Albanisch Staplerkurs

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – ALBANISCH 2023 ZUSATZHEFT ZU DEUTSCH

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – ALBANISCH

Zusatzheft – Informationen

Disclaimer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzung nur
als zusätzliche Informationsquelle dient und wir keine Haftung für etwaige Fehler oder
Missverständnisse übernehmen können, die aus dieser Übersetzung resultieren könnt-
en. Wir empfehlen Ihnen daher, bei Bedarf zusätzlich eine professionelle Übersetzung
oder die Hilfe eines Fachtrainers oder Fachkundigen in Anspruch zu nehmen, um sicher-
zustellen, dass die Übersetzung korrekt ist.
rrekt handeln können.


Pyetje dhe përgjigje
Moduli 1
Pyetja 1: Çfarë e shkakton ngritjen e ngarkesës në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Ngritja e ngarkesës kryhet nga hidraulika
Përgjigje b) Ngritja e ngarkesës kryhet nga pneumatika
Përgjigje c) Ngritja e ngarkesës kontrollohet nga elektronika


Pyetja 2: Çfarë do të thotë volt (V) dhe amper (A) në një kamion me pirun?
Përgjigje a) Volt është njësia për rrymën elektrike dhe amper është njësia për tensionin elektrik
Përgjigje b) Volt është njësia për fuqinë elektrike dhe amper njësia për rezistencën elektrike
Përgjigje c) Volt është njësia për tensionin elektrik dhe amper është njësia për rrymën elektrike.


Pyetja 3: Çfarë duhet të keni parasysh kur zgjidhni goma për një kamion me pirun?
Përgjigje a) Lloji i sistemit të lëvizjes së kamionit luan një rol të rëndësishëm kur blini goma
Përgjigje b) Me rëndësi të veçantë gjatë përzgjedhjes së gomave për një kamion me pirun është
gjendja e nëntokës që do të përshkohet
Përgjigje c) Presioni i ajrit është pika më e rëndësishme që duhet marrë parasysh kur blini goma


Pyetja 4: Si drejtohen cilindrat ngritës të direkut të ashensorit në një kamion me pirun?
Përgjigje a) Cilindrat ngritës drejtohen me anë të transmetimit të fuqisë hidraulike
Përgjigje b) Cilindrat drejtohen nga motori i kamionit me pirun, prandaj mund të drejtohen
vetëm kur piruni është në lëvizje
Përgjigje c) Drejtuesi i pirunit duhet të përdorë një manivelë manuale për të drejtuar cilindrat e ngritjes.


Pyetja 5: Cili është një term tjetër për kamionin me paletë?
Përgjigje a) Stivues çeliku i galvanizuar
Përgjigje b) Ngarkues i përparmë
Përgjigje c) Ngarkues me rrota


Pyetja 6: Cila është detyra e direkut në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Direku shërben si një ekran vizual për shoferin dhe e mbron atë nga objektet që bien.
Përgjigje b) Direku përdoret për të stabilizuar ngarkesën dhe për të parandaluar përmbysjen e kamionit.
Përgjigje c) Direku është struktura mbajtëse e kamionit dhe mundëson ngritjen e ngarkesës në një
lartësi të caktuar, uljen dhe zhvendosjen horizontale. Ai përbëhet nga elementë të ndrys-
hëm si karroca e pirunit, cilindri ngritës dhe sistemi hidraulik.

Pyetja 7: Cili element është i nevojshëm për funksionimin e kundërpeshës në pirunët elektrikë?
Përgjigje a) Boshti i pasmë siguron kundërpeshën
Përgjigje b) Motori tërheqës përdoret si kundërpeshë
Përgjigje c) Bateria e kamionit vepron si kundërpeshë

Pyetja 8: Cili nga cilindrat hidraulikë të mëposhtëm nuk është element i një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Cilindri i animit
Përgjigje b) Cilindri ngritës
Përgjigje c) Cilindri i përkuljes

Pyetja 9: Si quhet montimi që balancon shpejtësinë e rrotave gjatë rrotullimit?
Përgjigje a) Pllaka rrotulluese balancon shpejtësinë e rrotullimit
Përgjigje b)Ingranazhi diferencial siguron kompensim gjatë kthimit
Përgjigje c) Ingranazhi i reduktimit kompenson shpejtësinë e rrotave

Pyetja 10: Cili element ndan mekanikisht lidhjen e fuqisë midis motorit dhe kutisë së shpejtësisë?
Përgjigje a) Diferenciali
Përgjigje b) Friksioni
Përgjigje c) Boshti i kardanit

Pyetja 11: Me cilin parim janë të pajisura shumica e frenave të shërbimit te pirunët?
Përgjigje a) Shumica e frenave të pirunit janë mekanike
Përgjigje b) Më së shpeshti, freni i shërbimit kontrollohet në mënyrë pneumatike
Përgjigje c) Si rregull, shumica e frenave të shërbimit janë të pajisura me hidraulikë

Pyetja 12: Cilin nga tre kamionët me pirun të mëposhtëm mund të drejtohet vetëm kur motori
është në punë?
Përgjigje a) Kamioni me pirun me timon mekanik
Përgjigje b) Kamioni me pirun me rrota të përparme lëvizëse
Përgjigje c) Kamion me pirun me timon hidraulik

Pyetja 13: Cila është detyra e baterisë në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Bateria shërben vetëm për të balancuar peshën e direkut të ngritjes.
Përgjigje b) Bateria është përgjegjëse për kontrollin e funksioneve hidraulike të kamionit me pirun.
Përgjigje c) Bateria është një pjesë thelbësore e kamionit elektrik me pirun dhe siguron energjinë
elektrike për të vënë në punë motorin dhe për të drejtuar sistemet hidraulike.
Shpesh është pjesë e kundërpeshës për të siguruar stabilitetin e kamionit.

Pyetja 14: Çfarë duhet të kihet parasysh kur përdorni bashkëngjitje në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Bashkëngjitjet duhet të jenë sa më të rënda që të jetë e mundur për të balancuar më mirë
peshën e ngarkesave.
Përgjigje b) Përdorimi i bashkëngjitjeve mund të ndikojë në aftësinë ngritëse të kamionit me pirun dhe
prandaj duhet të kryhet vetëm në konsultim me prodhuesin ose personelin e specializuar.
Përgjigje c) Bashkëngjitjet mund të përdoren në çdo kamion me pirun pa kufizime për sa kohë që
kanë të njëjtat dimensione.
Përgjigja e saktë: Përgjigje b) Përdorimi i bashkëngjitjeve mund të ndikojë në aftësinë ngritëse të
pirunit dhe për këtë arsye duhet të kryhet vetëm në konsultim me prodhuesin. Bashkëngjitjet mund
të ndikojnë në peshën, pozicionin e qendrës së gravitetit dhe qëndrueshmërinë e kamionit me pirun
dhe kështu të zvogëlojnë kapacitetin e ngarkesës. Është e rëndësishme të konsultoheni me prod-
huesin ose personelin e specializuar përpara se të përdorni bashkëngjitjet dhe të kontrolloni aftësinë
ngritëse të pirunit.

Pyetja 15: Çfarë forcash veprojnë në ngarkesë kur kamioni me pirun është në kthesë, frenim
dhe përshpejtim?
Përgjigje a) Gjatë kthesës, forca centrifugale vepron mbi ngarkesën; në frenim dhe përshpejtim,
forcat veprojnë për shkak të fërkimit.
Përgjigje b) Asnjë forcë nuk vepron mbi ngarkesën gjatë kthesës, frenimit ose përshpejtimit,
pasi stabilizohet nga direku ngritës
Përgjigje c) Gjatë kthesës, forca centrifugale vepron në ngarkesë; në frenim dhe përshpejtim,
forcat veprojnë për shkak të inercisë së masës.
Përgjigja e saktë: Përgjigje c) Gjatë kthesës, forca centrifugale vepron në ngarkesë; gjatë frenimit
dhe përshpejtimit, forcat veprojnë për shkak të inercisë së masës. Gjatë kthesës, ngarkesa shtyhet në
pjesën e jashtme të kurbës nga forca centrifugale. Gjatë frenimit dhe përshpejtimit, veprojnë forcat
që krijohen nga inercia e masës së ngarkesës. Është e rëndësishme të merren parasysh këto forca
kur drejtoni një kamion me pirun për të parandaluar rrëshqitjen e ngarkesës.

Pyetja 16: Cila nga sa vijon nuk është element i një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Kundërpesha nuk është element i kamionit me pirun
Përgjigje b) Njehsuesi i orëve të punës nuk është element i kamionit me pirun
Përgjigje c) Kufizuesi i marsheve rrotulluese nuk është element i kamionit me pirun
Përgjigja e saktë: Përgjigje c) Kufizuesi i marsheve rrotulluese nuk është element i kamionit me
pirun. Kufizuesi i lëvizjes është një pajisje që kufizon gamën e rrotullimit të vinçave ose makinerive
të ngjashme, por nuk është element i kamionit me pirun. Kundërpesha dhe matësi i orës, nga ana
tjetër, janë në të vërtetë elementë të kamionit me pirun.

Pyetja 17: Cila është shenja dalluese e ndërtimit të blloqeve pa kornizë?
Përgjigje a) të gjithë elementët e sistemit lëvizës janë të lidhur me njëri-tjetrin në një bllok të plotë
Përgjigje b) pirunët mund të rregullohen në mënyrë hidraulike
Përgjigje c) furnizimi me energji bëhet nëpërmjet një blloku baterie
Përgjigja e saktë: Përgjigje a) Karakteristika e dizajnit të bllokut pa kornizë është se të gjithë ele-
mentët e sistemit lëvizës, si motori, kutia e shpejtësisë dhe boshtet, janë të lidhur së bashku në një
bllok të përgjithshëm. Në kontrast me metodat e tjera të ndërtimit, korniza si një element i pavarur
këtu është lënë jashtë, pasi të gjithë elementët janë të kombinuar në një bllok.

Pyetja 18: Cili element i përket qarkut hidraulik të një kamioni me pirun të përparmë?
Përgjigje a) Korniza ngritëse e dyfishtë është pjesë e qarkut hidraulik
Përgjigje b) Pirunët janë pjesë e qarkut hidraulik
Përgjigje c) Pompa e pistonit aksial është një element i rëndësishëm në qarkun hidraulik
Përgjigja e saktë: Përgjigje c) Pompa e pistonit aksial është një pompë hidraulike e rëndësishme e
kamionit me pirun që furnizon presionin në sistemin hidraulik dhe kontrollon lëvizjet e ndryshme.
Një pompë e fuqishme dhe e sigurt është thelbësore, pasi kamionët me pirun duhet të ngrenë dhe
transportojnë ngarkesa të rënda. Pompa e pistonit aksial ofron prurje dhe presion të lartë dhe mund
të përdoret si një pompë me zhvendosje të ndryshueshme për të rregulluar rrjedhën dhe për të
zvogëluar konsumin e karburantit.

Pyetja 19: Si ndikohet kapaciteti i ngarkesës së kamionit nga distanca e qendrës së ngarkesës?
Përgjigje a) Sa më e madhe të jetë distanca e qendrës së ngarkesës, aq më e lehtë duhet të jetë
ngarkesa e ngarkuar
Përgjigje b) Sa më e madhe të jetë distanca e qendrës së ngarkesës, aq më e madhe duhet të jetë
ngarkesa e ngarkuar
Përgjigje c) Sa më e vogël të jetë distanca e qendrës së ngarkesës, aq më e vogël duhet të jetë
ngarkesa e ngarkuar
Përgjigja e saktë: Përgjigje a) Sa më e madhe të jetë distanca e qendrës së ngarkesës, aq më e lehtë
duhet të jetë ngarkesa e ngarkuar. Distanca e qendrës së ngarkesës përshkruan distancën e qendrës
së ngarkesës nga boshti i përparmë i kamionit. Sa më e madhe të jetë distanca, aq më i paqën-
drueshëm bëhet kamioni kur merr ngarkesa të rënda, pasi pesha shpërndahet në një zonë më të
madhe dhe qendra e gravitetit është më larg nga boshti i përparmë. Prandaj, ngarkesa e ngarkuar
duhet të jetë më e lehtë në distanca më të mëdha të qendrës së ngarkesës për të siguruar qën-
drueshmërinë e kamionit.

Pyetja 20: Uji ftohës është përafërsisht 80 °C dhe niveli i ujit është shumë i ulët.
Çfarë duhet bërë tani?
Përgjigje a) Mbushni menjëherë me ujë të ngrohtë në mënyrë që të mos ketë tension në bllokun e motorit.
Përgjigje b) Shtoni menjëherë ujë të ftohtë në mënyrë që temperatura e radiatorit të bjerë menjëherë.
Përgjigje c) Prisni derisa motori të ftohet dhe vetëm më pas mbusheni me ujë

Moduli 2
Pyetja 21: Cili nga tre motorët njihet se ndizet vetë për shkak të përzierjes karburant-ajër?
Përgjigje a) Motori i gazit shtytës mund të ndizet vetë për shkak të përzierjes
Përgjigje b) Djegia spontane ndodh vetëm në një motor me benzine
Përgjigje c) Motori me naftë njihet për ndezje spontane për shkak të përzierjes karburant-ajër
Përgjigja e saktë C: Motori me naftë njihet si një motor ndezës me kompresim për shkak të
presionit të lartë të kompresimit, pasi nuk kërkon një shkëndijë ndezëse për të ndezur përzierjen
karburant-ajër. Në të kundërt, motorët me gaz shtytës kërkojnë një flakë pilot (përgjigja a) dhe
motorët me benzinë kërkojnë një kandele (përgjigja b).

Frage 22: Was sind wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung eines Gabelstaplers
und was ist dabei zu beachten?
Antwort a) Wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung sind der Hubmast, der Gabelträger und
der Hydraulikzylinder. Es ist wichtig, die maximale Tragfähigkeit des Staplers nicht zu
überschreiten und die Last sicher aufzunehmen.
Antwort b) Der Motor und die Lenkung sind wichtige Bestandteile des Staplers, aber nicht direkt
der Hubeinrichtung. Es ist jedoch wichtig, den Stapler vor dem Einsatz auf technische
Mängel zu überprüfen.
Antwort c) Die Bremsen und die Lichtanlage sind wichtige Bestandteile des Staplers, aber nicht
direkt der Hubeinrichtung. Es ist jedoch wichtig, den Stapler vor dem Einsatz auf ord-
nungsgemäße Funktion zu überprüfen und bei Bedarf reparieren zu lassen.
Richtige Antwort: Antwort a) Wichtige Bestandteile der Hubeinrichtung sind der Hubmast, der Gab-
elträger und der Hydraulikzylinder. Es ist wichtig, die maximale Tragfähigkeit des Staplers nicht zu
überschreiten und die Last sicher aufzunehmen.

Pyetja 23: Si quhet direku, i cili përbëhet nga një direk i brendshëm, i mesëm dhe i jashtëm?
Përgjigje a) Direk i trefishtë
Përgjigje b) Direk i dyfishtë
Përgjigje c) Direk i vetëm
Përgjigja e saktë: Përgjigje a) Direku, i cili përbëhet nga një direk i brendshëm, i mesëm dhe i
jashtëm, quhet direk i trefishtë. Është një nga konfigurimet më të përdorura të direkut në kamionët
me pirun dhe ofron rritje të kapacitetit të ngarkesës dhe lartësisë së ngritjes në krahasim me direkët
e vetëm ose të dyfishtë

Pyetja 24: Përveç levës së kontrollit për lëvizjen e direkut, a ka një kamion me pirun
ndonjë levë tjetër kontrolli hidraulik?
Përgjigje a) Jo, ka vetëm një levë kontrolli për lëvizjen e direkut lart, poshtë, përpara dhe prapa
Përgjigje b) Po, kamionit i është vendosur një levë tjetër për udhëtim të shpejtë dhe të ngadaltë.
Përgjigje c) Po, ka leva të tjera për funksionimin e aksesorëve të mundshëm
Përgjigja e saktë është c) Po, ka më shumë leva për funksionimin e bashkëngjitjeve të mundshme.
Përveç levës së kontrollit për direkun, pirunët zakonisht kanë leva të tjera kontrolli hidraulike për të
kontrolluar bashkëngjitjet, si p.sh. zgjatimet e pirunit, kovat ose bashkëngjitjet.

Pyetja 25: Një kamion me pirun me një kapacitet ngarkese më të vogël se 5 ton kërkon një dis-
tancë të standardizuar të qendrës së ngarkesës të çfarë madhësie?
Përgjigje a) Një distancë e standardizuar e qendrës së ngarkesës prej 600 mm
Përgjigje b) Një distancë e standardizuar e qendrës së ngarkesës prej 500 mm
Përgjigje c) Një distancë e standardizuar e qendrës së ngarkesës prej 700 mm
Përgjigja e saktë është b) Për pirunët me kapacitet ngarkese më të vogël se 5 ton, zakonisht zbato-
het një distancë e standardizuar e qendrës së ngarkesës prej 500 mm sipas standardit DIN ISO 5053.
Kjo distancë i referohet qendrës së gravitetit të ngarkesës që do të transportohet dhe është e rëndë-
sishme për qëndrueshmërinë e kamionit gjatë funksionimit.

Pyetja 26: Me cilin element janë të lidhur pirunët?
Përgjigje a) Pirunët janë bashkëngjitur në karrocën e pirunit
Përgjigje b) Pirunët mbështeten nga kufizuesi i momentit të ngarkesës Përgjigje
c) Pirunët janë bashkëngjitur në kundërpeshë
Përgjigja e saktë është përgjigja a): Pirunët janë bashkëngjitur në karrocën e pirunit. Karroca e pirunit
është një pjesë e rëndësishme e pajisjes ngritëse dhe mban pirunët, të cilët marrin ngarkesën.

Pyetja 27: Çfarë duhet të kihet parasysh për gomat e kamionëve me pirun në ambientet
e kompanisë dhe në ambiente publike (thellësia e shkelës, etj.)?
Përgjigje a) Gomat duhet të kenë një thellësi minimale të shkelës prej 1.6 mm në sipërfaqet publike,
siç është rasti me mjetet e tjera motorike.
Përgjigje b) Nuk ka kërkesa të veçanta që duhen respektuar për gomat e kamionëve me pirun,
pasi ato përdoren ekskluzivisht në ambientet e kompanisë.
Përgjigje c) Kur kamionët me pirun përdoren në vende publike, gomat duhet të jenë në përputhje
me kërkesat e Aktit të Trafikut Rrugor (Straßenverkehrsordnung, STVO), duke përfshirë
thellësinë minimale të përcaktuar të shkelës dhe kapacitetin mbajtës. Në ambiente,
gomat duhet të kontrollohen rregullisht për dëmtime dhe konsumim.
Përgjigja e saktë është c), sepse gomat e kamionëve me pirun në hapësira publike duhet të jenë në
përputhje me kërkesat e STVO-së dhe kështu të kenë thellësi të mjaftueshme të shkelës dhe kapac-
itet mbajtës. Në ambiente, gomat gjithashtu duhet të kontrollohen rregullisht për dëmtime dhe
konsumim. Përgjigja a) është e pasaktë, sepse thellësia minimale e kërkuar e shkelës për gomat në
sipërfaqe publike është zakonisht më e lartë se 1.6 mm. Përgjigja b) është gjithashtu e pasaktë, pasi
kamionët me pirun mund të përdoren gjithashtu në zona publike në kushte të caktuara dhe më pas
të zbatohen kërkesat e STVO-së

Frage 28: Wie groß ist eine Europalette?
Antwort a) 1200 x 800 x 144 mm
Antwort b) 1000 x 800 x 144 mm
Antwort c) 1200 x 900 x 144 mm

Pyetja 29: Kur është veçanërisht i lartë rreziku i përmbysjes së një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Rreziku i përmbysjes së një kamioni me pirun është veçanërisht i lartë kur merrni kthesë,
në pjerrësi, ose kur frenoni
Përgjigje b) Rreziku i përmbysjes së një kamioni me pirun është veçanërisht i lartë kur ngarkesa është
stivosur lirshëm
Përgjigje c) Një kamion me pirun është projektuar dhe ndërtuar në mënyrë që të mos përmbyset

Pyetja 30: Kur kërkohet një mbrojtëse e ngarkesës?
Përgjigje a) Kërkohet një mbrojtëse e ngarkesës në çdo kamion
Përgjigje b) Një mbrojtëse e ngarkesës duhet të vendoset kur ngarkesat mbi një lartësi prej 2,50 m.
duhet të ngrihen dhe mund të bien mbi shoferin
Përgjigje c) Për ngarkesat që nuk janë të mbrojtura siç duhet nga rrëshqitja, është e përshtatshme një
mbrojtëse e ngarkesës
Përgjigja e saktë: Përgjigja b) Rregullorja për përdorimin e mbrojtëseve të ngarkesës në kamionët
me pirun gjendet në § 26 paragrafi 3 i Urdhëresës Austriake për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelver-
ordnung, AM-VO). Këtu thuhet: “Kur përdorni kamionë me pirun dhe automjete të ngjashme, duhet
të sigurohet një pajisje për të mbrojtur operatorin nga rënia e ngarkesave.”

Pyetja 31: Çfarë duhet të kihet parasysh kur përdorni kamionë me pirun në atmosfera
potencialisht shpërthyese?
Përgjigje a) Është thelbësore që kamioni me pirun të miratohet për këtë zonë
Përgjigje b) Piruni nuk duhet të udhëtojë me shpejtësi më të madhe se ecja
Përgjigje c) Piruni nuk duhet të transportojë ngarkesë
Përgjigja A është e saktë. Kur përdorni pirunët në zona të rrezikshme, është e rëndësishme që piruni
të miratohet për atë zonë. Për këtë, duhet të plotësohen disa kërkesa për të minimizuar rrezikun
e shpërthimeve të shkaktuara nga përdorimi i kamionit. Për shembull, pajisjet elektrike dhe
elementët duhet të jenë rezistente ndaj shpërthimit dhe kamioni duhet të jetë i tokëzuar për të
parandaluar shkarkimet elektrostatike.

Pyetja 32: Çfarë përbën një pjesë të rëndësishme të kundërpeshës në kamionin elektrik?
Përgjigje a) Bateria formon një kundërpeshë të rëndësishme
Përgjigje b) Shoferi është veçanërisht i rëndësishëm si kundërpeshë
Përgjigje c) Motori i kamionit është kundërpesha më e rëndësishme
Përgjigja A është e saktë. Në një kamion elektrik me pirun, bateria formon një kundërpeshë të rëndë-
sishme për të siguruar një mbajtje të qëndrueshme dhe të sigurt të kamionit. Meqenëse pirunët elek-
trikë janë shpesh më të rëndë sesa ata të motorëve me djegie, një kundërpeshë mjaft e madhe është
e rëndësishme për të mundësuar ngritjen e ekuilibruar të ngarkesës. Vendosja e baterisë në pikën
më të ulët të kamionit ndihmon në uljen e qendrës së gravitetit të kamionit dhe rritjen e stabilitetit.

Pyetja 33: A duhet t’i nënshtrohet kontrolleve periodike një kamion me pirun?
Përgjigje a) Jo, një pirun nuk duhet të inspektohet nga TÜV-ja sepse zakonisht nuk ngitet në rrugë.
Përgjigje b) Po, inspektimet e përsëritura duhet të kryhen një herë në vit kalendarik (janar deri në
dhjetor), më së voni pas 15 muajsh.
Përgjigje c) Është i nevojshëm vetëm një shërbim vjetor nga një mekanik.
Përgjigja e saktë: Përgjigje b) Sipas Urdhëresës Austriake për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelverord-
nung), kamionët me pirun duhet t’i nënshtrohen kontrolleve të rregullta. Inspektimi i rregullt do të
kryhet një herë në vit kalendarik (janar deri në dhjetor), por më së voni pas 15 muajsh. Ndër të tjera
kontrollohet funksionaliteti i pajisjeve të sigurisë, ngritjes dhe frenave. Një shërbim vjetor nga një
mekanik nuk është i mjaftueshëm.

Pyetja 34: Pse ka pirunë me 12V dhe 24V dhe 48V? Cila është arsyeja për këtë?
Përgjigje a) Tensionet e ndryshme varen nga madhësia e kamionit me pirun. Sa më i madh të jetë
kamioni, aq më i lartë është voltazhi.
Përgjigje b) Tensionet e ndryshme mundësojnë përshtatjen me kërkesa të ndryshme në lidhje me
kohën e funksionimit dhe performancën.
Përgjigje c) Tensioni varet ekskluzivisht nga lloji i baterisë së përdorur.
Përgjigja e saktë është b) Tensionet e ndryshme lejojnë përshtatjen me kërkesa të ndryshme në lidh-
je me kohën e funksionimit dhe performancën. Zgjedhja e tensionit të baterisë varet nga faktorë të
ndryshëm, të tillë si madhësia e kamionit, numri i cikleve të drejtimit dhe fuqia e kërkuar. Një gamë
më e lartë e tensionit zakonisht lejon performancë më të lartë dhe kohë më të gjatë funksionimi.

Pyetja 35: Pirunët me motor nafte me filtra grimcash mund te përdoren vetëm në ambiente të
brendshme nëse…
Përgjigje a) … kërkohet një kapacitet ngarkese më shumë se 6 ton
Përgjigje b) … kolegët mbajnë një leckë mbi gojë ose mbajnë një maskë për t’u mbrojtur nga pluhuri
Përgjigje c) … Dallimet në lartësi prej më shumë se 2 metra duhet të kapërcehen
Përgjigja e saktë është A) Kamionët me motor me naftë me filtra grimcash mund të përdoren vetëm
në hapësira të mbyllura nëse gazrat e shkarkimit nga motori mund të përcillen jashtë përmes ventil-
imit të përshtatshëm dhe nuk tejkalohet vlera kufi për grimcat (PM) . Kjo rregullore është përcaktuar
në Urdhëresën për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelverordnung, AM-VO) në Austri. Megjithatë, duhet
të theksohet se përdorimi i kamionëve industrialë me përbërës të gazrave të shkarkimit qartazi
kancerogjene lejohet në dhoma të mbyllura vetëm nëse plotësohen disa kushte. Këto përfshijnë
një kapacitet ngarkese të kërkuar prej më shumë se 6 ton, diferenca të shpeshta në lartësi prej më
shumë se 1 metër, distanca mesatare prej më shumë se 100 metra për operacion transporti, ngarke-
sa të larta të baterive për shkak të ndërprerjeve të gjata, dridhjeve të konsiderueshme ose ekspozim-
it ndaj nxehtësisë (p.sh. në shkritore dhe farkëtues) ose përdorimi i bashkëngjitjeve me konsum të
lartë energjie (p.sh. kapëse dengjesh).

Pyetja 36: Pse duhet t’i kushtohet kujdes i veçantë karikimit të baterisë së një kamioni elektrik?
Përgjigje a) Gjatë karikimit të baterisë çlirohen gazra shpërthyes
Përgjigje b) Lëngu i baterisë ka erë shumë të fortë dhe mund të shkaktojë të përziera
Përgjigje c) Gjatë karikimit të baterisë së pirunit, çlirohen gazra të ndezshëm
Përgjigja e saktë është a) Gazra shpërthyese çlirohen kur bateria ngarkohet. Gjatë karikimit të
baterisë së pirunit, proceset elektrokimike çlirojnë gazra shpërthyes si hidrogjeni dhe oksigjeni, të
cilat mund të çojnë në situata të rrezikshme nëse ventilimi është i pamjaftueshëm. Prandaj është e
rëndësishme të merren masa paraprake të veçanta gjatë karikimit, të tilla si sigurimi i ajrosjes së
duhur dhe mos karikimi pranë flakëve të hapura ose shkëndijave.
Përgjigjet a) dhe c) janë të sakta. Gjatë karikimit të baterive të pirunit, çlirohen gazra të ndezshëm
dhe shpërthyes, ndaj duhet pasur kujdes i veçantë.

Pyetja 37: Cilat rregulla duhet të respektohen për të tërhequr një rimorkio me një kamion me pirun?
Përgjigje a) Funksionimi i një rimorkioje me një kamion me pirun në përgjithësi lejohet dhe nuk
ka kërkesa specifike.
Përgjigje b) Kur tërhiqni një rimorkio me një kamion me pirun, duhet pasur vetëm kujdes për
të siguruar që ngarkesa të jetë e fiksuar mirë në rimorkio.
Përgjigje c) Përpara se të përdoret një kamion me pirun për të tërhequr një rimorkio, duhet të
plotësohen disa specifika. Së pari, kamioni me pirun duhet të projektohet për
funksionimin e rimorkios, gjë që mund të gjendet në specifikimet e prodhuesit.
Për më tepër, si kamioni me pirun ashtu edhe rimorkio duhet të kenë një pajisje
bashkuese të përshtatshme. Rimorkioja duhet të jetë mjaft e rëndë që kamioni
me pirun të tërheqë dhe frenojë në mënyrë të sigurt ngarkesën.

Pyetja 38: Çfarë duhet marrë parasysh me hidraulikën e kamionit me pirun?
Përgjigje a) Sasia e vajit hidraulik nuk ka nevojë të kontrollohet, pasi piruni do të funksionojë pa
probleme edhe me shumë pak vaj hidraulik.
Përgjigje b) Hidraulika e kamionit me pirun nuk kërkon mirëmbajtje pasi nuk ka nevojë për mirëmbajtje.
Përgjigje c) Sistemi hidraulik i kamionit me pirun duhet të mirëmbahet rregullisht dhe të kontrollo-
het për rrjedhje, pasi rrjedhja e vajit hidraulik mund të jetë e rrezikshme dhe të shkaktojë
dëme mjedisore. Përveç kësaj, vaji hidraulik duhet të ndërrohet rregullisht për të siguruar
performancë optimale dhe jetëgjatësi të shërbimit të sistemit.

Pyetja 39: Si e kontrollon prodhuesi qëndrueshmërinë e një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Qëndrueshmëria kontrollohet vetëm në letër duke përdorur llogaritjet dhe simulimet, pa
kryer teste praktike.
Përgjigje b) Prodhuesi kontrollon qëndrueshmërinë e kamionit me anë të një testi të ngarkesës në të
cilin kamioni është i ngarkuar me një ngarkesë maksimale.
Përgjigje c) Prodhuesi kryen teste të shumta qëndrueshmërie, të cilat kryhen si në stendën e testimit
ashtu edhe në kushte reale. Skenarët e ndryshëm të ngarkesës simulohen dhe kontrollo-
hen për t’u siguruar që kamioni të mbetet i qëndrueshëm dhe të mos përmbyset.
Përgjigja e saktë: c) Prodhuesi kryen teste të shumta qëndrueshmërie, si në stendën e testimit ashtu
edhe në kushte reale. Skenarët e ndryshëm të ngarkesës simulohen dhe kontrollohen për t’u siguru-
ar që kamioni të mbetet i qëndrueshëm dhe të mos përmbyset.

Pyetja 40: Çfarë duhet t’i kushtojë vëmendje absolute operatori i pirunit?
Përgjigje a) Përdorimi i mundshëm i pirunit nga persona të paautorizuar duhet të shmanget me çdo kusht.
Përgjigje b)Piruni nuk duhet të përdoret më shumë se 5000 orë pune
Përgjigje c) Pas maksimum 3 orësh pune me kamionin me pirun, është e nevojshme të bëni një pushim.

Moduli 3

Pyetja 41: Për çfarë është e nevojshme çatia mbrojtëse e pirunit?
Përgjigje a) Çatia mbrojtëse stabilizon kornizën e kamionit dhe e pengon atë të përmbyset Përgjigje
b) Operatori mbrohet nga rënia e ngarkesave të njësisë nga çatia mbrojtëse
Përgjigje c) Çatia shërben vetëm për mbrojtjen nga lagështia në rast shiu.

Pyetja 42: Çfarë i përshtatet një kamioni për të mbrojtur operatorin?
Përgjigje a) Një tendë në kamion
Përgjigje b) Një fener rrotullues i verdhë në automjet
Përgjigje c) Një fener me fuqi halogjene

Pyetja 43: Sa i lartë është numri i aksidenteve në punë të shkaktuara nga kamionët me pirun që
përfshijnë lëndime fizike?
Çdo vit në Austri raportohen dëme apo edhe vdekje.
Përgjigje a) Përafërsisht 100 aksidente të raportuara në punë në vit në Austri
Përgjigje b) Përafërsisht 2000 aksidente të raportuara në punë në vit në Austri
Përgjigje c) Përafërsisht 15000 aksidente të raportuara në punë në vit në Austri

Pyetja 44: Nëse një ngarkesë transportohet në një distancë më të gjatë, direku duhet të ketë një
pozicion të caktuar. Cilin?
Përgjigje a) Direku duhet të jetë i prirur mbrapa drejt operatorit
Përgjigje b) Direku duhet të jetë vertikal
Përgjigje c) Direku duhet të jetë i prirur përpara

Pyetja 45: A mund të kalojë pesha e ngarkesës kapacitetin e lejuar të ngarkesës?
Dhe nëse po, sa?
Përgjigje a) Ngarkesa mund të tejkalojë kapacitetin e lejuar të ngarkesës me 15%
Përgjigje b) Ngarkesa mund të tejkalojë kapacitetin e lejuar të ngarkesës me 10%
Përgjigja c) ngarkesa e lejuar nuk duhet të tejkalohet kurrë

Pyetja 46: Si operator, çfarë duhet t’i kushtoni vëmendje edhe nëse largoheni nga kamionin
për një kohë të shkurtër?
Përgjigje a) Direku duhet të jetë i anuar nga përpara para se të largoheni
Përgjigje b) Mbikëqyrësi duhet të informohet se mjeti do të lihet për pak kohë
Përgjigje c) Çelësi i ndezjes ose çelësi i kyçjes duhet të hiqet

Pyetja 47: A janë të detyrueshëm rripat e sigurimit për operatorët e kamionëve me pirun?
Përgjigje a) Rripat e sigurimit janë të detyrueshëm vetëm për udhëtime jashtë ambienteve të kompanisë
Përgjigje b) Nëse ekziston një rrip, ai duhet të përdoret
Përgjigje c) Vetëm shoferët me më pak se 5 vjet përvojë drejtimi duhet të vendosin rripin e sigurimit
në fillim të udhëtimit.

Pyetja 48: A mund të hipë një person i dytë në pirun?
Përgjigje a) Po, në mjetet në të cilat ka një vend pasagjeri, lejohet një person shtesë për të ngarë përkrah
Përgjigje b) Po, një shofer i dytë lejohet në një paletë Euro boshe
Përgjigje c) Po, nëse edhe personi i dytë zotëron licencë për pirun, ai/ajo mund të hipë në kamionin me pirun

Pyetja 49: Kur mund të përdoret boria e një kamioni me pirun nga operatori?
Përgjigje a) Boria mund të përdoret nga operatori i kamionit me pirun në çdo kohë dhe pa kufizim
Përgjigje b) Boria mund të përdoret vetëm në situata të rrezikshme ose për të paralajmëruar për-
doruesit e tjerë të rrugës
Përgjigje c) Boria mund të përdoret vetëm kur lajmërohet përfundimi i punës ose pushimet
Përgjigja e saktë është b) Boria e një kamioni mund të përdoret vetëm në situata të rrezikshme ose
për të paralajmëruar përdoruesit e tjerë të rrugës. Përdorimi jo i duhur i borisë mund të çojë në aksi-
dente dhe për këtë arsye duhet të shmanget.

Pyetja 50: Pse nuk lejohet pirja e duhanit në stacionin e karikimit të baterive?
Përgjigje a) Për shkak të tymit të acidit, pirja e duhanit nuk lejohet në stacionin e karikimit të baterive
Përgjigje b) Për shkak se ekziston rreziku që bateria të kontaminohet nga nikotina që përhapet,
pirja e duhanit nuk lejohet në stacionin e karikimit
Përgjigje c) Pirja e duhanit nuk lejohet në stacionin e karikimit sepse zhvillohet gazi shumë
i ndezshëm i hidrogjenit

Pyetja 51: A lejohen personat të transportohen lart e poshtë nëpër pirunët e një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Si rregull i përgjithshëm, personat mund të transportohen vetëm nëse është në
dispozicion një platformë pune e projektuar posaçërisht
Përgjigje b) Njerëzit mund të transportohen gjithmonë kur një paletë është në pirun
Përgjigje c) Njerëzit mund të transportohen në pirunë vetëm kur është i pranishëm një mbikëqyrës i trajnuar

Pyetja 52: Pse kamionët me sediljen e operatorit ose platformën e operatorit nuk duhet të vihen
në lëvizje nga toka?
Përgjigje a) Një kamion me sediljen e operatorit ose platformën e operatorit nuk duhet të lëvizet nga toka
sepse ngarkesa mund të bjerë në rrethana të caktuara
Përgjigje b) Një kamion me sediljen e operatorit ose platformën e operatorit mund të pësojë dëmtim të
motorit nëse lëvizet nga toka. Mungesa e peshës së shoferit rrit gjithashtu rrezikun e përmbysjes.
Përgjigje c) Një kamion me sediljen e operatorit ose platformën e operatorit nuk duhet të përdoret
kurrë nga toka sepse operatori nuk ka kontroll mbi mjetin.

Pyetja 53: A janë të rrezikshme gazrat e shkarkimit të një kamioni me pirun?
Përgjigje a) Jo, tymrat e shkarkimit të një kamioni me pirun nuk janë të rrezikshëm
Përgjigje b) Po, gazrat e shkarkimit të një kamioni me pirun përmbajnë gjithashtu monoksid
karbo pa erë, por toksik
Përgjigje c) Po, veçanërisht gazrat e shkarkimit nga kamionët me pirun krijojnë shpejt rrezik
shpërthimi në salla ose hapësira të mbyllura

Pyetja 54: Pse nuk duhet të përdoret uji i rubinetit për të mbushur baterinë e pirunit?
Përgjigje a) Uji i rubinetit përmban kripëra të cilat janë përçuese elektrike.
Përgjigje b) Uji i rubinetit nuk mund ta rregullojë temperaturën në mënyrë optimale.
Përgjigje c) Një bateri e mbushur me ujë rubineti do të lëshonte shumë rrymë.

Pyetja 55: Si mund të ngarkohet kamioni i pirunit?
Përgjigje a) Kjo varet nga gjatësia e pirunëve
Përgjigje b) Kjo mund të lexohet në diagramin e kapacitetit mbajtës
Përgjigje c) Kjo përcaktohet nga mbikëqyrësi në varësi të ngarkesës së punës

Pyetja 56: Sa shpejt lejohet të udhëtojë një kamion me pirun në ambientet e kompanisë?
Përgjigje a) Me shpejtësi maksimale
Përgjigje b) Me ngarkesë 8 km/h, pa ngarkesë nuk ka kufizim
Përgjigje c) Shpejtësia e lëvizjes duhet t’i përshtatet ngarkesës, rrugës dhe dukshmërisë dhe kushteve të trafikut

Pyetja 57: Çfarë nuk duhet të montohet në një kamion me pirun në asnjë rrethanë nëse duhet të
transportojë masa të ndezshme, si p.sh. hekuri i lëngshëm?
Përgjigje a) Në këtë rast nuk duhet të vendoset kundërpeshë
Përgjigje b) Në kamion nuk duhet të ketë mbrojtëse të sipërme
Përgjigje c) Gjatë transportit të masave të ndezshme, piruni nuk duhet të jetë i pajisur me goma pneumatike.

Pyetja 58: Çfarë duhet të kihet parasysh gjatë ngarkimit dhe shkarkimit të një kamioni?
Përgjigje a) Ura e ngarkimit duhet të jetë e siguruar kundër zhvendosjes dhe duhet të qëndrojë
mjaftueshëm e ulët në shtratin HGV.
Përgjigje b) Shoferi i HGV-së duhet të qëndrojë gjithmonë në kamion në mënyrë që të mund të
monitorojë procesin e ngarkimit dhe shkarkimit.
Përgjigje c) HGV-ja duhet të jetë e siguruar kundër rrokullisjes

Pyetja 59: Si duhet të transportohen lëngjet dhe ngarkesat e varura?
Përgjigje a) Duhet të lëvizen pa dridhje dhe me kujdes
Përgjigje b) Duhet të transportohen me shpejtësi maksimale në mënyrë që të shkarkohen shpejt
Përgjigje c) Lëngjet dhe ngarkesat e varura nuk duhet të transportohen.

Pyetja 60: Si shofer, çfarë duhet absolutisht të bëni kur largoheni nga kamioni me pirun?
Përgjigje a) Kur largoheni, bateria duhet të shkëputet
Përgjigje b) Nëse kamioni është i braktisur, duhet të vihet frena e dorës
Përgjigje c) Ulni karrocën e pirunit, vendosni frenën e dorës, fikni motorin dhe hiqni çelësin kyçës.
Moduli 4

Pyetja 61: Kur duhet të sigurohet kamioni industrial ndaj përdorimit të paautorizuar?
Përgjigje a) Sa herë që operatori largohet nga kamioni me pirun
Përgjigje b) Vetëm në pushime që zgjasin më shumë se 10 minuta
Përgjigje c) vetëm në objektet që kanë disa mjete për të shmangur konfuzionin

Pyetja 62: Si duhet të drejtohet kamioni kur një ngarkesë duhet të transportohet
në një pjerrësi në rënie?
Përgjigje a) Asgjë nuk mund të transportohet në një pjerrësi në rënie
Përgjigje b) Kamioni duhet të kthehet mbrapsht
Përgjigja c) Kamioni duhet të lëvizë përpara

Pyetja 63: Si duhet të drejtohet kamioni kur transportohet një ngarkesë në një pjerrësi
në ngjitje?
Përgjigje a) Kamioni duhet të kthehet mbrapsht
Përgjigje b) Asgjë nuk mund të transportohet në një pjerrësi në ngjitje
Përgjigje c) Kamioni duhet të lëvizë përpara

Pyetja 64: Si duhet të drejtohet kamioni në një pjerrësi në rënie pa ngarkesë?
Përgjigje a) Kamioni duhet të kthehet mbrapsht
Përgjigje b) Kamioni duhet të lëvizë përpara
Përgjigje c) Kamioni nuk duhet të drejtohet fare në një pjerrësi në rënie

Pyetja 65: Gjatë mirëmbajtjes dhe inspektimit të pirunit tuaj, vini re se rezervuari i magazinimit të
sistemit të frenave nuk ka më lëng të mjaftueshëm frenash. Si veproni?
Përgjigje a) Mbushni lëngun e frenave dhe vazhdoni të përdorni kamionin
Përgjigje b) Ndalni punën dhe njoftoni menjëherë mbikëqyrësin
Përgjigje c) Nuk rimbushni asgjë, vazhdoni të punoni me automjetin dhe shkruani një raport në fund
të ditës së punës

Pyetja 66: Në cilin pozicion të pirunit duhet të transportohet ngarkesa?
Përgjigje a) Ngarkesa duhet të transportohet sa më lart që të jetë e mundur
Përgjigje b) Ngarkesa duhet të transportohet sa më ulët që të jetë e mundur, rreth 150 mm mbi tokë
Përgjigje c) Ngarkesa duhet të transportohet në lartësi mesatare të ngritjes

Pyetja 67: A mund të përdoret një kamion me pirun edhe në parkingun e makinave?
Përgjigje a) Në asnjë rrethanë
Përgjigje b) Vetëm në raste të jashtëzakonshme
Përgjigje c) Vetëm me miratim rrugor
Përgjigja e saktë është c) Është e rëndësishme të theksohet se drejtimi në rrugët publike me një
kamion me pirun pa regjistrim dhe targa lejohet vetëm në raste të jashtëzakonshme dhe për distan-
ca të shkurtra në afërsi të ambienteve të biznesit. Kur kaloni një rrugë publike, duhet pasur kujdes
shtesë dhe duhet të vendoset mbrojtësi i pirunit në mënyrë që të mos rrezikojë përdoruesit e tjerë të
rrugës. Përveç kësaj, duhet të respektohen Rregullat e Trafikut Rrugor (Straßenverkehrsordnung,
StVO), duke përfshirë thellësinë minimale të shkelës së gomave, ndriçimin dhe alarmin e kthimit
mbrapa, etj. Nëse kamioni me pirun përdoret në rrugë publike, mund të kërkohet një leje përkatëse
për të përmbushur kërkesat ligjore.

Pyetja 68: Kur duhet ulur shpejtësia e drejtimit?
Përgjigje a) Në sipërfaqe të lagura ose të rrëshqitshme, shpejtësia e lëvizjes duhet të reduktohet
Përgjigje b) Kamioni duhet të drejtohet ngadalë kur bateria është e ulët
Përgjigje c) Kur udhëtoni pa ngarkesë, kamioni duhet të lëvizet ngadalë për arsye sigurie

Pyetja 69: Çfarë duhet të keni parasysh kur ngisni një rampë?
Përgjigje a) Rritni shpejtësinë për të ngjitur shpatin
Përgjigje b) Rampat nuk duhet të lëvizen me ngarkesë
Përgjigje c) Drejtoni ngarkesën përpjetë, rritni shpejtësinë me kujdes dhe ecni drejt përpara

Pyetja 70: Kamioni kthehet gjatë funksionimit. Si do të veproni?
Përgjigje a) I bini borisë për të informuar mbikëqyrësin
Përgjigje b) Shtypni pedalin e gazit për të stabilizuar automjetin
Përgjigje c) Të dyja duart në timon, këmbët në tokë dhe qëndroni ulur derisa të vijë ndihma

Pyetja 71: Çfarë është e rëndësishme kur punoni në rafte?
Përgjigje a) Gjatë magazinimit dhe rikthimit ekziston rreziku që pirunët të pengohen në traversat
dhe të mbeten aty
Përgjigje b) Kolegët mund të ndodhen poshtë mallit të ngarkuar
Përgjigje c) Gjatë magazinimit, piruni mund të rrokulliset

Pyetja 72: Si mund të transportohet një ngarkesë në mënyrë të sigurt?
Përgjigje a) Ngrini pirunin vetëm aq larg sa të mos jetë më në kontakt me tokën
Përgjigje b) Zgjateni pirunin plotësisht për të garantuar një pamje të qartë
Përgjigje c) Uleni pirunin dhe anojeni atë prapa për të shtyrë ngarkesën

Pyetja 73: Ku ka një rrezik të shtuar të aksidenteve?
Përgjigje a) në të gjitha rrugët e transportit
Përgjigje b) në dyer, porta, shkallë dhe vendkalime
Përgjigje c) në zonën e stacionit të karikimit

Pyetja 74: Çfarë duhet pasur parasysh gjatë transportit të ngarkesave të vogla?
Përgjigje a) Ngarkesat e vogla mund të transportohen në një pirun për të kursyer kohë të vlefshme
Përgjigje b) Ngarkesat e vogla mund të transportohen vetëm në pirunët e përparmë
Përgjigje c) Gjatë transportit të ngarkesave të vogla duhet përdorur një paletë ose kuti rrjetë

Pyetja 75: Kur është e nevojshme të mendoni paraprakisht kur punoni me një kamion me pirun?
Përgjigje a) Është e nevojshme të mendoni paraprakisht sa herë që jeni në timon
Përgjigje b) Është e nevojshme vetëm për udhëtime ku ngarkesa e kalon peshën 200 kg të mendoni
paraprakisht gjatë vozitjes
Përgjigje c) Është e rëndësishme vetëm të mendoni paraprakisht gjatë vozitjes pa ngarkesë,
pasi distanca e frenimit është më e gjatë

Pyetja 76: Për cilat arsye operatori i kamionit me pirun duhet të heqë levën e marsheve ose
çelësin e ndezjes kur largohet nga automjeti?
Përgjigje a) Në mënyrë që çelësi të mos vidhet nga të huajt
Përgjigje b) Të sigurohet që ndezja e paprekur të mos shkaktojë qark të shkurtër dhe kështu të
shkaktojë dëmtim të automjetit
Përgjigje c) Për të parandaluar përdorimin nga persona të paautorizuar

Pyetja 77: Si të merrni një paletë me një ngarkesë të shpërndarë në mënyrë të pabarabartë?
Përgjigje a) Një paletë e tillë nuk mund të transportohet me pirun
Përgjigje b) Vozitni sa më ngadalë dhe me kujdes
Përgjigje c) Pjesa e rëndë e paletës duhet të vendoset përballë karrocës së pirunit

Pyetja 78: Çfarë duhet të vëzhgoni kur udhëtoni me ngarkesë në një rrugë të panjohur?
Përgjigje a) Të kontrollohet dhe miratohet paraprakisht kapaciteti mbajtës i rrugës së trafikut
Përgjigje b) Shoferi duhet të ulë shpejtësinë e drejtimit
Përgjigje c) Informoni menjëherë eprorin

Pyetja 79: Çfarë duhet të keni parasysh përpara se të ngarkoni një raft me një kamion me pirun?
Përgjigje a) përpara se të ngarkoni një raft me një kamion me pirun, duhet të dihet dhe respektohet
kapaciteti i ngarkesës së raftit dhe kapaciteti maksimal i ngarkesës së kamionit me pirun.
Është gjithashtu e rëndësishme të sigurohet që ngarkesa të shpërndahet në mënyrë
të barabartë në rafte për të parandaluar që rafti të kthehet ose të zhvendoset.
Përgjigje b) Kur ngarkoni raftin, piruni duhet të lëvizë sa më shpejt që të jetë e mundur për të
kursyer kohë dhe për të rritur produktivitetin.
Përgjigje c) Rafti duhet të ngarkohet pa marrë parasysh kapacitetin e ngarkesës së raftit dhe
kapacitetin maksimal të ngarkesës së pirunit në mënyrë që të kursehet koha dhe
të bëhet shfrytëzimi më i madh i kamionit.

Pyetja 80: Kush lejohet të kryejë riparime të vogla në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Shoferi lejohet të kryejë vetë riparimet në kamion
Përgjigje b) Një montues shërbimi nga prodhuesi është përgjegjës për riparimet e kamionit
Përgjigje c) Një mekanik i trajnuar dhe i autorizuar posaçërisht nga kompania juaj mund të kryejë çdo
riparim të nevojshëm në pirun.

Pyetja 81: Cila është formula për llogaritjen e vëllimit të një kubi?
Përgjigje a) V=l*b*h
Përgjigje b) V=a*a*a=a³
Përgjigje c) V=l*b*h*d

Pyetja 82: Sa është dendësia e betonit?
Përgjigje a) 1000kg/m3
Përgjigje b) 2700kg/m3
Përgjigje c) 2400kg/m3

Pyetja 83: Si shpërndahet presioni në një lëng?
Përgjigje a) Presioni shpërndahet në mënyrë të barabartë në të gjitha drejtimet
Përgjigje b) Presioni shpërndahet vetëm në njërën anë
Përgjigje c) Presioni nuk përhapet fare

Pyetja 84: Çfarë duhet të keni parasysh kur përdorni zgjatjet e pirunit?
Përgjigje a) Zgjatjet e pirunit mund të përdoren në çdo mënyrë pa vëmendje të veçantë ndaj masave të sigurisë.
Përgjigje b) Zgjatjet e pirunit duhet të përdoren vetëm nëse nuk ka mundësi të tjera për
transportimin e ngarkesës.
Përgjigje c) Kur përdorni zgjatjet e pirunit, sigurohuni që ato të jenë montuar siç duhet dhe që kapac-
iteti ngritës i kamionit me pirun të jetë përshtatur. Për më tepër, zgjatjet e pirunit duhet të
kontrollohen rregullisht për dëmtime dhe konsumim për të siguruar një funksionim të sigurt.
Përgjigja e saktë është c) Si përmbledhje, kur përdorni zgjatjet e pirunit, është e rëndësishme të
theksohet se inspektimi i rregullt i zgjatjeve të pirunit është pjesë e detyrimeve të inspektimit sipas
Urdhëresës për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelverordnung). Përveç kësaj, diagrami i ngarkesës ose
diagrami i kapacitetit të ngarkesës duhet të rregullohet për të siguruar përshtatshmërinë e kamionit
me pirun për përdorimin e zgjatjeve të pirunit. Për më tepër, zgjatjet e pirunit nuk duhet të mbin-
garkohen dhe duhet të përdoren vetëm për qëllimin e synuar. Përpara çdo përdorimi, ato duhet të
kontrollohen për dëmtim dhe konsumim.

Pyetja 85: Kur duhet të kryhet kontrolli i rregullt i sigurisë së kamionit me pirun?
Përgjigje a) Duhet të kryhet kontrolli i rregullt i sigurisë së kamionit me pirun vetëm kur shfaqen
probleme ose gabime.
Përgjigje b) Kontrolli i rregullt i sigurisë së kamionit me pirun duhet të kryhet një herë në vit,
pavarësisht sesa shpesh përdoret kamioni.
Përgjigje c) Kontrolli i rregullt i sigurisë së kamionit me pirun duhet të kryhet përpara çdo ndërrimi
ose kur ka njëndërrimi të shoferëve.

Pyetja 86: Si duhet të veproni nëse pamja juaj përpara bllokohet nga ngarkesa që do të bartet?
Përgjigje a) Ngitni me ngadalë dhe jini gati për frenim
Përgjigje b) Ngrini ngarkesën derisa të ketë një pamje të qartë të rrugës
Përgjigjje c) Kthehuni mbrapa për të mbajtur një pamje të qartë të korsisë, përpara vetëm me një marshall.

Pyetja 87: Kur lejohet të punohet me ngarkesë të ngritur?
Përgjigje a) Puna mund të kryhet me ngarkesë të ngritur vetëm nëse ngarkesa peshon më pak se 100 kg
Përgjigje b) Nëse ngarkesa është nën 1.50 metra mbi tokë, mund të punohet nën të
Përgjigje c) Asnjëherë mos punoni poshtë një ngarkese të ngritur

Pyetja 88: Çfarë duhet të kihet parasysh kur përdorni platformat e punës?
Përgjigje a) Në platformë mund të hyjë personalisht vetëm drejtuesi i pirunit
Përgjigje b) Skena duhet të jetë mjaft e ndriçuar
Përgjigje c) Platforma duhet të jetë e miratuar dhe e siguruar siç duhet

Pyetja 89: Cilat janë arsyet më të zakonshme të aksidenteve gjatë përdorimit të kamionëve
me pirun?
Përgjigje a) Arsyet më të zakonshme të aksidenteve me kamionë me pirun janë drejtimi jo i duhurnga shoferi,
të tilla si ngarja shumë e shpejtë, mbingarkesa e kamionit ose drejtimi i pasigurt gjatë kthesave.
Përgjigje b) Arsyet më të zakonshme të aksidenteve që përfshijnë kamionët me pirun janë defektet
teknike në mjet ose në ngarkesat që transportohen.
Përgjigje c) Arsyet më të zakonshme të aksidenteve që përfshijnë kamionët me pirun janë ngjarje
të paparashikuara si tërmetet e papritura që ndikojnë në ekuilibrin e kamionit.

Pyetja 90: Çfarë kërkesash duhet të plotësojë një shofer në mënyrë që të lejohet të përdorë një
kamion me pirun me platformën e operatorit dhe sediljen e shoferit?
Përgjigje a) Ai duhet të jetë i pajisur me leje drejtimi të vlefshme të mjetit motorik
Përgjigje b) Shoferi duhet të mbajë një kaskë sigurie
Antwort c) Der Fahrer braucht die schriftliche Beauftragung seines Vorgesetzten
Përgjigja e saktë është përgjigja c) Përveç udhëzimit me shkrim nga mbikëqyrësi i tij, shoferi ka
nevojë edhe për udhëzim nga punëdhënësi. Ky udhëzim mund të jepet me gojë ose me shkrim, por
rekomandohet dokumentacioni me shkrim në mënyrë që të mund të vërtetohet pajtueshmëria në
rast aksidenti.

Pyetja 91: Çfarë bëni nëse shoferi zbulon një defekt ose dëmtim në kamionin me pirun?
Përgjigje a) Kryeni menjëherë riparimin vetë
Përgjigje b) Ndërpritni menjëherë punën dhe raportoni tek eprori
Përgjigje c) Vazhdoni të vozitni me kujdes dhe raportoni dëmin tek kolegët në përfundim të riparimit

Pyetja 92: Cilat kërkesa ligjore duhet të dijë shoferi i një kamioni me pirun në Austri?
Përgjigje a) Shoferi duhet vetëm të njohë dhe respektojë ligjin austriak të trafikut.
Përgjigje b) Nuk ka dispozita të veçanta ligjore për drejtuesit e kamionëve në Austri.
Përgjigje c) Akti i Mbrojtjes së Punëtorëve, Urdhëresa për Pajisjet e Punës, ÖNORM EN ISO 3691-1,
Ligji i Trafikut Rrugor, Rregulloret e Trafikut Rrugor, marrja e ngarkesës, sigurimi i ngarkesës,
ngarkimi, grumbullimi, mirëmbajtja, riparimi, sigurimi i përdorimit të sigurt të kamionit.
Përgjigja e saktë është c) ÖNORM EN ISO 3691-1 është një standard austriak që merret me kërke-
sat e sigurisë për kamionët industrialë, të tillë si kamionët me pirun. Ai përcakton kërkesat bazë të
sigurisë dhe ergonomisë për funksionimin e kamionëve industrialë dhe jep këshilla për funksionimin
dhe mirëmbajtjen e sigurt. Standardi përmban kërkesa specifike për projektimin, ndërtimin dhe pa-
jisjet e kamionëve industrialë dhe specifikon se cilat pajisje sigurie janë të nevojshme. Për më tepër,
standardi merret edhe me edukimin dhe trajnimin e drejtuesve të kamionëve industrialë. Qëllimi
është të garantohet siguria për përdoruesit dhe mjedisin dhe të parandalohen aksidentet.

Pyetja 93: Çfarë masash sigurie duhet të merren kur ngrihen punëtorët me pajisje pune?
Përgjigje a) Pajisjet e papërshtatshme të punës mund të përdoren edhe për ngritjen e punëtorëve.
Përgjigje b) Ngarkesat e bartura mund të ndikojnë në qëndrueshmërinë e pajisjes së punës.
Përgjigje c) Masat e sigurisë: Siguria e kantierit, qëndrueshmëria e ngarkesës, mundësia e rikuperimit,
pa procedurë të pajisjeve të punës (përveç zhvendosjes), pa lartësi në vend, udhëzime të
qarta, shpejtësi të përshtatshme, pajisje mbrojtëse/shënjimi i qartë i zonave të rrezikshme.
Përgjigja e saktë është c) që i referohet kërkesave të ndryshme të sigurisë dhe rregullave të sjelljes
që duhen respektuar gjatë përdorimit të pajisjeve të punës për ngritjen e punëtorëve, siç përshkru-
het në § 21 të Urdhëresës Austriake për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelverordnung).

Pyetja 94: Cila është mosha minimale e drejtuesit të një automjeti me sedilje drejtuesi
ose platformë drejtuesi?
Përgjigje a) 21 vjeç
Përgjigje b) 18 vjeç (16 vjeç për qëllime arsimore dhe nën mbikëqyrje)
Përgjigje c) 25 vjeç

Pyetja 95: A mund të parkohet një kamion me pirun përpara një daljeje emergjence?
Përgjigje a) Po, por jo më shumë se 3 minuta
Përgjigje b) Po, por vetëm në raste absolutisht të jashtëzakonshme
Përgjigje c) Jo, absolutisht jo

Pyetja 96: Sa shpejt lejohet të udhëtojë një kamion me pirun në ambientet e kompanisë?
Përgjigje a) Shpejtësia e drejtimit duhet t’i përshtatet rëndësisë, si dhe punës dhe detyrave.
Përgjigje b) Shpejtësia e drejtimit duhet t’i përshtatet shpejtësisë maksimale, si dhe sipërfaqes
së rrugës dhe përvojës shumë pozitive.
Përgjigje c) Shpejtësia e lëvizjes duhet t’i përshtatet ngarkesës, rrugës dhe dukshmërisë
dhe kushteve të trafikut.

Pyetja 97: A ka nevojë për udhëzime vënia në punë e një kamioni me pirun në Austri?
Përgjigje a) Jo, udhëzimet e përdorimit kërkohen vetëm për makineritë e mëdha industriale.
Përgjigje b) Udhëzimet e përdorimit kërkohen vetëm për operatorin e kamionit, jo për shoferin.
Përgjigje c) Po, sipas Urdhëresës për Pajisjet e Punës (Arbeitsmittelverordnung, AM-VO), duhet të ketë
një manual përdorimi për çdo kamion me pirun që përshkruan funksionimin dhe trajtimin
e sigurt të pajisjeve

Pyetja 98: Cila është kërkesa për të drejtuar një kamion me pirun në Austri?
Përgjigje a) Të ketë leje drejtimi të klasës B
Përgjigje b) Të plotësojë një anketë në internet mbi drejtimin e kamionëve me pirun
Përgjigje c) Për të drejtuar një kamion me pirun në Austri, duhet të përfundojë me sukses trajnimin dhe të
kalojë një provim në përputhje me dëshminë e urdhrit të kompetencës profesionale “Drejtimi i
kamionëve me pirun”. Përveç kësaj, nuk duhet të ketë kufizime fizike ose mendore që mund të
ndërhyjnë në funksionimin e sigurt të një kamioni me pirun. Punëdhënësi është i detyruar të kuali-
fikojë dhe udhëzojë punëmarrësit dhe, nëse është e nevojshme, të lëshojë ose heqë lejen e drejtimit.

Pyetja 99: Çfarë duhet të keni parasysh kur vozitni në një rampë?
Përgjigje a) Drejtoni ngarkesën përpjetë, nxitoni me kujdes dhe ecni drejt përpara.
Përgjigje b) Drejtoni ngarkesën drejt teposhtës, nxitoni shpejt dhe ecni drejt përpara.
Përgjigje c) Drejtoni ngarkesën përpjetë, nxitoni shpejt dhe ecni drejt përpara.

Pyetja 100: Sa shpesh duhet të jepen udhëzime për një kamion me pirun në Austri?
Përgjigje a) Udhëzimet duhet të jepen çdo 3 vjet.
Përgjigje b) Mjafton të jepen udhëzimet në fillim të punës dhe jo më pas.
Përgjigje c) Udhëzimet duhet të jepen të paktën çdo vit dhe kur është e nevojshme
(p.sh. aksident, ndryshim i vendit të punës, pajisje të reja pune).

Praktikoni 1.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
700 mm dhe 4.5 m?
Përgjigje a) 2525 kg
Përgjigje b) 1535 kg
Përgjigje c) 2130 kg

Praktikoni 2.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
600 mm dhe 7 m?
Përgjigje a) 750 kg
Përgjigje b) 1000 kg
Përgjigje c) 1800 kg

Praktikoni 3.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
1200 mm dhe 4 m?
Përgjigje a) 600 kg
Përgjigje b) 706 kg
Përgjigjec) 1200 kg

Praktikoni 4.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
800 mm dhe 6 m?
Përgjigje a) 1610 kg
Përgjigje b) 930 kg
Përgjigje c) 1200 kg

PRACTICE:
4 1200
3.3 1500
706
600
882
563
500 1200 1500

Praktikoni 5.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
600 mm dhe 6.4 m?
Përgjigje a) 1400 kg
Përgjigje b) 800 kg
Përgjigje c) 1200 kg

Praktikoni 7.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
600 mm dhe 3 m?
Përgjigje a) 999 kg
Përgjigje b) 908 kg
Përgjigje c) 1213 kg

Praktikoni 8.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një
distancë maksimale të qendrës së ngarkesës
600 mm dhe 3 m?
Përgjigje a) 1445 kg
Përgjigje b) 1315kg
Përgjigje c) 1600 kg

Praktikoni 6.)
Çfarë ngarkese mund të ngrihet me një distancë maksimale të qendrës së ngarkesës 800 mm dhe 5 m?
Përgjigje a) 1400 kg
Përgjigje b) 1000 kg
Përgjigje c) 1200 kg
PRAKTIKONI:
1.Krahët e pirunit
2.Kapaciteti mbajtës
3. Lartësia e ngritjes
4.Qendra e ngarkesës
5.Parimi i levës
6.Goma
7.Udhëzim
8. Tabela e emrit
9.Diagram i ngarkesës, diagrami i kapacitetit të ngarkesës
10.Rrip
11.Inspektim periodik sipas AM-VO (Pickerl)
12.Kornizë ngritëse
13.Leje drejtimi
14.Kontroll (çarje, përkulje etj.)
15. Direk ngritës
16.Hidraulikë
17. Cilindri i animit
18.Frena
19. Bateri
20.Çelësi i ndalimit emergjent
21.Qëndrueshmëria
22.Sigurimi i ngarkesës
23.Udhëzimet e funksionimit
24.Mirëmbajtja
25.Pedali i gazit
26.Timoni
27.Pasqyrë e pasme
28.Sedilja e shoferit
29.Mjetet mbrojtëse
Përdorni mbrojtjen
e dëgjimit
Shenjë paralajmëruese
e përgjithshme
Paralajmërim për
rrezik rrëshqitjeje
Rruga e daljes/dalja e
urgjencës (djathtas)
Përdorni mbrojtjen
e këmbëve
Paralajmërim ndaj
substancave
shpërthyese
Paralajmërim për
tensionin elektrik
Ndihma e parë
Përdorni veshje
mbrojtëse
Paralajmërim për
pengesa në terren
Paralajmërim ndaj
kamionëve industrialë
Telefon urgjence
Përdorni mbrojtjen
e kokës
Paralajmërim për
rrezik rënieje
Paralajmërim për
ngarkesë të varur
Pika e grumbullimit
Përdorni sistemin
e frenimit
Paralajmërim për
temperaturë të ulët/
ftohtë
Paralajmërim për
rreziqe nga karikimi
i baterive
Pajisja e daljes emergjente,
e cila mund të arrihet pas
thyerjes së një xhami
Shenjë e përgjithshme
e ndalimit
Ndalohet
duhani
Flakë e vogël e hapur;
zjarr, burimi i hapur i ndezjes
dhe pirja e duhanit është e
ndaluar
Ndalohen
këmbësorët
Ndalohet për
kamionë industrialë
Nuk lejohet
ngarkesë e rëndë
Shtytja është
e ndaluar
Ndalohet parkimi
ose ruajtja
Hyrja në zonë është
e ndaluar
Transporti i udhëtarëve
është i ndaluar
1
6
11
16
21
26
2
7
12
17
22
27
3
8
13
18
23
28
4
9
14
19
24
29
5
10
15
20
25
30
Flakë e vogël e hapur; zjarr, burimi i hapur i
ndezjes dhe pirja e duhanit është e ndaluar
Paralajmërim për pengesa në terren
Paralajmërim ndaj substancave shpërthyese
Përdorni mbrojtjen e dëgjimit
Paralajmërim për temperaturë të ulët/ftohtë
Paralajmërim për rrezik rrëshqitjeje
Ndalohet për kamionë industrialë
Përdorni sistemin e frenimit
Paralajmërim ndaj kamionëve industrialë
Paralajmërim për rreziqe nga karikimi i baterive
Përdorni veshje mbrojtëse
Ndihma e parë
Transporti i udhëtarëve është i ndaluar
Shenjë paralajmëruese e përgjithshme
Ndalohet duhani
Ndalohen këmbësorët
Pajisja e daljes emergjente, e cila mund të
arrihet pas thyerjes së një xhami
Shenjë e përgjithshme e ndalimit
Paralajmërim për rrezik rënieje
Rruga e daljes/dalja e urgjencës (djathtas)
Ndalohet parkimi ose ruajtja
Përdorni mbrojtjen e këmbëve
Hyrja në zonë është e ndaluar
Përdorni mbrojtjen e kokës
Paralajmërim për tensionin elektrik
Nuk lejohet ngarkesë e rëndë
Telefon urgjence
Paralajmërim për ngarkesë të varur
Shtytja është e ndaluar
Pika e grumbullimit
Caktoni tekstet me shenjat përkatëse
paralajmëruese dhe vendosni
numrin përkatës.
1
1
9
2
3
4
5
6
7
8
6
11
16
21
26
2
7
12
17
22
27
3
8
13
18
23
28
4
9
14
19
24
29
5
10
15
20
25
30
10
11 21
12 22
13 23
14 24
15 25
16 26
17 27
18 28
19 29
20 30
Anton-Hubmann-Platz 1
8077 Gössendorf
Tel +43 (0) 676 30741 63
support@staplerschein-oesterreich.at
www.staplerschein-oesterreich.at
Firma: AC Nautik e.U (STAPLERSCHEIN ÖSTERREICH TM)
Firmenbuchnummer: FN 362504
UID – Nummer : ATU66378804
Alle hier verwendeten Namen, Begriffe, Zeichen und Grafiken können Marken- oder Warenzeichen im Besitze ihrer rechtlichen Eigentümer sein.
Die Rechte aller erwähnten und benutzten Marken- und Warenzeichen liegen ausschließlich bei deren Besitzern. Es wird keine Gewähr für Druck-
bzw. Schreibfehlern in den Publikationen übernommen.
Die in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen stellen lediglich einen allgemeinen, unverbindlichen und unvollständigen Überblick dar.
AC Nautik e.U. übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Informationen.
Broschüre – Stand 04/ 2023
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Firma AC Nautik e.U
Downloadcenter:
Digitale Version von Skriptum + Staplerprüfungsfragen
https://staplerschein-oesterreich.at/de/Kurs/

Albanisch Staplerkurs

Albanisch Staplerkurs

Staplerkurs-Pruefungsfragen_Albanisch_2023