly distributed cargo?

 

Answer a) Such a pallet must not be transported by a forklift.

 

Answer b). Drive as slowly and carefully as possible.

 

Answer c) The heavy part of the pallet must be turned towards the fork carriage.

 

Question no. 78: To what must attention be paid when transporting cargo on an unfamiliar road?

 

Answer a) Check the load bearing capacity of the road beforehand and ask for permission.

 

Answer b) The operator must reduce speed.

 

Answer c) Immediately inform the supervisor.

 

 

 

 

Question no. 79: A forklift operator is stacking pallets with a lattice crate. What is the maximum loading on the bottom pallet with the lattice crate?

 

Answer a) 4 tonnes maximum, 6 tonnes for cardboard boxes on the pallet

 

Answer b) There is no load limit, only the height of stacked pallets is relevant.

 

Answer c) 2 tonnes maximum, 4 tonnes for cardboard boxes on the pallet

 

Question no. 80: Who is authorised to make repairs to the forklift?

 

Answer a) The driver can make repairs to the forklift.

 

Answer b)A  fitter employed at the manufacturer’s customer service is authorised to make repairs to the forklift.

 

Answer c) A mechanic at your company who has been specially trained and authorised can make repairs to the forklift.

 

 

Module 5

 

Question no. 81: What is the equation for calculating the volume of a cube?

 

Answer a) V = l*b*h

 

Answer b) V = a*a*a = a3

 

Answer c) V = l*b*h*t

 

Question no. 82: What is the density of concrete?

 

Answer a) 1000 kg/m3

 

Answer b) 2700 kg/m3

 

Answer c) 2400 kg/m3

 

Question no. 83: How is pressure distributed in the fluid?

 

Answer a) The pressure is distributed equally in all directions.

 

Answer b) The pressure is distributed to one side only.

 

Answer c) The pressure is not distributed.

 

Question no. 84: In which cases can the cargo be transported with a forklift above head level?

 

Answer a) Cargo can be transported above head level if the forklift is fitted with a protective roof.

 

Answer b) If the forklift is fitted with a protective grill for the cargo, cargo can be transported above head level.

 

Answer c) In principle, the cargo may not be stacked above head level.

 

Question no. 85: When must the regular safety inspection of the forklift be performed?

 

Answer a) Safety inspection must be performed before every use.

 

Answer b) Safety inspection must be performed before starting work.

 

Answer c) Times of regular safety inspections are set by the plant.

 

Question no. 86: How you must act if the cargo being transported is blocking your ability to see ahead?

 

Answer a).Drive slowly and be prepared to brake.

 

Answer b) Lift the cargo to a height at which your view ahead is not impeded.

 

Answer c) Drive in reverse in order to have an unimpeded view of the road, drive forwards only if you have a guide.

 

Question no. 87: When it safe to work under raised cargo?

 

Answer a) Work can be performed under raised cargo only if the cargo weight is less than 100 kg.

 

Answer b) Work can be performed under raised cargo if the cargo is raised to a height of at least 1.5 meters above the floor.

 

Answer c) You must never work under raised cargo.

 

Question no. 88: To what must attention be paid when using the work platforms / work baskets?

 

 

 

 

 

Answer a) Only the forklift driver may access the platform.

 

Answer b) The platform must be sufficiently illuminated.

.

 

Answer c) The platform must be approved and properly secured.

 

Question no. 89. What is the correct way of taking cargo?

 

Answer a) Fully hold the entire bottom length of the cargo and raise is as much as possible in order to maintain an unimpeded view of the driving area.

 

Answer b) Fully hold the entire bottom length of the cargo and tilt the lifting mast backwards.

 

Answer c) Fully hold the entire bottom length of the cargo, tilt and raise the cargo

 

Question no. 90: What prerequisite must the operator meet in order to operate a forklift with a seating and standing platform?

 

Answer a) The operator must hold a valid driver’s licence.

 

Answer b) The driver must wear a protective helmet.

 

Answer c). The driver must have written authorisation from his superior.

 

 

Question no. 91: What must you do if you discover a malfunction or damage to the forklift?

 

Answer a) Make immediate independent repairs.

 

Answer b) Stop the work and report to your immediate superior as soon as possible.

 

Answer c) Carefully continue driving and report the damage to your co-workers at the end of the shift.

 

Question no. 92: With what legal provisions must a forklift operator be familiar with?

 

 

Answer a) Company Employment Relations Act

 

Answer b) Regulations on accident prevention for “cargo handling vehicles”

 

 

 

Answer c) Construction regulations for “cargo handling vehicles”

 

Question no. 93: By how much should the drive lane of the loading bridge be widened if it is used by an all-terrain, fuel-powered transport vehicle.

 

 

Answer a) 10 cm to the left i.e to the right

 

Answer b) 1.50 in total

 

Answer c) 70 cm in total

 

 

Question no. 94: What is the minimum age for the operator of a cargo handling vehicle with a seating or standing platform?

 

Answer a) 21 years

 

Answer b) 18 years (16 years when in training and under supervision)

 

Answer c) 25 years

 

 

Question no. 95: Can the forklift be left in front of an emergency exit?

 

Answer a) Yes, but no longer than 3 minutes

 

Answer b) Yes, but only in exceptional cases

 

Answer c) No, not under any circumstance.

 

Question no. 96: What is the maximum driving speed for the forklift in the plant area?

 

 

Answer a) Driving speed should be adjusted to the needs of work and the importance of the work tasks,

 

Answer b) Driving speed should be adjusted to the maximum carriageway speed and road visibility and traffic.

 

Answer c) Driving speed should be adjusted to the road, visibility and traffic conditions.

 

 

 

 

 

Question no. 97: What clothes must be worn by the operator?

 

Answer a) The olperator must wear tight-fitting clothes.

 

Answer b) The operator must wear a protective suit i.e work overalls.

 

Answer c) There are no regulations regarding the clothing of the forklift operator.

 

 

Question no. 98: When must the forklift operator in the forklift seat wear protective helmet during work?

 

Answer a) When the work platform is taken and raised.

 

Answer b) The  operator must always wear a protective helmet.

 

Answer c) A protective helmet is mandatory when the height of the stacked cargo is equal to or greater than 1.80 m.

 

Question no. 99: To what must attention be paid when driving on a ramp?

 

Answer a) Turn the cargo in the uphill direction, accelerate carefully and drive straight.

 

Answer b) Turn the cargo in the downhill direction, accelerate quickly and drive straight.

 

Answer c) Turn the cargo in the uphill direction, accelerate quickly and drive straight

 

 

Question no. 100: You severely harmed another person by reckless driving. What will be the consequences for you?

 

Answer a) You will have to pay damages.

 

Answer b) YAour annual leave will be reduced.

 

Answer c). Yours drivers licence will be revoked.