Kroatisch – Staplerschein – TEST

Pitanja i odgovori

Modul 1

 1. pitanje: Na koji način viličar podiže teret?

Odgovor a) Teret se podiže hidraulički.

Odgovor b) Teret se podiže pomoću pneumatički.

Odgovor c) Podizanjem tereta upravlja elektronički.

 1. pitanje: Koji je kvar u pitanju ako nakon postupka spuštanja popusti nosač vilica?

Odgovor a) Ako nosač vilica popusti nakon postupka spuštanja, može se pretpostaviti da je uljna pumpa u kvaru.

Odgovor b) Ako u uljovodu ima zraka, to je znak da će nosač vilica popustiti nakon postupka spuštanja.

Odgovor c) Ako u hidrauličkom sustavu ima premalo ulja, nosač vilica će nakon spuštanja popustiti.

 1. pitanje: Na što je potrebno obratiti pažnju pri odabiru guma za viličar?

Odgovor a) Vrsta pogona viličara nema nikakvu ulogu u kupnji guma.

Odgovor b) Pri odabiru guma za viličar od posebne je važnosti sastav podloge na kojoj se vozi.

Odgovor c) Tlak zraka je najvažniji faktor kojem se mora pridati važnost pri kupnji guma.

 1. pitanje: Što pokreće cilindre za podizanje jarbola u viličaru?

Odgovor a) Cilindri za podizanje pokreću se pomoću hidrauličkog prijenosa.

Odgovor b) Cilindre pokreće motor viličara,stoga se mogu pomicati samo kad se viličar kreće.

Odgovor c) Vozač viličara mora ručno povući polugu kako bi pokrenuo cilindar.

 1. pitanje: Koji je drugi naziv za viličar s podiznim jarbolom?

Odgovor a) viličar od pocinčanog čelika

Odgovor b) čelni viličar

Odgovor c) utovarivač

 1. pitanje: Zašto je podizni stup ugrađen sprijeda na okvir vozila i povezan s hidrauličkim cilindrom za naginjanje?

 

Odgovor a) Težište opterećenja nalazi se unutar baze kotača, stoga ima smisla postaviti podizni stup u smjeru vožnje.

Odgovor b) Cilindar za naginjanje omogućuje nagib prema naprijed radi premještanja težišta opterećenja viličara pri preuzimanju tereta.

Odgovor c) Bočno ugrađeni podizni stup rukovatelju bi otežao ulazak u viličar.

 1. pitanje: Koji sastavni dio je nužan za funkciju protuutega kod električnih viličara?

Odgovor a) Stražnja osovina služi kao protuuteg.

Odgovor b) Pogonski motor koristi se kao protuuteg.

Odgovor c) Pogonski akumulator viličara služi kao protuuteg.

 1. pitanje: Koji od sljedećih hidrauličnih cilindara nije sastavni dio viličara?

Odgovor a) cilindar za naginjanje

Odgovor b) cilindar za podizanje

Odgovor c) cilindar za savijanje

 1. pitanje: Kako se naziva sklop koji izjednačava brzinu vrtnje kotača u zavojima?

Odgovor a) Obrtno postolje izjednačava brzinu vrtnje.

Odgovor b) Diferencijalni prijenosnik služi za izjednačavanje u zavojima.

Odgovor c) Reduktorima se osigurava izjednačavanje brzine vrtnje kotača.

 1. pitanje: Koji sastavni dio mehanički razdvaja trenje motora i prijenosa??

Odgovor a) diferencijal

Odgovor b) spojka

Odgovor c) kardansko vratilo

 1. pitanje: Prema kojem je načelu opremljena većina radnih kočnica kod viličara?

Odgovor a) Većina kočnica viličara funkcionira mehanički.

Odgovor b) U većini slučajeva kočnicama viličara upravlja se pneumatički.

Odgovor c) U pravilu je većina radnih kočnica opremljena hidrauličkim pogonom.

 1. pitanje: Kojime se od sljedeća tri viličara može upravljati samo kada motor radi?

Odgovor a) viličarom s mehaničkim upravljanjem

Odgovor b) viličarom s pogonom na prednje kotače

Odgovor c) viličarom s hidrauličkim upravljanjem

 1. pitanje: Pri kojem postotku napunjenosti baterije počinje dubinsko pražnjenje pogonske baterije?

Odgovor a) dubinsko pražnjenje počinje na 80 %

Odgovor b) dubinsko pražnjenje počinje na 90 %

Odgovor c) dubinsko pražnjenje počinje na 50 %

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri korištenju priključnih uređaja?

Odgovor a) Priključni uređaji mogu promijeniti ponašanje vozila.

Odgovor b) Korištenjem priključnih uređaja može se promijeniti težište i nosivost vozila.

Odgovor c) Priključni uređaji mogu biti opasni za teret koji se transportira.

 1. pitanje: Koja sila djeluje na teret pri vožnji u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju?

Odgovor a) Centrifugalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

Odgovor b) Centripetalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

Odgovor c) Elastičnost može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 1. pitanje: Koji od sljedećih navedenih sastavnih dijelova nije sastavni dio viličara?

Odgovor a) Protuuteg nije sastavni dio viličara.

Odgovor b) Brojač sati rada nije sastavni dio viličara.

Odgovor c) Ograničivač zakretnog momenta? nije sastavni dio viličara.

 1. pitanje: Koja je karakteristika podvozja u blok izvedbi bez okvira?

Odgovor a) svi dijelovi pogona međusobno su povezani zajedničkim blokom.

Odgovor b) vilice viličara mogu se premjestiti hidraulički

Odgovor c) izvor napajanja je blok baterija

 1. pitanje: Koji sastavni dio pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara?

Odgovor a) Dvostupanjski jarbol pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara.

Odgovor b) Vilice su sastavni dio hidrauličnog sustava.

Odgovor c) Aksijalna klipna pumpa važan je dio hidrauličnog sustava.

 1. pitanje: Na koji način razmak između težišta opterećenja utječe na nosivost viličara?

Odgovor a) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to lakši mora biti utovareni teret.

Odgovor b) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to veći mora biti utovareni teret.

Odgovor c) Što je veći razmak između težišta opterećenja, to manji mora biti utovareni teret.

 1. pitanje: Rashladna voda je na temperaturi od oko 80 °C i razina vode je preniska. Što treba učiniti?

Odgovor a) Odmah doliti toplu vodu da ne nastane napon u bloku motora.

Odgovor b) Što prije doliti hladnu vodu radi trenutačnog spuštanja temperature u hladnjaku.

Odgovor c) Pričekati da se motor ohladi i tek onda doliti vodu.

Modul 2

 1. pitanje: Koji je od sljedeća tri motora poznat po kompresijskom paljenju pomoću mješavine benzina i zraka?

Odgovor a) Plinski motor može se sam upaliti pomoću mješavine.

Odgovor b) Kompresijsko paljenje nastaje samo u benzinskom motoru.

Odgovor c) Dizelski motor poznat je po kompresijskom paljenju pomoću mješavine benzina i zraka.

 1. pitanje: Koji je bitni sastavni dio opreme za podizanje?

Odgovor a) motor

Odgovor b) protuuteg

Odgovor c) nosač vilica

 1. pitanje: Kako se naziva jarbol koji se sastoji od unutrašnjeg, srednjeg i vanjskog jarbola?

Odgovor a) trostruki jarbol

Odgovor b) dvostruki jarbol

Odgovor c) jednostruki jarbol

 1. pitanje: Osim ručice za upravljanje, postoji li u viličaru neka druga hidraulička ručica za pomicanje jarbola?

Odgovor a) Ne, postoji ručica samo za podizanje, spuštanje te pomicanje unaprijed jarbola unaprijed i unatrag.

Odgovor b) Da, ugrađena je jedna dodatna ručica za brzu i sporu vožnju.

Odgovor c) Da, ugrađene su dodatne ručice za rukovanje mogućim priključnim uređajima.

 1. pitanje: Kolika je normirana udaljenost od težišta opterećenja potrebna za viličar s nosivosti od ispod 5 tona?

Odgovor a) normirana udaljenost od težišta od 600 mm

Odgovor b) normirana udaljenost od težišta od 500 mm

Odgovor c) normirana udaljenost od težišta od 700 mm

 1. pitanje: Na koji su sastavni dio pričvršćene vilice?

Odgovor a) Vilice su pričvršćene na nosač vilica.

Odgovor b) Vilice su pričvršćene na ograničivač opterećenja uzdužnoga momenta.

Odgovor c) Vilice su pričvršćene na protuuteg.

 1. pitanje: Kako se može spriječiti bušenje gume na viličaru zbog krhotina stakla ili metalnih strugotina?

Odgovor a) Bušenje guma može se spriječiti redovitim odlascima kod mehaničara.

Odgovor b) Čim se uoče krhotine i strugotine, trebaju se pomesti ili ukloniti.

Odgovor c) Korištenjem superelastičnih (punih) guma sprječava se bušenje guma oštrim ili šiljastim predmetima na kolniku.

 1. pitanje: Koje su dimenzije europalete?

Odgovor a) 1200 x 800 x 144 mm

Odgovor b) 1000 x 800 x 144 mm

Odgovor c) 1200 x 900 x 144 mm

 1. pitanje: U kojem slučaju postoji posebno velika opasnost od prevrtanja?

Odgovor a) Opasnost od prevrtanja posebno je velika u zavojima, padinama, uzbrdicama ili pri kočenju.

Odgovor b) Opasnost od prevrtanja posebno je velika ako teret nije dobro pričvršćen.

Odgovor c) Viličar je konstruiran i izgrađen tako da se ne može prevrnuti.

 1. pitanje: U kojem je slučaju nužna zaštitna rešetka za teret?

Odgovor a) Zaštitna rešetka za teret nužna je na svakom viličaru.

Odgovor b) Zaštitna rešetka za teret mora se postaviti ako se moraju podizati tereti viši od 2,50 m koji bi mogli pasti na vozača.

Odgovor c) Zaštitna rešetka za teret korisna je kod tereta koji nisu dovoljno zaštićeni od pomicanja.

 1. pitanje: Na što se mora pripaziti pri korištenju viličara u potencijalno eksplozivnim atmosferama?

Odgovor a) Viličar obvezno mora imati odobrenje za to područje.

Odgovor b) Najveća brzina viličara smije biti brzina hoda.

Odgovor c) Viličar ne smije prevoziti teret.

 1. pitanje: Koji je bitan dio protuutega na električnom viličaru?

Odgovor a) Baterija je značajan protuuteg.

Odgovor b) Vozač je posebno bitan kao protuuteg.

Odgovor c) Motor viličara je najvažniji protuuteg.

 1. pitanje: Mora li viličar ići na periodične inspekcijske preglede?

Odgovor a) Ne, viličar ne mora ići na tehnički pregled jer se u pravilu ne vozi u cestovnom prometu.

Odgovor b) Da, periodični se inspekcijski pregledi moraju raditi jednom u kalendarskoj godini (od siječnja do prosinca), a najduže nakon 15 mjeseci.

Odgovor c) Potreban je samo jedan godišnji servis kod mehaničara.

 1. pitanje: Prema 4×4 osnovnim pravilima pogonskog testiranja, što vozač mora provjeriti u prostoru za stopala u viličaru?

Odgovor a) Papučica mora biti od golog metala.

Odgovor b) Prianjanje na papučicu.

Odgovor c) Prostor za stopala mora biti dobro obojen kako ne bi nastajala hrđa.

 1. pitanje: Viličari s dizelskim motorom s filtrima za čestice smiju se koristiti u prostorima samo kad…

Odgovor a) … je potrebna nosivost veća od 6 tona.

Odgovor b) …kolege radi zaštite od prašine drže tkaninu na ustima ili nose masku.

Odgovor c) …se mora savladati razlika u visini veća od 2 metra.

 1. pitanje: Zašto se baterija električnog viličara smije puniti samo uz poseban oprez?

Odgovor a) Pri punjenju baterije oslobađaju se eksplozivni plinovi.

Odgovor b) Akumulatorska kiselina ima jako snažan miris i može izazvati mučninu.

Odgovor c) Pri punjenju baterije oslobađaju se zapaljivi plinovi.

 1. pitanje: Koje smjernice vrijede za vuču prikolica viličarom?

Odgovor a) Prikolica se tijekom vožnje u svako doba mora moći brzo i sigurno zaustaviti.

Odgovor b) Ne postoje smjernice s obzirom da je načelno zabranjena vuča prikolice viličarom.

Odgovor c) Za stanje prikolice nadležno je vodstvo skladišta ili uprava.

 1. pitanje: Po čemu prepoznajete smije li se plinska boca koristiti za dostupni viličar s pogonom na plinski motor?

Odgovor a) To se ne može prepoznati, mora se nazvati proizvođača i pitati.

Odgovor b) Dopuštena plinska boca ima zavareni štitnik i na sebi ima EU oznaku sukladnosti.

Odgovor c) Dopuštena plinska boca obojena je u zeleno i na sebi ima oznaku TF.

 1. pitanje: Kako proizvođač provjerava stabilnost viličara?

Odgovor a) Proizvođač provjerava stabilnost pomoću izračuna.

Odgovor b) Stabilnost viličara može se provjeriti na nagibnoj ploči.

Odgovor c) Povećanjem tereta može se provjeriti koliko dugo treba da se viličar prevrne.

 1. pitanje: Na što obvezno mora pripaziti rukovatelj viličarom?

Odgovor a) Obvezno se mora izbjeći moguće korištenje viličara od strane neovlaštene osobe.

Odgovor b) Viličar se ne smije koristiti duže od 5.000 radnih sati.

Odgovor c) Nakon najviše 3 sata rada viličarom mora se napraviti stanka.

Modul 3

 1. pitanje: Zašto je potreban zaštitni krov na viličaru?

Odgovor a) Zaštitni krov stabilizira jarbol viličara i sprječava prevrtanje viličara.

Odgovor b) Zaštitni krov štiti rukovatelja od padajućeg tereta.

Odgovor c) Krov služi samo za zaštitu od vlage u slučaju kiše.

 1. pitanje: Što je ugrađeno na viličar radi zaštite rukovatelja?

Odgovor a) Zaštitni krov na viličaru

Odgovor b) Rotirajuća svjetla na vozilu

Odgovor c) Halogeni reflektor

 1. pitanje: Koji je broj nesreća na radu godišnje prijavljenih u Austriji čije su posljedice tjelesne ozljede ili čak smrt?

Odgovor a) oko 100 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

Odgovor b) oko 2000 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

Odgovor c) oko 15000 prijavljenih nesreća na radu godišnje u Austriji

 1. pitanje: Ako se teret prevozi na dužu udaljenost, jarbol mora biti na određenom položaju. Kojem?

Odgovor a) Jarbol mora biti nagnut unatrag prema rukovatelju.

Odgovor b) Jarbol mora stajati okomito.

Odgovor c) Jarbol mora biti nagnut prema naprijed.

 1. pitanje: Smije li težina tereta prekoračiti dozvoljenu nosivost i, ako da, koliko?

Odgovor a) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 15 %.

Odgovor b) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 10 %.

Odgovor c) Nikad se ne smije prekoračiti dozvoljena nosivost.

 1. pitanje: Na što morate obvezno pripaziti kao rukovatelj čak i prilikom kratkotrajnog napuštanja viličara?

Odgovor a) Jarbol prije napuštanja mora biti nagnut prema naprijed.

Odgovor b) Nadređeni mora biti obaviješten da ćete nakratko napustiti vozilo.

Odgovor c) Mora se izvaditi ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ.

 1. pitanje: Mora li rukovatelj viličarom obvezno vezati sigurnosni pojas?

Odgovor a) Vezanje sigurnosnog pojasa obvezno je samo prilikom vožnje izvan prostora poduzeća.

Odgovor b) Ako postoji pojas, mora se koristiti.

Odgovor c) Samo su vozači s manje od 5 godina vozačkog iskustva obvezni vezati sigurnosni pojas na početku vožnje.

 1. pitanje: Smije li se druga osoba voziti na viličaru?

Odgovor a) Da, na vozilima na kojima postoji putničko sjedalo smije se voziti druga osoba.

Odgovor b) Da, na praznoj europaleti smije se voziti još jedna osoba.

Odgovor c) Da, ako i druga osoba ima dozvolu za rukovanje viličarom, smije se voziti na viličaru.

 1. pitanje: U kojem slučaju rukovatelj viličarom smije upotrijebiti trubu?

Odgovor a) Truba se smije koristiti prije svake vožnje u zavojima radi upozorenja kolega.

Odgovor b) Truba se smije koristiti prilikom svakog kočenja.

Odgovor c) Truba se smije koristiti na nepreglednim mjestima i raskrižjima.

 1. pitanje: Zašto se u stanici za punjenje baterija ne smije pušiti?

Odgovor a) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zbog isparavanja kiselina.

Odgovor b) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zato što postoji opasnost od zagađivanja baterije ispuštenim nikotinom.

Odgovor c) U stanici za punjenje baterija ne smije se pušiti zato što se pri punjenju oslobađa lakozapaljivi elektrolitički plin.

 1. pitanje: Smiju li se na vilicama viličara prevoziti osobe unaprijed i unatrag?

Odgovor a) Osobe se načelno smiju prevoziti samo ako je na raspolaganju posebna za to predviđena radna platforma / radna košara.

Odgovor b) Osobe se smije prevoziti uvijek ako je na vilicama paleta.

Odgovor c) Osobe se na vilicama smiju prevoziti isključivo ako je prisutan osposobljeni nadzornik.

 1. pitanje: Zašto se viličari sa sjedećom i stajaćom platformom ne smiju pokretati s poda?

Odgovor a) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom ne bi se trebao pokretati s poda jer u tim uvjetima teret može pasti.

Odgovor b)  Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom može uzrokovati oštećenja na motoru ako se pokreće s poda. Osim toga, zbog nedostatka težine vozača postoji veća opasnost od prevrtanja.

Odgovor c) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom nikada se ne smije pokretati s poda jer vozač na taj način nema kontrolu nad vozilom.

 1. pitanje: Jesu li ispušni plinovi viličara opasni?

Odgovor a) Ne, ispušni plinovi viličara nisu opasni.

Odgovor b) Da, čak i ispušni plinovi viličara sadrže ugljikov monoksid koji je bez mirisa, ali je otrovan.

Odgovor c) Da, posebice ispušni plinovi viličara u halama ili zatvorenim prostorima stvaraju brzu opasnost od eksplozije.

 1. pitanje: Zašto se za punjenje baterije viličara ne smije koristiti voda iz slavine?

Odgovor a) Voda iz slavine sadrži soli koje električki vodljive.

Odgovor b) Voda iz slavine ne može optimalno regulirati temperaturu.

Odgovor c) Baterija napunjena vodom iz slavine proizvodila bi previše struje.

 1. pitanje: Kako se viličar smije opteretiti?

Odgovor a) To ovisi o dužini vilica.

Odgovor b) To se može iščitati na dijagramu nosivosti.

Odgovor c) To određuje nadređena osoba u skladu s poslom.

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

Odgovor a) Najvećom brzinom

Odgovor b) S teretom 8 km/h, bez tereta nema ograničenja

Odgovor c) Brzina vožnje mora se prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 1. pitanje: Što se ni u kojem slučaju ne smije ugraditi na viličar ako mora prevoziti rastaljene tvari poput tekućeg željeza?

Odgovor a) U tom se slučaju ne smije ugraditi protuuteg.

Odgovor b) Na viličaru ne smije biti zaštiti krov.

Odgovor c) Pri prijevozu rastaljenih tvari viličar ne smije biti opremljen pneumatskim gumama.

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pozornost pri utovaru i istovaru kamiona?

Odgovor a) Pristupna se rampa mora osigurati od pomicanja i biti postavljena dovoljno duboko u teretnom prostoru kamiona.

Odgovor b) Načelno se vozača kamiona mora povesti na viličar kako bi on nadgledao postupak utovara odnosno istovara.

Odgovor c) Kamion se mora zaštititi od pomicanja.

 1. pitanje: Kako se moraju prevoziti tekućine i viseći tereti?

Odgovor a) Moraju se prevoziti oprezno i bez njihanja.

Odgovor b) Moraju se prevoziti maksimalnom brzinom kako bi se što brže mogli istovariti.

Odgovor c) Prevoziti tekućine i viseći tereti ne smiju se prevoziti.

 1. pitanje: Što morate obvezno učiniti kao vozač ako napuštate viličar?

Odgovor a) Pri napuštanju treba isključiti bateriu.

Odgovor b) Ako se napušta viličar, mora se povući parkirna kočnica.

Odgovor c) Spustiti nosač vilica, povući ručnu kočnicu, ugasiti motor i izvući ključ za paljenje.

Modul 4

 1. pitanje: U kojem se slučaju vozilo za rukovanje teretom mora osigurati od neovlaštenog korištenja?

Odgovor a) Uvijek kada rukovatelj napušta viličar.

Odgovor b) Samo u pauzama dužim od 10 minuta.

Odgovor c) Samo u pogonima u kojima ima više vozila kako bi se izbjegla zabuna.

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na nizbrdici?

Odgovor a) Na nizbrdici se ništa ne smije prevoziti.

Odgovor b) Viličar se mora voziti unatrag.

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na uzbrdici?

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

Odgovor b) Na uzbrdici se ništa ne smije prevoziti.

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar bez tereta na nizbrdici?

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

Odgovor b) Viličar se mora voziti unaprijed.

Odgovor c) Viličar se uopće ne smije voziti na nizbrdici.

 1. pitanje: Prilikom održavanja i kontrole Vašeg viličara ustanovili ste da u rezervoaru kočionog sustava više nema dovoljno tekućine za kočnice. Što ćete učiniti?

Odgovor a) doliti tekućinu za kočnice i nastaviti s radom viličara

Odgovor b) prekinuti s radom i odmah obavijestiti nadređenu osobu

Odgovor c) ništa ne dolijevate i nastavljate raditi s vozilom te nakon kraja radnog vremena pišete izvješće.

 1. pitanje: U kojem položaju vilica se mora prevoziti teret?

Odgovor a) Teret se mora prevoziti na najvišem mogućem položaju.

Odgovor b) Teret se mora prevoziti na najnižem mogućem položaju, otprilike 150 mm iznad tla.

Odgovor c) Teret se mora prevoziti na srednjoj visini podizanja.

 1. pitanje: Smije li se viličar koristiti i na parkiralištu?

Odgovor a) Ni u kojem slučaju

Odgovor b) Samo u iznimnim slučajevima

Odgovor c) Samo uz dozvolu za kretanje u cestovnom prometu.

 1. pitanje: U kojem se slučaju mora smanjiti brzina vožnje?

Odgovor a) Brzina vožnje mora se smanjiti na mokroj ili skliskoj podlozi.

Odgovor b) Viličar se mora voziti polako ako je baterija skoro prazna.

Odgovor c) U slučaju vožnje bez tereta viličar se iz sigurnosnih razloga mora kretati sporo.

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pozornost prilikom vožnje na rampi?

Odgovor a) Vozilo mora ubrzati kako bi se svladala uzbrdica.

Odgovor b) Načelno se na rampama ne smije voziti s teretom.

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

 1. pitanje: Viličar se prevrnuo tijekom rada. Što treba učiniti?

Odgovor a) Trubiti radi obavještavanja nadređenog

Odgovor b) Pritisnuti papučicu gasa radi stabiliziranja vozila.

Odgovor c) Staviti obje ruke na volan, stopala na pod i ostati na mjestu dok ne dođe pomoć.

 1. pitanje: Što je važno prilikom rada na regalima?

Odgovor a) Tijekom utovara i istovara tereta postoji opasnost da vilice zapnu za poprečnu gredu.

Odgovor b) Ispod utovarene robe mogu se nalaziti kolege.

Odgovor c) Prilikom skladištenja viličar se može pomaknuti.

 1. pitanje: Na koji se način teret može sigurno prevoziti?

Odgovor a) Vilice podići samo onoliko koliko je dovoljno da više nema kontakta s tlom i nagnuti unatrag.

Odgovor b) Potpuno izvući vilice radi osiguravanja preglednosti.

Odgovor c) Spustiti i nagnuti vilice radi pomicanja robe

 1. pitanje: Gdje postoji povećani rizik od nesreća?

Odgovor a) na svim prometnim putovima

Odgovor b) kod vrata, industrijskih vrata, stuba i prolaza

Odgovor c) u području stanice za punjenje

 1. pitanje: Na što se mora pripaziti prilikom prijevoza malog tereta?

Odgovor a) Mali teret može se prevoziti na jednoj vilici radi uštede dragocjenog vremena.

Odgovor b) Mali teret smije se prevoziti isključivo naprijed na vilicama.

Odgovor c) Tijekom prijevoza malog tereta mora se koristiti paleta ili paleta s rešetkastim sandukom

 1. pitanje: U kojem je slučaju tijekom rada s viličarom nužno voziti s predviđanjem?

Odgovor a) Vožnja s predviđanjem nužna je uvijek.

Odgovor b) Vožnja s predviđanjem nužna je samo u slučaju vožnji gdje je težina tereta veća od 200 kg.

Odgovor c) Vožnja s predviđanjem važna je samo prilikom vožnje bez tereta jer je u tom slučaju duži zaustavni put.

 1. pitanje: Iz kojih razloga rukovatelj viličarom prilikom napuštanja vozila mora izvući ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ?

Odgovor a) Zato da strana osoba ne može ukrasti ključ.

Odgovor b) Kako ne bi došlo do kratkog spoja zbog beskontaktnog paljenja i time nastala šteta na vozilu.

Odgovor c) Radi izbjegavanja korištenja od strane neovlaštenih osoba.

 1. pitanje: Na koji način treba preuzeti paletu s nejednako raspoređenim teretom?

Odgovor a) Takva se paleta ne smije prevoziti viličarom.

Odgovor b) Što sporija i opreznija vožnja.

Odgovor c) Teški dio palete mora biti okrenut prema nosaču vilica.

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri prevoženju tereta po nepoznatom putu?

Odgovor a) Prethodno provjeriti nosivost prometnog puta i tražiti odobrenje.

Odgovor b) Vozač mora smanjiti brzinu vožnje.

Odgovor c) Odmah obavijestiti nadređenog.

 1. pitanje: Rukovatelj viličarom slaže palete s rešetkastim sandukom. S kojom maksimalnom težinom smije opteretiti donju paletu s rešetkastim sandukom?

Odgovor a) Maksimalno 4 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 6 tona

Odgovor b) Za to ne postoji ograničenje, ključna je samo visina naslaganih paleta

Odgovor c) Maksimalno 2 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 4 tone

 1. pitanje: Tko smije vršiti popravke na viličaru?

Odgovor a) Vozač smije sam vršiti popravke na viličaru.

Odgovor b) Monter koji radi u proizvođačevoj službi za korisnike nadležan je za popravke na viličaru.

Odgovor c) Mehaničar u vlastitom poduzeću koji je za to posebno školovan i zadužen može vršiti nužne popravke na viličaru.

Modul 5

 1. pitanje: Kako glasi formula za izračun obujma kocke?

Odgovor a) V = l*b*h

Odgovor b) V = a*a*a = a3

Odgovor c) V = l*b*h*t

 1. pitanje: Koja je gustoća betona?

Odgovor a) 1000 kg/m3

Odgovor b) 2700 kg/m3

Odgovor c) 2400 kg/m3

 1. pitanje: Kako se raspoređuje tlak u tekućini?

Odgovor a) Tlak se raspoređuje ravnomjerno u svim smjerovima.

Odgovor b) Tlak se raspoređuje samo na jednu stranu.

Odgovor c) Tlak se uopće ne raspoređuje.

 1. pitanje: U kojem se slučaju teret viličarom smije prevoziti iznad razine glave?

Odgovor a) Smije se prevoziti iznad razine glave ako je ugrađen zaštitni krov.

Odgovor b) Ako viličar ima zaštitnu rešetku za teret, teret se smije prevoziti iznad razine glave.

Odgovor c) Teret se načelno ne smije slagati iznad razine glave.

 1. pitanje: Kada se mora provesti redovita sigurnosna provjera viličara?

Odgovor a) Sigurnosna provjera mora se obavljati prije svake vožnje.

Odgovor b) Prije početka posla mora se obaviti sigurnosna provjera.

Odgovor c) Termine redovite sigurnosne provjere određuje pogon.

 1. pitanje: Kako se morate ponašati ako vam teret koji se prevozi blokira pogled prema naprijed?

Odgovor a) Voziti polako i biti spreman zakočiti.

Odgovor b) Teret podignuti toliko visoko dok pogled nije neometan.

Odgovor c) Voziti unatrag radi neometanog pogleda na cestu, unaprijed isključivo uz upućivača.

 1. pitanje: Kada se smije raditi ispod podignutog tereta?

Odgovor a) Ispod podignutog tereta smije se raditi samo ako teret teži manje od 100 kg.

Odgovor b) Ako se teret nalazi na visini od manje od 1,5 metar iznad poda, ispod njega se smije raditi.

Odgovor c) Nikad se ne smije raditi ispod podignutog tereta.

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja pri korištenju radnih platformi/radnih košara?

Odgovor a) Na platformu smije doći isključivo vozač viličara osobno.

Odgovor b) Platforma mora biti dovoljno osvijetljena.

Odgovor c) Platforma mora biti odobrena i pravilno osigurana.

 1. pitanje: Kako se pravilno preuzima teret?

Odgovor a) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podići ga što je moguće više, kako bi se održao slobodan pregled nad poljem vožnje

Odgovor b) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podizni stup nagnuti prema nazad

Odgovor c) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane, nagnuti ga te podići

 1. pitanje: Koji uvjet vozač mora ispuniti za rukovanje viličara sa sjedećom i stajaćom platformom?

Odgovor a) Mora posjedovati važeću vozačku dozvolu.

Odgovor b) Vozač mora nositi zaštitnu kacigu.

Odgovor c) Vozač mora imati pisano ovlaštenje nadređenog.

 1. pitanje: Što učiniti ako vozač utvrdi kvar ili oštećenje na viličaru?

Odgovor a) Neposredni samostalni popravak

Odgovor b) Prekid rada i javljanje nadređenom u najkraćem mogućem roku

Odgovor c) Oprezan nastavak vožnje i prijava štete kolegama na kraju smjene

 1. pitanje: Koje zakonske odredbe mora poznavati vozač viličara?

Odgovor a) Zakon o industrijskim odnosima u poduzeću

Odgovor b) propise o sprječavanju nesreća  za „vozila za rukovanje teretom“

Odgovor c) građevinske propise za „vozila za rukovanje teretom“

 1. pitanje: Za koliko mora biti proširena vozna traka mosta za ukrcaj ako se na njega pristupa terenskim transportnim vozilom na pogon gorivom?

Odgovor a) 10 cm lijevo odnosno desno

Odgovor b) sveukupno 1,50 m

Odgovor c) sveukupno 70 cm

 1. pitanje: Koliko najmanje godina starosti mora imati vozač vozila za rukovanje teretom sa sjedećom ili stajaćom platformom?

Odgovor a) 21 godinu

Odgovor b) 18 godina (16 godina u svrhu obuke i pod nadzorom)

Odgovor c) 25 godina

 1. pitanje: Smije li se viličar ostaviti ispred izlaza za nuždu?

Odgovor a) Da, ali ne duže od 3 minute

Odgovor b) Da, ali samo u vrlo iznimnim slučajevima

Odgovor c) Ne, ni u kojem slučaju

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

Odgovor a) Brzinu vožnje treba prilagoditi važnosti te poslu i zadacima.

Odgovor b) Brzinu vožnje treba prilagoditi maksimalnoj brzini te kolniku te vidljivosti na cesti i stanju prometa.

Odgovor c) Brzinu vožnje treba prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 1. pitanje: Kakvu odjeću mora nositi vozač?

Odgovor a) Vozač mora nositi usku odjeću.

Odgovor b) Vozač mora nositi zaštitno odijelo odnosno radni kombinezon.

Odgovor c) Ne postoje propisi koji se odnose na odjeću vozača viličara.

 1. pitanje: U kojem slučaju vozač viličara na sjedalu viličara mora nositi zaštitnu kacigu pri radu?

Odgovor a) Kada je primljena i podignuta radna platforma.

Odgovor b) Vozač uvijek mora nositi zaštitnu kacigu.

Odgovor c) Zaštitna je kaciga obvezna kad je visina naslaganog tereta jednaka ili veća od 1,80 m

 1. pitanje: Na što se mora obratiti pažnja prilikom vožnje na rampi?

Odgovor a) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

Odgovor b) Teret okrenuti prema nizbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

 1. pitanje: Krajnje nepažljivom vožnjom teško ste ozlijedili drugu osobu. Koje ćete posljedice snositi?

Odgovor a) Morat ćete platiti naknadu štete.

Odgovor b) Bit će Vam skraćen godišnji odmor.

Odgovor c) Oduzet će Vam se vozačka dozvola.