Kroatisch – Staplerschein – TEST

Pitanja i odgovori

 

Modul 1

 

 1. pitanje: Na koji način viličar podiže teret?

 

Odgovor a) Teret se podiže hidraulički.

 

Odgovor b) Teret se podiže pomoću pneumatički.

 

Odgovor c) Podizanjem tereta upravlja elektronički.

 

 1. pitanje: Koji je kvar u pitanju ako nakon postupka spuŔtanja popusti nosač vilica?

 

Odgovor a) Ako nosač vilica popusti nakon postupka spuŔtanja, može se pretpostaviti da je uljna pumpa u kvaru.

 

Odgovor b) Ako u uljovodu ima zraka, to je znak da će nosač vilica popustiti nakon postupka spuÅ”tanja.

 

Odgovor c) Ako u hidrauličkom sustavu ima premalo ulja, nosač vilica će nakon spuÅ”tanja popustiti.

 

 1. pitanje: Na Ŕto je potrebno obratiti pažnju pri odabiru guma za viličar?

 

Odgovor a) Vrsta pogona viličara nema nikakvu ulogu u kupnji guma.

 

Odgovor b) Pri odabiru guma za viličar od posebne je važnosti sastav podloge na kojoj se vozi.

 

Odgovor c) Tlak zraka je najvažniji faktor kojem se mora pridati važnost pri kupnji guma.

 

 1. pitanje: Što pokreće cilindre za podizanje jarbola u viličaru?

 

Odgovor a) Cilindri za podizanje pokreću se pomoću hidrauličkog prijenosa.

 

Odgovor b) Cilindre pokreće motor viličara,stoga se mogu pomicati samo kad se viličar kreće.

 

Odgovor c) Vozač viličara mora ručno povući polugu kako bi pokrenuo cilindar.

 1. pitanje: Koji je drugi naziv za viličar s podiznim jarbolom?

 

Odgovor a) viličar od pocinčanog čelika

 

Odgovor b) čelni viličar

 

Odgovor c) utovarivač

 

 1. pitanje: ZaÅ”to je podizni stup ugrađen sprijeda na okvir vozila i povezan s hidrauličkim cilindrom za naginjanje?

Ā 

Odgovor a) TežiÅ”te opterećenja nalazi se unutar baze kotača, stoga ima smisla postaviti podizni stup u smjeru vožnje.

 

Odgovor b) Cilindar za naginjanje omogućuje nagib prema naprijed radi premjeÅ”tanja težiÅ”ta opterećenja viličara pri preuzimanju tereta.

 

Odgovor c) Bočno ugrađeni podizni stup rukovatelju bi otežao ulazak u viličar.

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio je nužan za funkciju protuutega kod električnih viličara?

 

Odgovor a) Stražnja osovina služi kao protuuteg.

 

Odgovor b) Pogonski motor koristi se kao protuuteg.

 

Odgovor c) Pogonski akumulator viličara služi kao protuuteg.

 

 1. pitanje: Koji od sljedećih hidrauličnih cilindara nije sastavni dio viličara?

 

Odgovor a) cilindar za naginjanje

 

Odgovor b) cilindar za podizanje

 

Odgovor c) cilindar za savijanje

 

 1. pitanje: Kako se naziva sklop koji izjednačava brzinu vrtnje kotača u zavojima?

 

Odgovor a) Obrtno postolje izjednačava brzinu vrtnje.

 

Odgovor b) Diferencijalni prijenosnik služi za izjednačavanje u zavojima.

 

Odgovor c) Reduktorima se osigurava izjednačavanje brzine vrtnje kotača.

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio mehanički razdvaja trenje motora i prijenosa??

 

Odgovor a) diferencijal

 

Odgovor b) spojka

 

Odgovor c) kardansko vratilo

 

 1. pitanje: Prema kojem je načelu opremljena većina radnih kočnica kod viličara?

 

Odgovor a) Većina kočnica viličara funkcionira mehanički.

 

Odgovor b) U većini slučajeva kočnicama viličara upravlja se pneumatički.

 

Odgovor c) U pravilu je većina radnih kočnica opremljena hidrauličkim pogonom.

 

 1. pitanje: Kojime se od sljedeća tri viličara može upravljati samo kada motor radi?

 

Odgovor a) viličarom s mehaničkim upravljanjem

 

Odgovor b) viličarom s pogonom na prednje kotače

 

Odgovor c) viličarom s hidrauličkim upravljanjem

 

 1. pitanje: Pri kojem postotku napunjenosti baterije počinje dubinsko pražnjenje pogonske baterije?

 

Odgovor a) dubinsko pražnjenje počinje na 80 %

 

Odgovor b) dubinsko pražnjenje počinje na 90 %

 

Odgovor c) dubinsko pražnjenje počinje na 50 %

 

 1. pitanje: Na Å”to se mora obratiti pažnja pri koriÅ”tenju priključnih uređaja?

 

Odgovor a) Priključni uređaji mogu promijeniti ponaÅ”anje vozila.

 

Odgovor b) KoriÅ”tenjem priključnih uređaja može se promijeniti težiÅ”te i nosivost vozila.

 

Odgovor c) Priključni uređaji mogu biti opasni za teret koji se transportira.

 

 1. pitanje: Koja sila djeluje na teret pri vožnji u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju?

 

Odgovor a) Centrifugalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

Odgovor b) Centripetalna sila može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

Odgovor c) Elastičnost može utjecati na teret u zavojima te pri kočenju i ubrzavanju.

 

 1. pitanje: Koji od sljedećih navedenih sastavnih dijelova nije sastavni dio viličara?

 

Odgovor a) Protuuteg nije sastavni dio viličara.

 

Odgovor b) Brojač sati rada nije sastavni dio viličara.

 

Odgovor c) Ograničivač zakretnog momenta? nije sastavni dio viličara.

 

 1. pitanje: Koja je karakteristika podvozja u blok izvedbi bez okvira?

 

Odgovor a) svi dijelovi pogona međusobno su povezani zajedničkim blokom.

 

Odgovor b) vilice viličara mogu se premjestiti hidraulički

 

Odgovor c) izvor napajanja je blok baterija

 

 1. pitanje: Koji sastavni dio pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara?

 

Odgovor a) Dvostupanjski jarbol pripada hidrauličnom sustavu čelnog viličara.

 

Odgovor b) Vilice su sastavni dio hidrauličnog sustava.

 

Odgovor c) Aksijalna klipna pumpa važan je dio hidrauličnog sustava.

 

 1. pitanje: Na koji način razmak između težiÅ”ta opterećenja utječe na nosivost viličara?

 

Odgovor a) Å to je veći razmak između težiÅ”ta opterećenja, to lakÅ”i mora biti utovareni teret.

 

Odgovor b) Å to je veći razmak između težiÅ”ta opterećenja, to veći mora biti utovareni teret.

 

Odgovor c) Å to je veći razmak između težiÅ”ta opterećenja, to manji mora biti utovareni teret.

 

 1. pitanje: Rashladna voda je na temperaturi od oko 80 Ā°C i razina vode je preniska. Å to treba učiniti?

 

Odgovor a) Odmah doliti toplu vodu da ne nastane napon u bloku motora.

 

Odgovor b) Što prije doliti hladnu vodu radi trenutačnog spuŔtanja temperature u hladnjaku.

 

Odgovor c) Pričekati da se motor ohladi i tek onda doliti vodu.

 

Modul 2

 

 1. pitanje: Koji je od sljedeća tri motora poznat po kompresijskom paljenju pomoću mjeÅ”avine benzina i zraka?

 

Odgovor a) Plinski motor može se sam upaliti pomoću mjeÅ”avine.

 

Odgovor b) Kompresijsko paljenje nastaje samo u benzinskom motoru.

 

Odgovor c) Dizelski motor poznat je po kompresijskom paljenju pomoću mjeÅ”avine benzina i zraka.

 

 1. pitanje: Koji je bitni sastavni dio opreme za podizanje?

 

Odgovor a) motor

 

Odgovor b) protuuteg

 

Odgovor c) nosač vilica

 

 1. pitanje: Kako se naziva jarbol koji se sastoji od unutraŔnjeg, srednjeg i vanjskog jarbola?

 

Odgovor a) trostruki jarbol

 

Odgovor b) dvostruki jarbol

 

Odgovor c) jednostruki jarbol

 

 1. pitanje: Osim ručice za upravljanje, postoji li u viličaru neka druga hidraulička ručica za pomicanje jarbola?

 

Odgovor a) Ne, postoji ručica samo za podizanje, spuŔtanje te pomicanje unaprijed jarbola unaprijed i unatrag.

 

Odgovor b) Da, ugrađena je jedna dodatna ručica za brzu i sporu vožnju.

 

Odgovor c) Da, ugrađene su dodatne ručice za rukovanje mogućim priključnim uređajima.

 

 1. pitanje: Kolika je normirana udaljenost od težiÅ”ta opterećenja potrebna za viličar s nosivosti od ispod 5 tona?

 

Odgovor a) normirana udaljenost od težiŔta od 600 mm

 

Odgovor b) normirana udaljenost od težiŔta od 500 mm

 

Odgovor c) normirana udaljenost od težiŔta od 700 mm

 

 1. pitanje: Na koji su sastavni dio pričvrŔćene vilice?

 

Odgovor a) Vilice su pričvrŔćene na nosač vilica.

 

Odgovor b) Vilice su pričvrŔćene na ograničivač opterećenja uzdužnoga momenta.

 

Odgovor c) Vilice su pričvrŔćene na protuuteg.

 

 1. pitanje: Kako se može spriječiti buŔenje gume na viličaru zbog krhotina stakla ili metalnih strugotina?

 

Odgovor a) BuŔenje guma može se spriječiti redovitim odlascima kod mehaničara.

 

Odgovor b) Čim se uoče krhotine i strugotine, trebaju se pomesti ili ukloniti.

 

Odgovor c) KoriŔtenjem superelastičnih (punih) guma sprječava se buŔenje guma oŔtrim ili Ŕiljastim predmetima na kolniku.

 

 1. pitanje: Koje su dimenzije europalete?

 

Odgovor a) 1200 x 800 x 144 mm

 

Odgovor b) 1000 x 800 x 144 mm

 

Odgovor c) 1200 x 900 x 144 mm

 

 1. pitanje: U kojem slučaju postoji posebno velika opasnost od prevrtanja?

 

Odgovor a) Opasnost od prevrtanja posebno je velika u zavojima, padinama, uzbrdicama ili pri kočenju.

 

Odgovor b) Opasnost od prevrtanja posebno je velika ako teret nije dobro pričvrŔćen.

 

Odgovor c) Viličar je konstruiran i izgrađen tako da se ne može prevrnuti.

 

 1. pitanje: U kojem je slučaju nužna zaŔtitna reŔetka za teret?

 

Odgovor a) ZaŔtitna reŔetka za teret nužna je na svakom viličaru.

 

Odgovor b) ZaŔtitna reŔetka za teret mora se postaviti ako se moraju podizati tereti viŔi od 2,50 m koji bi mogli pasti na vozača.

 

Odgovor c) ZaÅ”titna reÅ”etka za teret korisna je kod tereta koji nisu dovoljno zaÅ”tićeni od pomicanja.

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora pripaziti pri koriŔtenju viličara u potencijalno eksplozivnim atmosferama?

 

Odgovor a) Viličar obvezno mora imati odobrenje za to područje.

 

Odgovor b) Najveća brzina viličara smije biti brzina hoda.

 

Odgovor c) Viličar ne smije prevoziti teret.

 

 1. pitanje: Koji je bitan dio protuutega na električnom viličaru?

 

Odgovor a) Baterija je značajan protuuteg.

 

Odgovor b) Vozač je posebno bitan kao protuuteg.

 

Odgovor c) Motor viličara je najvažniji protuuteg.

 

 1. pitanje: Mora li viličar ići na periodične inspekcijske preglede?

 

Odgovor a) Ne, viličar ne mora ići na tehnički pregled jer se u pravilu ne vozi u cestovnom prometu.

 

Odgovor b) Da, periodični se inspekcijski pregledi moraju raditi jednom u kalendarskoj godini (od siječnja do prosinca), a najduže nakon 15 mjeseci.

 

Odgovor c) Potreban je samo jedan godiŔnji servis kod mehaničara.

 

 1. pitanje: Prema 4×4 osnovnim pravilima pogonskog testiranja, Å”to vozač mora provjeriti u prostoru za stopala u viličaru?

 

Odgovor a) Papučica mora biti od golog metala.

 

Odgovor b) Prianjanje na papučicu.

 

Odgovor c) Prostor za stopala mora biti dobro obojen kako ne bi nastajala hrđa.

 

 1. pitanje: Viličari s dizelskim motorom s filtrima za čestice smiju se koristiti u prostorima samo kad…

 

Odgovor a) … je potrebna nosivost veća od 6 tona.

 

Odgovor b) …kolege radi zaÅ”tite od praÅ”ine drže tkaninu na ustima ili nose masku.

 

Odgovor c) …se mora savladati razlika u visini veća od 2 metra.

 

 1. pitanje: ZaŔto se baterija električnog viličara smije puniti samo uz poseban oprez?

 

Odgovor a) Pri punjenju baterije oslobađaju se eksplozivni plinovi.

 

Odgovor b) Akumulatorska kiselina ima jako snažan miris i može izazvati mučninu.

 

Odgovor c) Pri punjenju baterije oslobađaju se zapaljivi plinovi.

 

 1. pitanje: Koje smjernice vrijede za vuču prikolica viličarom?

 

Odgovor a) Prikolica se tijekom vožnje u svako doba mora moći brzo i sigurno zaustaviti.

 

Odgovor b) Ne postoje smjernice s obzirom da je načelno zabranjena vuča prikolice viličarom.

 

Odgovor c) Za stanje prikolice nadležno je vodstvo skladiŔta ili uprava.

 

 1. pitanje: Po čemu prepoznajete smije li se plinska boca koristiti za dostupni viličar s pogonom na plinski motor?

 

Odgovor a) To se ne može prepoznati, mora se nazvati proizvođača i pitati.

 

Odgovor b) DopuŔtena plinska boca ima zavareni Ŕtitnik i na sebi ima EU oznaku sukladnosti.

 

Odgovor c) DopuŔtena plinska boca obojena je u zeleno i na sebi ima oznaku TF.

 

 1. pitanje: Kako proizvođač provjerava stabilnost viličara?

 

Odgovor a) Proizvođač provjerava stabilnost pomoću izračuna.

 

Odgovor b) Stabilnost viličara može se provjeriti na nagibnoj ploči.

 

Odgovor c) Povećanjem tereta može se provjeriti koliko dugo treba da se viličar prevrne.

 

 1. pitanje: Na Ŕto obvezno mora pripaziti rukovatelj viličarom?

 

Odgovor a) Obvezno se mora izbjeći moguće koriÅ”tenje viličara od strane neovlaÅ”tene osobe.

 

Odgovor b) Viličar se ne smije koristiti duže od 5.000 radnih sati.

 

Odgovor c) Nakon najviŔe 3 sata rada viličarom mora se napraviti stanka.

 

Modul 3

 

 1. pitanje: ZaŔto je potreban zaŔtitni krov na viličaru?

 

Odgovor a) ZaŔtitni krov stabilizira jarbol viličara i sprječava prevrtanje viličara.

 

Odgovor b) ZaÅ”titni krov Å”titi rukovatelja od padajućeg tereta.

 

Odgovor c) Krov služi samo za zaŔtitu od vlage u slučaju kiŔe.

 

 1. pitanje: Å to je ugrađeno na viličar radi zaÅ”tite rukovatelja?

 

Odgovor a) ZaŔtitni krov na viličaru

 

Odgovor b) Rotirajuća svjetla na vozilu

 

Odgovor c) Halogeni reflektor

 

 1. pitanje: Koji je broj nesreća na radu godiÅ”nje prijavljenih u Austriji čije su posljedice tjelesne ozljede ili čak smrt?

 

Odgovor a) oko 100 prijavljenih nesreća na radu godiÅ”nje u Austriji

 

Odgovor b) oko 2000 prijavljenih nesreća na radu godiÅ”nje u Austriji

 

Odgovor c) oko 15000 prijavljenih nesreća na radu godiÅ”nje u Austriji

 

 1. pitanje: Ako se teret prevozi na dužu udaljenost, jarbol mora biti na određenom položaju. Kojem?

 

Odgovor a) Jarbol mora biti nagnut unatrag prema rukovatelju.

 

Odgovor b) Jarbol mora stajati okomito.

 

Odgovor c) Jarbol mora biti nagnut prema naprijed.

 

 1. pitanje: Smije li težina tereta prekoračiti dozvoljenu nosivost i, ako da, koliko?

 

Odgovor a) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 15 %.

 

Odgovor b) Teret smije prekoračiti dozvoljenu nosivost za 10 %.

 

Odgovor c) Nikad se ne smije prekoračiti dozvoljena nosivost.

 

 1. pitanje: Na Ŕto morate obvezno pripaziti kao rukovatelj čak i prilikom kratkotrajnog napuŔtanja viličara?

 

Odgovor a) Jarbol prije napuŔtanja mora biti nagnut prema naprijed.

 

Odgovor b) Nadređeni mora biti obavijeÅ”ten da ćete nakratko napustiti vozilo.

 

Odgovor c) Mora se izvaditi ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ.

 

 1. pitanje: Mora li rukovatelj viličarom obvezno vezati sigurnosni pojas?

 

Odgovor a) Vezanje sigurnosnog pojasa obvezno je samo prilikom vožnje izvan prostora poduzeća.

 

Odgovor b) Ako postoji pojas, mora se koristiti.

 

Odgovor c) Samo su vozači s manje od 5 godina vozačkog iskustva obvezni vezati sigurnosni pojas na početku vožnje.

 

 1. pitanje: Smije li se druga osoba voziti na viličaru?

 

Odgovor a) Da, na vozilima na kojima postoji putničko sjedalo smije se voziti druga osoba.

 

Odgovor b) Da, na praznoj europaleti smije se voziti joÅ” jedna osoba.

 

Odgovor c) Da, ako i druga osoba ima dozvolu za rukovanje viličarom, smije se voziti na viličaru.

 

 1. pitanje: U kojem slučaju rukovatelj viličarom smije upotrijebiti trubu?

 

Odgovor a) Truba se smije koristiti prije svake vožnje u zavojima radi upozorenja kolega.

 

Odgovor b) Truba se smije koristiti prilikom svakog kočenja.

 

Odgovor c) Truba se smije koristiti na nepreglednim mjestima i raskrižjima.

 

 1. pitanje: ZaŔto se u stanici za punjenje baterija ne smije puŔiti?

 

Odgovor a) U stanici za punjenje baterija ne smije se puŔiti zbog isparavanja kiselina.

 

Odgovor b) U stanici za punjenje baterija ne smije se puÅ”iti zato Å”to postoji opasnost od zagađivanja baterije ispuÅ”tenim nikotinom.

 

Odgovor c) U stanici za punjenje baterija ne smije se puÅ”iti zato Å”to se pri punjenju oslobađa lakozapaljivi elektrolitički plin.

 

 1. pitanje: Smiju li se na vilicama viličara prevoziti osobe unaprijed i unatrag?

 

Odgovor a) Osobe se načelno smiju prevoziti samo ako je na raspolaganju posebna za to predviđena radna platforma / radna koÅ”ara.

 

Odgovor b) Osobe se smije prevoziti uvijek ako je na vilicama paleta.

 

Odgovor c) Osobe se na vilicama smiju prevoziti isključivo ako je prisutan osposobljeni nadzornik.

 

 

 1. pitanje: ZaÅ”to se viličari sa sjedećom i stajaćom platformom ne smiju pokretati s poda?

 

Odgovor a) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom ne bi se trebao pokretati s poda jer u tim uvjetima teret može pasti.

 

Odgovor b) Ā Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom može uzrokovati oÅ”tećenja na motoru ako se pokreće s poda. Osim toga, zbog nedostatka težine vozača postoji veća opasnost od prevrtanja.

 

Odgovor c) Viličar sa sjedećom i stajaćom platformom nikada se ne smije pokretati s poda jer vozač na taj način nema kontrolu nad vozilom.

 

 1. pitanje: Jesu li ispuŔni plinovi viličara opasni?

 

Odgovor a) Ne, ispuŔni plinovi viličara nisu opasni.

 

Odgovor b) Da, čak i ispuŔni plinovi viličara sadrže ugljikov monoksid koji je bez mirisa, ali je otrovan.

 

Odgovor c) Da, posebice ispuŔni plinovi viličara u halama ili zatvorenim prostorima stvaraju brzu opasnost od eksplozije.

 

 1. pitanje: ZaŔto se za punjenje baterije viličara ne smije koristiti voda iz slavine?

 

Odgovor a) Voda iz slavine sadrži soli koje električki vodljive.

 

Odgovor b) Voda iz slavine ne može optimalno regulirati temperaturu.

 

Odgovor c) Baterija napunjena vodom iz slavine proizvodila bi previŔe struje.

 

 1. pitanje: Kako se viličar smije opteretiti?

 

Odgovor a) To ovisi o dužini vilica.

 

Odgovor b) To se može iŔčitati na dijagramu nosivosti.

 

Odgovor c) To određuje nadređena osoba u skladu s poslom.

 

 

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

 

Odgovor a) Najvećom brzinom

 

Odgovor b) S teretom 8 km/h, bez tereta nema ograničenja

 

Odgovor c) Brzina vožnje mora se prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 

 

 1. pitanje: Što se ni u kojem slučaju ne smije ugraditi na viličar ako mora prevoziti rastaljene tvari poput tekućeg željeza?

 

Odgovor a) U tom se slučaju ne smije ugraditi protuuteg.

 

Odgovor b) Na viličaru ne smije biti zaŔtiti krov.

 

Odgovor c) Pri prijevozu rastaljenih tvari viličar ne smije biti opremljen pneumatskim gumama.

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora obratiti pozornost pri utovaru i istovaru kamiona?

 

Odgovor a) Pristupna se rampa mora osigurati od pomicanja i biti postavljena dovoljno duboko u teretnom prostoru kamiona.

 

Odgovor b) Načelno se vozača kamiona mora povesti na viličar kako bi on nadgledao postupak utovara odnosno istovara.

 

Odgovor c) Kamion se mora zaŔtititi od pomicanja.

 

 1. pitanje: Kako se moraju prevoziti tekućine i viseći tereti?

 

Odgovor a) Moraju se prevoziti oprezno i bez njihanja.

 

Odgovor b) Moraju se prevoziti maksimalnom brzinom kako bi se Ŕto brže mogli istovariti.

 

Odgovor c) Prevoziti tekućine i viseći tereti ne smiju se prevoziti.

 

 1. pitanje: Što morate obvezno učiniti kao vozač ako napuŔtate viličar?

 

Odgovor a) Pri napuŔtanju treba isključiti bateriu.

 

Odgovor b) Ako se napuÅ”ta viličar, mora se povući parkirna kočnica.

 

Odgovor c) Spustiti nosač vilica, povući ručnu kočnicu, ugasiti motor i izvući ključ za paljenje.

 

Modul 4

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju vozilo za rukovanje teretom mora osigurati od neovlaŔtenog koriŔtenja?

 

Odgovor a) Uvijek kada rukovatelj napuŔta viličar.

 

Odgovor b) Samo u pauzama dužim od 10 minuta.

 

Odgovor c) Samo u pogonima u kojima ima viŔe vozila kako bi se izbjegla zabuna.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na nizbrdici?

 

Odgovor a) Na nizbrdici se niŔta ne smije prevoziti.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar ako se teret mora prevoziti na uzbrdici?

 

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor b) Na uzbrdici se niŔta ne smije prevoziti.

 

Odgovor c) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

 1. pitanje: Na koji se način mora voziti viličar bez tereta na nizbrdici?

 

Odgovor a) Viličar se mora voziti unatrag.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti unaprijed.

 

Odgovor c) Viličar se uopće ne smije voziti na nizbrdici.

 

 1. pitanje: Prilikom održavanja i kontrole VaÅ”eg viličara ustanovili ste da u rezervoaru kočionog sustava viÅ”e nema dovoljno tekućine za kočnice. Å to ćete učiniti?

 

Odgovor a) doliti tekućinu za kočnice i nastaviti s radom viličara

 

Odgovor b) prekinuti s radom i odmah obavijestiti nadređenu osobu

 

Odgovor c) niÅ”ta ne dolijevate i nastavljate raditi s vozilom te nakon kraja radnog vremena piÅ”ete izvjeŔće.

 

 1. pitanje: U kojem položaju vilica se mora prevoziti teret?

 

Odgovor a) Teret se mora prevoziti na najviÅ”em mogućem položaju.

 

Odgovor b) Teret se mora prevoziti na najnižem mogućem položaju, otprilike 150 mm iznad tla.

 

Odgovor c) Teret se mora prevoziti na srednjoj visini podizanja.

 

 1. pitanje: Smije li se viličar koristiti i na parkiraliŔtu?

 

Odgovor a) Ni u kojem slučaju

 

Odgovor b) Samo u iznimnim slučajevima

 

Odgovor c) Samo uz dozvolu za kretanje u cestovnom prometu.

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju mora smanjiti brzina vožnje?

 

Odgovor a) Brzina vožnje mora se smanjiti na mokroj ili skliskoj podlozi.

 

Odgovor b) Viličar se mora voziti polako ako je baterija skoro prazna.

 

Odgovor c) U slučaju vožnje bez tereta viličar se iz sigurnosnih razloga mora kretati sporo.

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora obratiti pozornost prilikom vožnje na rampi?

 

Odgovor a) Vozilo mora ubrzati kako bi se svladala uzbrdica.

 

Odgovor b) Načelno se na rampama ne smije voziti s teretom.

 

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

 

 1. pitanje: Viličar se prevrnuo tijekom rada. Što treba učiniti?

 

Odgovor a) Trubiti radi obavjeÅ”tavanja nadređenog

 

Odgovor b) Pritisnuti papučicu gasa radi stabiliziranja vozila.

 

Odgovor c) Staviti obje ruke na volan, stopala na pod i ostati na mjestu dok ne dođe pomoć.

 

 1. pitanje: Što je važno prilikom rada na regalima?

 

Odgovor a) Tijekom utovara i istovara tereta postoji opasnost da vilice zapnu za poprečnu gredu.

 

Odgovor b) Ispod utovarene robe mogu se nalaziti kolege.

 

Odgovor c) Prilikom skladiŔtenja viličar se može pomaknuti.

 

 1. pitanje: Na koji se način teret može sigurno prevoziti?

 

Odgovor a) Vilice podići samo onoliko koliko je dovoljno da viÅ”e nema kontakta s tlom i nagnuti unatrag.

 

Odgovor b) Potpuno izvući vilice radi osiguravanja preglednosti.

 

Odgovor c) Spustiti i nagnuti vilice radi pomicanja robe

 

 

 1. pitanje: Gdje postoji povećani rizik od nesreća?

 

Odgovor a) na svim prometnim putovima

 

Odgovor b) kod vrata, industrijskih vrata, stuba i prolaza

 

Odgovor c) u području stanice za punjenje

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora pripaziti prilikom prijevoza malog tereta?

 

Odgovor a) Mali teret može se prevoziti na jednoj vilici radi uŔtede dragocjenog vremena.

 

Odgovor b) Mali teret smije se prevoziti isključivo naprijed na vilicama.

 

Odgovor c) Tijekom prijevoza malog tereta mora se koristiti paleta ili paleta s reŔetkastim sandukom

 

 1. pitanje: U kojem je slučaju tijekom rada s viličarom nužno voziti s predviđanjem?

 

Odgovor a) Vožnja s predviđanjem nužna je uvijek.

 

Odgovor b) Vožnja s predviđanjem nužna je samo u slučaju vožnji gdje je težina tereta veća od 200 kg.

 

Odgovor c) Vožnja s predviđanjem važna je samo prilikom vožnje bez tereta jer je u tom slučaju duži zaustavni put.

 

 1. pitanje: Iz kojih razloga rukovatelj viličarom prilikom napuÅ”tanja vozila mora izvući ključ za paljenje odnosno kontaktni ključ?

 

Odgovor a) Zato da strana osoba ne može ukrasti ključ.

 

Odgovor b) Kako ne bi doŔlo do kratkog spoja zbog beskontaktnog paljenja i time nastala Ŕteta na vozilu.

 

Odgovor c) Radi izbjegavanja koriŔtenja od strane neovlaŔtenih osoba.

 

 1. pitanje: Na koji način treba preuzeti paletu s nejednako raspoređenim teretom?

 

Odgovor a) Takva se paleta ne smije prevoziti viličarom.

 

Odgovor b) Što sporija i opreznija vožnja.

 

Odgovor c) TeŔki dio palete mora biti okrenut prema nosaču vilica.

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora obratiti pažnja pri prevoženju tereta po nepoznatom putu?

 

Odgovor a) Prethodno provjeriti nosivost prometnog puta i tražiti odobrenje.

 

Odgovor b) Vozač mora smanjiti brzinu vožnje.

 

Odgovor c) Odmah obavijestiti nadređenog.

 

 

 1. pitanje: Rukovatelj viličarom slaže palete s reŔetkastim sandukom. S kojom maksimalnom težinom smije opteretiti donju paletu s reŔetkastim sandukom?

 

Odgovor a) Maksimalno 4 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 6 tona

 

Odgovor b) Za to ne postoji ograničenje, ključna je samo visina naslaganih paleta

 

Odgovor c) Maksimalno 2 tone, kod kartonskih kutija s paletom maksimalno 4 tone

 

 1. pitanje: Tko smije vrŔiti popravke na viličaru?

 

Odgovor a) Vozač smije sam vrŔiti popravke na viličaru.

 

Odgovor b) Monter koji radi u proizvođačevoj službi za korisnike nadležan je za popravke na viličaru.

 

Odgovor c) Mehaničar u vlastitom poduzeću koji je za to posebno Å”kolovan i zadužen može vrÅ”iti nužne popravke na viličaru.

 

Modul 5

 

 1. pitanje: Kako glasi formula za izračun obujma kocke?

 

Odgovor a) V = l*b*h

 

Odgovor b) V = a*a*a = a3

 

Odgovor c) V = l*b*h*t

 

 1. pitanje: Koja je gustoća betona?

 

Odgovor a) 1000 kg/m3

 

Odgovor b) 2700 kg/m3

 

Odgovor c) 2400 kg/m3

 

 1. pitanje: Kako se raspoređuje tlak u tekućini?

 

Odgovor a) Tlak se raspoređuje ravnomjerno u svim smjerovima.

 

Odgovor b) Tlak se raspoređuje samo na jednu stranu.

 

Odgovor c) Tlak se uopće ne raspoređuje.

 

 1. pitanje: U kojem se slučaju teret viličarom smije prevoziti iznad razine glave?

 

Odgovor a) Smije se prevoziti iznad razine glave ako je ugrađen zaÅ”titni krov.

 

Odgovor b) Ako viličar ima zaŔtitnu reŔetku za teret, teret se smije prevoziti iznad razine glave.

 

Odgovor c) Teret se načelno ne smije slagati iznad razine glave.

 

 1. pitanje: Kada se mora provesti redovita sigurnosna provjera viličara?

 

Odgovor a) Sigurnosna provjera mora se obavljati prije svake vožnje.

 

Odgovor b) Prije početka posla mora se obaviti sigurnosna provjera.

 

Odgovor c) Termine redovite sigurnosne provjere određuje pogon.

 

 1. pitanje: Kako se morate ponaŔati ako vam teret koji se prevozi blokira pogled prema naprijed?

 

Odgovor a) Voziti polako i biti spreman zakočiti.

 

Odgovor b) Teret podignuti toliko visoko dok pogled nije neometan.

 

Odgovor c) Voziti unatrag radi neometanog pogleda na cestu, unaprijed isključivo uz upućivača.

 

 1. pitanje: Kada se smije raditi ispod podignutog tereta?

 

Odgovor a) Ispod podignutog tereta smije se raditi samo ako teret teži manje od 100 kg.

 

Odgovor b) Ako se teret nalazi na visini od manje od 1,5 metar iznad poda, ispod njega se smije raditi.

 

Odgovor c) Nikad se ne smije raditi ispod podignutog tereta.

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora obratiti pažnja pri koriŔtenju radnih platformi/radnih koŔara?

 

Odgovor a) Na platformu smije doći isključivo vozač viličara osobno.

 

Odgovor b) Platforma mora biti dovoljno osvijetljena.

 

Odgovor c) Platforma mora biti odobrena i pravilno osigurana.

 

 1. pitanje: Kako se pravilno preuzima teret?

 

Odgovor a) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podići ga Å”to je moguće viÅ”e, kako bi se održao slobodan pregled nad poljem vožnje

 

Odgovor b) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane i podizni stup nagnuti prema nazad

 

Odgovor c) U potpunosti zahvatiti teret s donje strane, nagnuti ga te podići

 

 

 1. pitanje: Koji uvjet vozač mora ispuniti za rukovanje viličara sa sjedećom i stajaćom platformom?

 

Odgovor a) Mora posjedovati važeću vozačku dozvolu.

 

Odgovor b) Vozač mora nositi zaŔtitnu kacigu.

 

Odgovor c) Vozač mora imati pisano ovlaÅ”tenje nadređenog.

 

 

 1. pitanje: Å to učiniti ako vozač utvrdi kvar ili oÅ”tećenje na viličaru?

 

Odgovor a) Neposredni samostalni popravak

 

Odgovor b) Prekid rada i javljanje nadređenom u najkraćem mogućem roku

 

Odgovor c) Oprezan nastavak vožnje i prijava Ŕtete kolegama na kraju smjene

 

 

 1. pitanje: Koje zakonske odredbe mora poznavati vozač viličara?

 

Odgovor a) Zakon o industrijskim odnosima u poduzeću

 

Odgovor b) propise o sprječavanju nesreća Ā za ā€žvozila za rukovanje teretomā€œ

 

Odgovor c) građevinske propise za ā€žvozila za rukovanje teretomā€œ

 

 

 1. pitanje: Za koliko mora biti proŔirena vozna traka mosta za ukrcaj ako se na njega pristupa terenskim transportnim vozilom na pogon gorivom?

 

Odgovor a) 10 cm lijevo odnosno desno

 

Odgovor b) sveukupno 1,50 m

 

Odgovor c) sveukupno 70 cm

 

 

 1. pitanje: Koliko najmanje godina starosti mora imati vozač vozila za rukovanje teretom sa sjedećom ili stajaćom platformom?

 

Odgovor a) 21 godinu

 

Odgovor b) 18 godina (16 godina u svrhu obuke i pod nadzorom)

 

Odgovor c) 25 godina

 

 

 1. pitanje: Smije li se viličar ostaviti ispred izlaza za nuždu?

 

Odgovor a) Da, ali ne duže od 3 minute

 

Odgovor b) Da, ali samo u vrlo iznimnim slučajevima

 

Odgovor c) Ne, ni u kojem slučaju

 

 

 1. pitanje: Kojom brzinom viličar smije voziti na prostorima pogona?

 

Odgovor a) Brzinu vožnje treba prilagoditi važnosti te poslu i zadacima.

 

Odgovor b) Brzinu vožnje treba prilagoditi maksimalnoj brzini te kolniku te vidljivosti na cesti i stanju prometa.

 

Odgovor c) Brzinu vožnje treba prilagoditi teretu te cesti, vidljivosti i prometnim uvjetima.

 

 

 1. pitanje: Kakvu odjeću mora nositi vozač?

 

Odgovor a) Vozač mora nositi usku odjeću.

 

Odgovor b) Vozač mora nositi zaŔtitno odijelo odnosno radni kombinezon.

 

Odgovor c) Ne postoje propisi koji se odnose na odjeću vozača viličara.

 

 

 

 1. pitanje: U kojem slučaju vozač viličara na sjedalu viličara mora nositi zaŔtitnu kacigu pri radu?

 

Odgovor a) Kada je primljena i podignuta radna platforma.

 

Odgovor b) Vozač uvijek mora nositi zaŔtitnu kacigu.

 

Odgovor c) ZaÅ”titna je kaciga obvezna kad je visina naslaganog tereta jednaka ili veća od 1,80 m

 

 1. pitanje: Na Ŕto se mora obratiti pažnja prilikom vožnje na rampi?

 

Odgovor a) Teret okrenuti prema uzbrdici, oprezno ubrzavati i voziti ravno.

 

Odgovor b) Teret okrenuti prema nizbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

 

Odgovor c) Teret okrenuti prema uzbrdici, brzo ubrzavati i voziti ravno.

 

 

 1. pitanje: Krajnje nepažljivom vožnjom teÅ”ko ste ozlijedili drugu osobu. Koje ćete posljedice snositi?

 

Odgovor a) Morat ćete platiti naknadu Å”tete.

 

Odgovor b) Bit će Vam skraćen godiÅ”nji odmor.

 

Odgovor c) Oduzet će Vam se vozačka dozvola.