Rumänisch

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – Rumänsich

STAPLERSCHEIN – PRÜFUNGSFRAGEN – Rumänsich


Disclaimer

HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bitte beachten Sie, dass diese Übersetzung nur
als zusätzliche Informationsquelle dient und wir keine Haftung für etwaige Fehler oder
Missverständnisse übernehmen können, die aus dieser Übersetzung resultieren könnt-
en. Wir empfehlen Ihnen daher, bei Bedarf zusätzlich eine professionelle Übersetzung
oder die Hilfe eines Fachtrainers oder Fachkundigen in Anspruch zu nehmen, um sicher-
zustellen, dass die Übersetzung korrekt ist.
rrekt handeln können.

Staplerkurs-Pruefungsfragen_Rumänisch_2023

Rumänisch

Rumänisch

Întrebarea 2: Ce înseamnă volt (V) și amper (A) la stivuitor?
Răspuns a) Voltul este unitatea de măsură pentru curentul electric, iar amperul este unitatea pentru tensi-
une electrică.
Răspuns b) Voltul este unitatea de măsură pentru puterea electrică, iar amperul este unitatea pentru rezis-
tență electrică.
Răspuns c) Voltul este unitatea pentru tensiune electrică, iar amperul este unitatea pentru curentul electric.
Întrebarea 6: Care este sarcina catargului la stivuitor?
Răspuns a) Catargul servește drept protecție contra vizibilității pentru operator și îl protejează de
obiectele care cad.
Răspuns b) Catargul servește la stabilizarea sarcinii și pentru a preveni răsturnarea stivuitorului.
Răspuns c) Catargul este structura portantă a stivuitorului și permite ridicarea sarcinii la o anumită
înălțime, coborârea ei și deplasarea orizontală. Este alcătuit din diverse componente,
cum ar fi căruciorul furcii, cilindrul de ridicare și sistemul hidraulic.
Întrebarea 13: Care este sarcina bateriei de antrenare la stivuitor?
Răspuns a) Bateria de antrenare este folosită numai pentru a contrabalansa catargul de ridicare și catargul.
Răspuns b) Bateria de tracțiune este responsabilă de controlul funcțiilor hidraulice ale stivuitorului.
Răspuns c) Bateria de antrenare este o parte esențială a stivuitorului electric și furnizează energia electri-
că pentru a acționa motorul și pentru a conduce sistemele hidraulice. De multe ori face parte
din contragreutate pentru a asigura stabilitatea stivuitorului.
Întrebarea 14: Ce trebuie luat în considerare atunci când utilizați atașamente la stivuitor?
Răspuns a) Atașamentele trebuie să fie cât mai grele posibil pentru a echilibra mai bine greutatea sarcinilor.
Răspuns b) Utilizarea atașamentelor poate afecta capacitatea portantă a stivuitorului și, prin urmare,
trebuie făcută numai cu consultarea producătorului sau a personalului de specialitate.
Răspuns c) Atașamentele pot fi utilizate pe orice stivuitor fără restricții atâta timp cât au aceleași dimensiuni.
Răspuns corect: Răspuns b) Utilizarea atașamentelor poate afecta capacitatea de ridicare a stivui-
torului și, prin urmare, trebuie făcută numai cu consultarea producătorului. Atașamentele pot afecta
greutatea, centrul de greutate și stabilitatea stivuitorului și astfel pot reduce capacitatea portantă.
Este important să consultați producătorul sau personalul de specialitate înainte de a utiliza atașa-
mente și să verificați capacitatea portantă a stivuitorului.
Întrebarea 15: Ce forțe acționează asupra sarcinii atunci când stivuitoarele fac viraje, frânează
și accelerează?
Răspuns a) La viraje, forța centrifugă acționează asupra sarcinii, la frânare și accelerare, forțele acțio-
nează prin frecare.
Răspuns b) La viraj, frânare și accelerare, nicio forță nu acționează asupra sarcinii deoarece aceasta
este stabilizată de catarg.
Răspuns c) La viraje, forța centrifugă acționează asupra sarcinii, la frânare și accelerare, acționează
forțe prin inerția masei.
Răspuns c) La viraje, forța centrifugă acționează asupra sarcinii, la frânare și accelerare, ac-
ționează forțe prin inerția masei. La viraje, sarcina este împinsă în exteriorul curbei prin forța
centrifugă. La frânare și accelerare intră în joc forțe care sunt cauzate de inerția de masă a sarci-
nii. Este important să țineți cont de aceste forțe atunci când conduceți un stivuitor pentru a evita
răsturnarea sau alunecarea sarcinii.
Răspuns corect: Răspuns c) Limitatorul mecanismului de pivotare nu este o parte componentă a
unui stivuitor. Un limitator al mecanismului de pivotare este un dispozitiv care limitează zona de
rotire a macaralelor sau a aparatelor similare, dar nu face parte dintr-un stivuitor. Pe de altă par-
te, contragreutatea și contorul de ore, sunt componente efective ale unui stivuitor.
Răspuns corect: Răspuns a) Caracteristica metodei constructive a blocului fără cadru este aceea
că toate componentele antrenării, cum ar fi motorul, transmisia și punțile sunt conectate între ele
într-un singur bloc. Spre deosebire de alte metode de construcție, cadrul ca și componentă indepen-
dentă lipsește aici, deoarece toate componentele sunt combinate într-un singur bloc.
Răspuns corect: Răspuns c) Pompa cu piston axial este o pompă hidraulică importantă în stivuitor,
care alimentează sistemul hidraulic cu presiune și comandă diferitele mișcări. O pompă puternică
și fiabilă este crucială, deoarece stivuitoarele trebuie să ridice și să transporte sarcini grele. Pompa
cu piston axial oferă debit și presiune ridicate și poate fi folosită ca pompă variabilă pentru adap-
tarea debitului și reducerea consumului de combustibil.
Răspuns corect: Răspuns a) Cu cât distanța de la centrul de greutate al sarcinii este mai mare,
cu atât sarcina încărcată trebuie să fie mai ușoară. Distanța de la centrul de greutate al sarcinii
descrie distanța dintre centrul de greutate al sarcinii la puntea față a stivuitorului. Cu cât distanța
este mai mare, cu atât stivuitorul devine mai instabil la preluarea sarcinilor grele, deoarece greuta-
tea este distribuită pe o suprafață mai mare, iar centrul de greutate este mai departe de puntea față.
Prin urmare, la distanțe mai mari ale centrului de încărcare, sarcina încărcată trebuie să fie mai
ușoară pentru a asigura stabilitatea stivuitorului.
Răspuns corect c) Motorul diesel este cunoscut sub numele motor cu aprindere prin compresie din
cauza presiunii mari de compresie, deoarece nu necesită o scânteie de aprindere pentru a aprinde
amestecul combustibil-aer. În schimb, motoarele cu GPL necesită o flacără de aprindere (răspunsul
a), iar motoarele pe benzină necesită o bujie (răspunsul b).
Întrebarea 22: Care sunt componentele importante ale dispozitivului de ridicare al unui stivuitor și
ce trebuie luate în considerare?
Răspuns a) Componentele importante ale dispozitivului de ridicare sunt catargul de ridicare, suportul fur-
cii și cilindrul hidraulic. Este important să nu depășiți capacitatea portantă maximă a stivuito-
rului și să preluați sarcina în siguranță.
Răspuns b) Motorul și direcția sunt componente importante ale stivuitorului, dar nu direct ale dispozi-
tivului de ridicare. Cu toate acestea, este important să verificați stivuitorul pentru defecte
tehnice înainte de a-l folosi.
Răspuns c) Frânele și sistemul de iluminat sunt componente importante ale stivuitorului, dar nu direct
ale dispozitivului de ridicare. Cu toate acestea, este important să verificați dacă stivuitorul
funcționează corect înainte de utilizare și să îl reparați dacă este necesar.
Răspuns corect: Răspuns a) Componentele importante ale dispozitivului de ridicare sunt catargul
de ridicare, suportul furcii și cilindrul hidraulic. Este important să nu depășiți capacitatea portantă
maximă a stivuitorului și să preluați sarcina în siguranță.
Răspuns corect: Răspuns a) Catargul, care constă dintr-un catarg interior, de mijloc și exterior,
este denumit catarg triplu. Este una dintre cele mai comune configurații de catarg la stivuitoare și
oferă o capacitate portantă și o înălțime de ridicare crescute în comparație cu catargele simple sau
duble.
Răspunsul corect este c) Da, există pârghii suplimentare pentru funcționarea eventualelor atașa-
mente. În plus față de pârghia de acționare pentru catarg, stivuitoarele au, de obicei, pârghii de
operare hidraulice suplimentare pentru a comanda atașamente precum extensiile furcii, cupele sau
atașamentele clemă.
Răspunsul corect este b) Pentru stivuitoarele cu o capacitate de încărcare mai mică de 5 tone, este
valabilă în general o distanță standardizată a centrului de greutate a sarcinii de 500 mm conform
standardului DIN ISO 5053. Această distanță se referă la centrul de greutate al încărcăturii care
trebuie transportată și este importantă pentru stabilitatea stivuitorului în timpul funcționării.
Răspunsul corect este răspunsul a): Dinții furcii sunt atașați la căruciorul furcii. Suportul furcii
este o parte importantă a dispozitivului de ridicare și transportă dinții furcii care, la rândul lor,
preiau sarcina.
Întrebarea 27: Ce ar trebui să fie luat în considerare la anvelopele stivuitoarelor din curtea
companiei și din zonele publice (adâncimea profilului, etc.)?
Răspuns a) În zonele publice, anvelopele trebuie să aibă o adâncime minimă a profilului de 1,6 mm,
așa cum este cazul și la alte autovehicule.
Răspuns b) Nu există cerințe speciale pentru anvelopele pentru stivuitoare, deoarece acestea sunt utili-
zate numai în curtea companiei.
Răspuns c) Când se utilizează stivuitoare în zone publice, anvelopele trebuie să îndeplinească cerin-
țele din Legea privind circulația rutieră (STVO), inclusiv adâncimea minimă a profilului
și capacitatea portantă. Anvelopele trebuie verificate regulat pentru deteriorări și uzură în
curtea companiei.
Răspunsul corect este c), deoarece anvelopele stivuitoarelor din zonele publice trebuie să îndepli-
nească cerințele STVO și, prin urmare, trebuie să aibă suficientă adâncime a profilului și capacita-
te portantă. De asemenea, anvelopele trebuie verificate în mod regulat pentru deteriorări și uzură
în curtea companiei. Răspunsul a) este incorect, deoarece adâncimea minimă prescrisă a profilului
pentru anvelopele din zone publice este în general mai mare de 1,6 mm. Răspunsul b) este, de
asemenea, incorect, deoarece stivuitoarele pot fi folosite și în zone publice în anumite condiții și
atunci se aplică cerințele STVO.
Răspuns corect: Răspuns b) Regulamentul cu privire la utilizarea grilajelor de protecție a sarcinii
pentru stivuitoare poate fi găsit în secțiunea 26 paragraful 3 din Ordonanța austriacă privind echi-
pamentele de lucru (AM-VO). Aici scrie: „Când folosiți stivuitoare și vehicule similare, trebuie să
existe un dispozitiv care să protejeze operatorul de căderea sarcinilor.”
Răspunsul A este corect. Când utilizați stivuitoare în atmosfere potențial explozive, este important
ca stivuitorul să fie aprobat pentru această zonă. Pentru aceasta, trebuie îndeplinite anumite cerin-
țe pentru a minimiza riscul de explozie la utilizarea stivuitorului. De exemplu, sistemele și compo-
nentele electrice trebuie să fie rezistente la explozie, iar stivuitorul trebuie să fie împământat pentru
a preveni descărcarea electrostatică.
Răspunsul A este corect. Într-un stivuitor electric, bateria este o contragreutate importantă pentru
a asigura o manevrare stabilă și sigură a stivuitorului. Deoarece stivuitoarele electrice sunt adesea
mai grele decât cele cu motor cu combustie, este importantă o contragreutate suficient de mare
pentru a permite preluarea echilibrată a sarcinii. Plasarea bateriei în punctul cel mai de jos al
stivuitorului ajută la scăderea centrului de greutate al camionului și crește stabilitatea.
Răspuns corect: Răspuns b) Conform Ordonanței austriece privind echipamentele de lucru, sti-
vuitoarele trebuie supuse unor inspecții regulate. Verificarea regulată trebuie efectuată o dată pe
an calendaristic (din ianuarie până în decembrie), dar nu mai târziu de 15 luni. Printre altele, se
verifică funcționalitatea echipamentului de siguranță, a mecanismului de ridicat și a frânelor. Un
service anual de către un mecanic nu este suficient.
Întrebarea 34: De ce există stivuitoare cu 12V și 24V și 48V? Care este motivul pentru asta?
Răspuns a) Tensiunile diferite depind de mărimea stivuitorului. Cu cât stivuitorul este mai mare, cu
atât tensiunea este mai mare.
Răspuns b) Tensiunile diferite fac posibilă adaptarea la diferite cerințe în ceea ce privește durata de
funcționare și putere.
Răspuns c) Tensiunea depinde numai de tipul de baterie utilizată.
Răspunsul corect este b) Tensiunile diferite permit adaptarea la diferite cerinţe de durată de func-
ționare şi putere. Alegerea tensiunii bateriei depinde de diverși factori, cum ar fi mărimea stivuito-
rului, numărul de cicluri de deplasare și puterea necesară. O gamă de tensiune mai mare permite
de obicei o putere mai mare și durate de funcționare mai lungi.
Răspunsul corect este A) Stivuitoarele cu motor diesel cu filtre de particule pot fi utilizate în încă-
peri închise numai dacă gazele de eșapament din motor pot fi evacuate în exterior printr-o ven-
tilație adecvată și valoarea limită pentru particulele (PM) nu este depășită. Această regulă este
stabilită în Ordonanța privind echipamentele de lucru (AM-VO) din Austria. Cu toate acestea,
trebuie ținut cont întotdeauna că utilizarea stivuitoarelor industriale cu componente ale gazelor
de eșapament care sunt în mod clar cancerigene este permisă în încăperi închise numai dacă sunt
îndeplinite anumite cerințe. Acestea includ o capacitate portantă necesară de peste 6 tone, diferen-
țe frecvente de înălțime de peste 1 metru, distanțe medii de peste 100 de metri per operațiune de
transport, solicitarea ridicată a bateriei din cauza perioadelor lungi de oprire, vibrații semnifica-
tive sau efectele căldurii (de ex. turnătorii și forje) sau folosirea atașamentelor cu consum mare de
energie (de exemplu, graifere pentru baloți).
Răspunsul corect este a) Gazele explozive sunt eliberate la încărcarea bateriei. La încărcarea bate-
riei stivuitorului, procesele electrochimice eliberează gaze explozive precum hidrogenul și oxigenul,
care pot duce la situații periculoase dacă există o ventilație insuficientă. Prin urmare, este impor-
tant să luați măsuri de precauție suplimentare la încărcare, cum ar fi asigurarea unei ventilații
adecvate și să nu efectuați încărcarea lângă flăcări deschise sau scântei.
Răspunsurile a) și c) sunt corecte. Atât gazele inflamabile, cât și cele explozive sunt eliberate la
încărcarea bateriilor de stivuitor, așa că trebuie acordată o atenție deosebită.
Întrebarea 37: Ce reglementări trebuie respectate pentru a tracta o remorcă cu un stivuitor?
Răspuns a) Operarea unei remorci cu un stivuitor este în general permisă și nu există cerințe specifice.
Răspuns b) Când tractați o remorcă cu un stivuitor, trebuie doar să vă asigurați că sarcina de pe
remorcă este bine fixată.
Răspuns c) Înainte ca un stivuitor să fie folosit pentru a tracta o remorcă, trebuie îndeplinite anumite
cerințe. Pe de o parte, stivuitorul trebuie proiectat pentru operarea cu remorcă, ceea ce
poate fi găsit în specificațiile producătorului. În plus, atât stivuitorul, cât și remorca trebuie
să aibă un dispozitiv de cuplare adecvat. Remorca poate fi doar atât de grea încât stivuito-
rul să poată trage și frâna sarcina în siguranță.
Întrebarea 38: Ce ar trebui luat în considerare la sistemul hidraulic al stivuitorului?
Răspuns a) Cantitatea de ulei hidraulic nu trebuie verificată, deoarece stivuitorul funcționează fără
probleme chiar și cu prea puțin ulei hidraulic.
Răspuns b) Sistemul hidraulic al stivuitorului nu trebuie întreținut deoarece nu necesită întreținere.
Răspuns c) Sistemul hidraulic al stivuitorului trebuie întreținut în mod regulat și verificat pentru scurgeri,
deoarece uleiul hidraulic care iese poate fi periculos și poate produce daune mediului.
În plus, uleiul hidraulic trebuie schimbat în mod regulat pentru a asigura performanțe
optime și o durată lungă de viață a sistemului.
Întrebarea 39: Cum verifică producătorul stabilitatea unui stivuitor?
Răspuns a) Stabilitatea se verifică numai prin calcule şi simulări pe hârtie, fără efectuarea de probe practice.
Răspuns b)Producătorul verifică stabilitatea stivuitorului cu un test de sarcină unic, în care stivuitorul
este încărcat cu o sarcină maximă.
Răspuns c) Producătorul efectuează teste ample de stabilitate, care se efectuează atât pe bancul de pro-
bă, cât și în condiții reale. Sunt simulat e și verificate diferite scenarii de încărcare pentru a
vedea dacă stivuitorul rămâne stabil și nu se răstoarnă.
Răspuns corect: c) Producătorul efectuează teste ample de stabilitate, care se efectuează atât pe
bancul de probă, cât și în condiții reale. Sunt simulate și verificate diferite scenarii de încărcare
pentru a vedea dacă stivuitorul rămâne stabil și nu se răstoarnă.
Întrebarea 49: Când poate fi folosit claxonul unui stivuitor de către operator?
Răspuns a) Claxonul poate fi folosit de către operatorul stivuitorului în orice moment și fără restricții
Răspuns b) Claxonul poate fi folosit numai în situații periculoase sau pentru a avertiza alți participanți la trafic
Răspuns c) Claxonul poate fi folosit doar pentru a anunța încheierea lucrului sau pauzele
Răspunsul corect este b) Claxonul unui stivuitor poate fi folosit numai în situații periculoase sau
pentru a avertiza alți utilizatori ai drumului. Utilizarea necorespunzătoare a claxonului poate duce
la accidente și, prin urmare, trebuie evitată.
Răspunsul corect este c) Este important de reținut că conducerea unui stivuitor pe drumurile publi-
ce fără înmatriculare și plăcuță de înmatriculare este permisă numai în cazuri excepționale și pe
distanțe scurte în imediata apropiere a fabricii. Când traversați un drum public, trebuie să fiți deo-
sebit de atenți și să montați apărătoarele dinților furcii pentru a evita periclitarea altor participanți
la trafic. În plus, trebuie respectate regulile de circulație rutieră (StVO), inclusiv adâncimea minimă
a profilului a anvelopelor, iluminarea și alarma de marșarier etc. Dacă stivuitorul este operat pe
drumurile publice, poate fi necesară o autorizație corespunzătoare pentru a îndeplini cerințe legale.
Întrebarea 79: Ce trebuie să luați în considerare înainte de a încărca un raft cu un stivuitor?
Răspuns a)Înainte de a încărca un raft cu un stivuitor, trebuie cunoscute și respectate capacitatea portantă
a raftului și capacitatea portantă maximă a stivuitorului. De asemenea, este important să vă
asigurați că sarcina este distribuită uniform pe rafturi pentru a preveni răsturnarea sau depla-
sarea raftului.
Răspuns b) La încărcarea raftului, stivuitorul trebuie să se miște cât mai repede posibil pentru a economi-
si timp și a crește productivitatea.
Răspuns c) Raftul trebuie încărcat fără a lua în considerare capacitatea de încărcare a raftului și capacita-
tea portantă maximă a stivuitorului pentru a economisi timp și a obține o utilizare mai mare a
stivuitorului.
Întrebarea 84: Ce trebuie să luați în considerare atunci când utilizați extensii de furcă?
Răspuns a) Extensiile furcii pot fi folosite în orice mod fără o atenție specială măsurilor de siguranță.
Răspuns b) Extensiile furcii trebuie folosite numai atunci când nu există alte opțiuni pentru transportul
încărcăturii.
Răspuns c) Când utilizați extensii de furcă, asigurați-vă că acestea sunt atașate corect și că capacitatea
portantă a stivuitorului este adaptată. În plus, extensiile furcii trebuie verificate în mod regu-
lat pentru deteriorări și uzură pentru a asigura funcționarea în siguranță.
Răspunsul corect este c) În rezumat, atunci când se utilizează extensii de furcă, este important să re-
țineți că inspecția regulată a extensiilor de furcă face parte din cerințele de inspecție în conformitate
cu Ordonanța privind echipamentele de lucru. În plus, graficul de sarcină sau diagrama de sarcină
portantă trebuie adaptată pentru a asigura potrivirea stivuitorului pentru utilizarea extensiilor de
furcă. În plus, extensiile furcii nu ar trebui să fie supraîncărcate și ar trebui să fie utilizate numai în
scopul propus. Înainte de fiecare utilizare, acestea trebuie verificate pentru deteriorări și uzură.
Întrebarea 85: Când trebuie efectuată verificarea regulată de siguranță a stivuitorului?
Răspuns a) Verificarea regulată de siguranță a stivuitorului trebuie efectuată numai dacă apar probleme
sau erori.
Răspuns b) Verificarea regulată de siguranță a stivuitorului trebuie efectuată o dată pe an, indiferent de
cât de des este utilizat stivuitorul.
Răspuns c) Verificarea regulată de siguranță a stivuitorului trebuie efectuată înainte de fiecare schimb sau
când are loc schimbarea operatorului.
Întrebarea 89: Care sunt cele mai frecvente cauze ale accidentelor la utilizarea stivuitoarelor?
Răspuns a) Cele mai frecvente cauze ale accidentelor cu stivuitorul sunt operarea necorespunzătoare de
către operator, cum ar fi deplasarea prea rapidă, supraîncărcarea stivuitorului sau deplasarea
nesigură în curbe.
Răspuns b) Cele mai frecvente cauze ale accidentelor la stivuitoare sunt defectele tehnice ale vehiculului
sau ale încărcăturilor transportate
Răspuns c) Cele mai frecvente cauze ale accidentelor la stivuitoare sunt evenimentele neprevăzute, cum
ar fi cutremurele bruște care afectează echilibrul stivuitorului.
Întrebarea 90: Ce cerințe trebuie să îndeplinească un operator pentru a fi lăsat să opereze un stivu-
itor cu cabină și scaun al operatorului?
Răspuns a) Trebuie să fie în posesia unui permis de conducere auto valabil
Răspuns b) Operatorul trebuie să poarte cască de protecție
Răspuns c) Pe lângă misiunea scrisă de la superiorul său, operatorul are nevoie și de o instruire de
la angajator. Această instruire se poate face atât verbal, cât și în scris, dar se recomandă o docu-
mentație scrisă pentru a se putea dovedi respectarea reglementărilor în caz de accident.
Întrebarea 92: Ce reglementări legale trebuie să cunoască operatorul unui stivuitor din Austria?
Răspuns a) Operatorul trebuie doar să cunoască și să respecte numai legea rutieră din Austria.
Răspuns b) În Austria nu există prevederi legale specifice pentru operatorii de stivuitoare.
Răspuns c) Legea privind protecția angajaților (ASchG), Ordonanța privind echipamentele de muncă
(AM-VO), ÖNORM EN ISO 3691-1, Legea privind circulația rutieră (StVG), Ordonanța
privind circulația rutieră (StVO), preluarea sarcinii, asigurarea sarcinii, încărcarea, stivui-
rea, întreținerea, repararea, asigurarea utilizării în siguranță a stivuitorului.
Răspunsul corect este c) ÖNORM EN ISO 3691-1 este un standard austriac care tratează cerin-
țele de siguranță pentru stivuitoare industriale, cum ar fi stivuitoarele cu furcă. Acesta definește
cerințele de bază de siguranță și ergonomie pentru operarea stivuitoarelor industriale și oferă
informații despre funcționarea și întreținerea în siguranță. Standardul include cerințe specifice
pentru construcția, proiectarea și echiparea stivuitoarelor industriale și specifică ce echipament
de siguranță este necesar. În plus, standardul se ocupă și de educația și formarea operatorilor de
stivuitoare industriale. Scopul este asigurarea siguranței utilizatorilor și a zonei înconjurătoare și
prevenirea accidentelor.
Întrebarea 93: Ce măsuri de siguranță trebuie luate la ridicarea lucrătorilor cu echipament de lucru?
Răspuns a) Și echipamentele de lucru necorespunzătoare pot fi folosite pentru ridicarea lucrătorilor.
Răspuns b) Încărcăturile transportate pot afecta stabilitatea echipamentului de lucru.
Răspuns c) Măsuri de securitate: Securizarea locului de amplasare, stabilitatea sarcinilor, posibilitatea
de recuperare, nicio procedură de echipament de lucru (cu excepția deplasărilor de relo-
care), fără creștere a spațiului standului, instrucțiuni clare, viteză adecvată, dispozitive de
protecție/marcare clară a punctelor de pericol.
Răspunsul corect este c) se referă la diferitele cerințe de siguranță și reguli de conduită care
trebuie respectate atunci când se utilizează echipament de lucru pentru ridicarea lucrătorilor, așa
cum este descris în secțiunea 21 din Ordonanța austriacă privind echipamentele de muncă.
Întrebarea 97: Un stivuitor din Austria are nevoie de instrucțiuni de utilizare?
Răspuns a) Nu, instrucțiunile de utilizare sunt necesare doar pentru mașinile industriale mari.
Răspuns b) Instrucțiunile de utilizare sunt necesare numai pentru administratorul stivuitorului, nu și
pentru operator.
Răspuns c) Da, conform Ordonanței privind echipamentele de lucru (AM-VO), trebuie să existe in-
strucțiuni de utilizare pentru fiecare stivuitor care să descrie funcționarea și manipularea în
siguranță a aparatului.
Întrebarea 98: Care sunt cerințele în Austria pentru a conduce un stivuitor?
Răspuns a): Prin deținerea unui permis de conducere categoria B
Răspuns b): Printr-un sondaj online despre conducerea stivuitorului
Răspuns c) Pentru a opera un stivuitor în Austria, trebuie să finalizați cu succes o pregătirea și o exami-
nare în conformitate cu regulamentul de cunoștințe de specialitate „Conducerea stivuitoare-
lor”. În plus, nu trebuie să existe limitări fizice sau mentale care ar putea afecta conducerea
în siguranță a unui stivuitor. Angajatorul este obligat să califice și să instruiască angajații și,
dacă este necesar, să elibereze sau să retragă autorizația de conducere.
Întrebarea 100: Cât de des trebuie efectuată o instruire pentru un stivuitor în Austria?
Răspuns a) O instruire trebuie efectuată la fiecare 3 ani.
Răspuns b) Este suficient să se efectueze o instruire la începerea lucrului și apoi nu mai este necesar.
Răspuns c) Instruirea trebuie efectuată cel puțin o dată pe an și la nevoie (de exemplu accident, schimba-
re de loc de muncă, echipament de lucru nou).
Practică 1.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 700 mm și 4,5 m?
Răspuns a) 2525 kg
Răspuns b) 1535 kg
Răspuns c) 2130 kg
Practică 2.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 600 mm și 7 m?
Răspuns a) 750 kg
Răspuns b) 1000 kg
Răspuns c) 1800 kg
Practică 3.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 1200 mm și 4 m?
Răspuns a) 600 kg
Răspuns b) 706 kg
Răspuns c) 1200 kg
Practică 4.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 800 mm și 6 m?
Răspuns a) 1610 kg
Răspuns b) 930 kg
Răspuns c) 1200 kg
PRACTICĂ:
4 1200
3.3 1500
706
600
882
563
500 1200 1500
Practică 5.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 600 mm și 6,4 m?
Răspuns a) 1400 kg
Răspuns b) 800 kg
Răspuns c) 1200 kg
Practică 7.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 600 mm și 3 m?
Răspuns a) 999 kg
Răspuns b) 908 kg
Răspuns c) 1213 kg
Practică 8.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată
cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 600 mm și 3 m?
Răspuns a) 1445 kg
Răspuns b) 1315kg
Răspuns c) 1600 kg
Practică 6.)
Care este sarcina maximă care poate fi ridicată cu o distanță între maximă de centrul sarcinii
de 800 mm și 5 m?
Răspuns a) 1400 kg
Răspuns b) 1000 kg
Răspuns c) 1200 kg
PRACTICĂ:
1. Dinți furcă
2. Capacitate portantă
3. Înălțime de ridicare
4. Centru de greutate al sarcinii
5. Legea pârghiei
6. Cauciucuri
7. Instruire
8. Plăcuță de fabricație
9. Diagramă de sarcină, diagramă de capacitate portantă
10. Centură
11. Inspecția recurentă conform AM-VO (autocolant)
12. Catarg
13. Permis de conducere
14. Control (fisuri, îndoiri, etc.)
15. Catarg de ridicare
16. Sistem hidraulic
17. Cilindru de înclinare
18. Frâne
19. Baterie
20. Întrerupător de urgență
21. Stabilitate
22. Asigurare sarcină
23. Manual de operare
24. Întreținere
25. Pedală de accelerație
26. Volan
27. Oglindă retrovizoare
28. Scaun al operatorului
29. Dispozitive de protecție
Folosiți protecție
auditivă
Semn general
de avertizare
Avertizare de
pericol de alunecare
Cale de evacuare/ieșire
de urgență (dreapta)
Folosiți protecția
picioarelor
Avertizare privind
substanțele explozive
periculoase
Avertizare de tensiune
electrică
Prim ajutor
Folosiți
îmbrăcăminte
de protecție
Avertizare asupra
obstacolelor
de pe sol
Avertizare de
stivuitoare industriale
Telefon de
urgență
Folosiți protecție
pentru cap
Avertizare de
pericol de cădere
Avertizare de
sarcină suspendată
Punct de
colectare
Folosiți sistem de
reținere
Avertizare de
temperatură
scăzută/rece
Avertizare de pericol prin
încărcarea bateriilor
Dispozitiv de ieșire de
urgență la care se poate
ajunge după spargerea
unui geam
Semn de interdicție
generală
Fumatul
interzis
Fără flacără deschisă;
focul, sursele de aprindere
deschise și fumatul sunt
interzise
Interzis pentru
pietoni
Interzis pentru
stivuitoare industriale
Fără sarcină
grea
Împingerea
interzisă
Parcarea sau
depozitarea interzise
Intrarea în zonă este
interzisă
Transportul de pasageri
este interzis
1
6
11
16
21
26
2
7
12
17
22
27
3
8
13
18
23
28
4
9
14
19
24
29
5
10
15
20
25
30
Fără flacără deschisă; focul, sursele de
aprindere deschise și fumatul sunt interzise
Avertizare asupra obstacolelor de pe sol
Avertizare privind substanțele explozive
periculoase
Folosiți protecție auditivă
Avertizare de temperatură scăzută/rece
Avertizare de pericol de alunecare
Interzis pentru stivuitoare industriale
Folosiți sistem de reținere
Avertizare de stivuitoare industriale
Avertizare de pericol prin încărcarea bateriilor
Folosiți îmbrăcăminte de protecție
Prim ajutor
Transportul de pasageri este interzis
Semn general de avertizare
Fumatul interzis
Interzis pentru pietoni
Dispozitiv de ieșire de urgență la care se poate
ajunge după spargerea unui geam
Semn de interdicție generală
Avertizare de pericol de cădere
Cale de evacuare/ieșire de urgență (dreapta)
Parcarea sau depozitarea interzise
Folosiți protecția picioarelor
Intrarea în zonă este interzisă
Folosiți protecție pentru cap
Avertizare de tensiune electrică
Fără sarcină grea
Telefon de urgență
Avertizare de sarcină suspendată
Împingerea interzisă
Punct de colectare
Atribuiți textele respectivelor
semne și introduceți numărul
corespunzător.
1
1
9
2
3
4
5
6
7
8
6
11
16
21
26
2
7
12
17
22
27
3
8
13
18
23
28
4
9
14
19
24
29
5
10
15
20
25
30
10
11 21
12 22
13 23
14 24
15 25
16 26
17 27
18 28
19 29
20 30
Anton-Hubmann-Platz 1
8077 Gössendorf
Tel +43 (0) 676 30741 63
support@staplerschein-oesterreich.at
www.staplerschein-oesterreich.at
Firma: AC Nautik e.U (STAPLERSCHEIN ÖSTERREICH TM)
Firmenbuchnummer: FN 362504
UID – Nummer : ATU66378804
Alle hier verwendeten Namen, Begriffe, Zeichen und Grafiken können Marken- oder Warenzeichen im Besitze ihrer rechtlichen Eigentümer sein.
Die Rechte aller erwähnten und benutzten Marken- und Warenzeichen liegen ausschließlich bei deren Besitzern. Es wird keine Gewähr für Druck-
bzw. Schreibfehlern in den Publikationen übernommen.
Die in dieser Broschüre bereitgestellten Informationen stellen lediglich einen allgemeinen, unverbindlichen und unvollständigen Überblick dar.
AC Nautik e.U. übernimmt keine Haftung für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität dieser Informationen.
Broschüre – Stand 04/ 2023
Es gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von der Firma AC Nautik e.U
Downloadcenter:
Digitale Version von Skriptum + Staplerprüfungsfragen
https://staplerschein-oesterreich.at/de/Kurs/